• Inga resultat

Search

Publicerades 2021-01-29

Insamling till Fältbiologerna

Sverige når inte upp till sina egna miljömål. Endast 7,7% av den svenska skogsmarken är skyddad och mer behövs för att bevara den biologiska mångfalden 🌿🐺

WWF:“Sverige har liten andel skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv och huvuddelen av den skyddade skogen består av fjällnära skog och fattiga skogstyper. Den brukade skogen är extremt omvandlad jämfört med den ursprungliga naturskogen. Det har haft till följd att drygt 2 000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag.”

Ett av de svenska miljömålen var att 17 % av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Per år 2020 var endast 13% av Sveriges landareal skyddad.

Mellan 8 januari och 14 februari samlar vi därför in pengar till 
ltbiologerna och deras arbete för att skydda och bevara de svenska ur- och naturskogarna.Vårt mål är att tillsammans samla in minst 200 000 kronor! Nu kör vi! 🙌

Bli medlem i Fältbiologerna

Vill du också stå upp för naturen, djuren och växterna? Bli medlem i Fältbiologerna! Medlemskap är gratis för alla upp till 25 år. Läs mer om hur du blir medlem.

Senaste artiklarna

Hittills har vi återanvänt

 1 

 6 

 9 

 5 

 4 

 8 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng