Search

Hej, jag heter Dorotea Magdalena

Välkommen till min sida på Campusbokhandeln. Här kan du köpa min kurslitteratur precis lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Dessutom är det bättre för miljön.

67 aktiva annonser
33 sålda annonser
Jag skickar boken efter 1,9 dagar i snitt
Frakttiden har fått 4,7 av 5 i snitt
Skicket stämmer överens har fått 4,7 av 5 i snitt

Jag skickar alla böcker spårbart på Campusbokhandelns fraktavtal.

Min kurslitteratur (67 st)

Musikvetenskap för förskolan (2012)

9789127132344

322 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Portfolio i förskolan - att komma igång 2:a uppl (2009)

9789140651440

167 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Rösträtt : musik på barns villkor (2014)

9789177483472

322 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn skapar bilder i förskolan (2006)

9789144047577

297 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Glasfåglar i molnen : om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv (2014)

9789147114641

271 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Leka och lära Matematik Ute (2010)

9789197910811

164 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att fånga lärandet: Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier (2000)

9789147049424

160 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola ()

9789147105649

257 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att undervisa barn i förskolan (2013)

9789147111329

147 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse (2012)

9789147105526

244 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation (2015)

9789147114092

224 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori (2014)

9789147114597

321 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vygotskij i praktiken : bland plugghästar och fusklappar (2009)

9789113026510

181 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv (2009)

9789147094127

249 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Etik, integritet och dokumentation i förskolan (2016)

9789140692672

161 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Den mångkulturella förskolan (2013)

9789144091624

151 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Grundläggande färdigheter : och färdigheternas grundläggande (2007)

9789144040974

252 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lyssnandets pedagogik (2005)

9789147052158

227 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn och naturvetenskap (2014)

9789147114078

352 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn och naturvetenskap: - upptäcka, utforska, lära (2008)

9789147084227

207 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010)

9789140668882

278 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kvantitativ metod från början (2013)

9789144089799

171 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer (2009)

9789144054407

320 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Konflikthantering i professionellt lärarskap (2015)

9789140691675

241 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld (2009)

9789147020591

346 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför pedagogisk dokumentation? (1997)

9789176564141

114 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför vetenskap? (2018)

9789144120218

264 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför vetenskap? (2018)

9789144120218

264 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Övergångar mellan skolformer (2016)

9789147122080

286 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Inga prestationer utan relationer (2015)

9789140688453

241 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Om relationell pedagogik (2011)

9789140666796

300 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Övergångar mellan skolformer (2016)

9789147122080

286 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Pedagogiska kullerbyttor (2013)

9789176565445

152 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse (2012)

9789147105526

244 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. (2013)

9789170377259

201 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Den moderna barndomen och barns vardagsliv (2007)

9789173310673

178 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan (2015)

9789147111954

298 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : -Hallå, hur gör man? (2013)

9789147114184

166 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Förskola och skola - Om två skilda traditioner och om visionen om en möjlig mötesplats (2015)

9789147112548

126 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande i praktiken (2014)

9789144101736

282 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande lek i förskoleklass (2015)

9789188149008

212 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet (2015)

9789147099627

204 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle (2015)

9789144109442

275 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan (2010)

9789197761574

207 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Konsten att lära barn estetik (2015)

9789144108124

220 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Interkulturell pedagogik i teori och praktik (2004)

9789144036694

228 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det tidiga språkbadet (2009)

9789144048024

282 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Uppföljning och utvärdering för förändring (2014)

9789174477993

219 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Medierat lärande och pedagogisk mångfald (2013)

9789144084664

247 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Utvecklingspsykologi (2011)

9789127130746

252 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Utbildningsvetenskap för förskolan (2010)

9789127121119

122 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lek på allvar : en spännande utmaning (2013)

9789147105489

307 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Motorisk utveckling : nyare perspektiv på barns motorik (2004)

9789144029665

192 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Det matematiska barnet (2004)

9789127722941

404 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Miljöer för lek, lärande och samspel (2008)

9789144029115

240 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

De yngre barnens läroplanshistoria (2011)

9789144055541

259 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2016 (2016)

9789138326916

127 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande för hållbar utveckling (2014)

9789144092560

139 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärande genom skönlitteratur - Djupläsning, förståelse, kunskap (2016)

9789144104829

267 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barns rätt till rötter och fötter - Berättande för samverkan i mångfaldens förskola (2017)

9789147122806

219 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kollektivt lärande - i arbetslivet (2021)

9789144140360

272 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Organisationspedagogik : en introduktion (2011)

9789144059969

268 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Etiska reflektioner i forskning med barn (2017)

9789140686251

255 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vill du också sälja dina böcker?

Nå över 100 000 studenter över hela Sverige. Skapa annonser på under en minut. Helt kostnadsfritt.

Läs mer och värdera dina böcker här

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 4 

 3 

 0 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng