Tävla om presentkort värda 2000 kr när du säljer din kurslitteratur hos oss! Läs mer ->

Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Handläggning inom socialtjänsten | 12:e upplagan

av Lars Clevesköld, Anders Thunved och Lars Lundgren

Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2008-03-04
Upplaga 12
Fler upplagor 2011/15, 2012/16
Antal sidor 496
ISBN 9789139109693
Kategori(er) Juridik
 ↳ Socialrätt
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa. Sedan föregående upplaga har två ny lagar trätt i kraft. Från och med den 1 juli 2007 gäller lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Den 1 januari 2008 träder lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. i kraft. Bestämmelserna om medborgarförslag har ändrats med verkan fr.o.m. den 1 juli 2007. Vidare har ett flertal ändringar gjorts i de lagar som styr socialtjänsten. Vidare föreslås (prop. 2006/07:129, 2007/08:SoU5) flera ändringar i bl.a. SoL och LSS, ändringar som träder i kraft den 1 april 2008. Då förslagen i propositionen har antagits av riksdagen och då dagen för ikraftträdande ligger nära i tiden redovisas bestämmelserna i den nya upplagan. Utöver de nu angivna redovisas de författningsändringar i övrigt som är av betydelse för handläggningen. Härutöver redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Hittills har vi återanvänt

 1 

 6 

 8 

 7 

 2 

 4 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng