Studera i höst? Läs vår FAQ och tips till dig som ny student 📚

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 11FB20 | Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 11FB20 vid Högskolan i Borås.


Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i förskolans vardag

Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i förskolans vardag | 1:a upplagan

Av Marianne Brodin m fl

Pris fr. 189 kr

Köp
Barn upptäcker skriftspråket

Barn upptäcker skriftspråket | 3:e upplagan

Av Gösta Dahlgren m fl

Pris fr. 71 kr

Köp
Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik | 1:a upplagan

Av Ingrid Pramling m fl

Pris fr. 300 kr

Köp
Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever

Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever | 1:a upplagan

Av Bengt Persson m fl

Pris fr. 177 kr

Köp
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken | 1:a upplagan

Av Anna Klerfelt (red.) m fl

Pris fr. 108 kr

Köp
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1:a upplagan

Av Jörgen Dimenäs m fl

Pris fr. 237 kr

Köp
Utbildning, demokrati, medborgarskap

Utbildning, demokrati, medborgarskap | 1:a upplagan

Av Magnus Dahlstedt m fl

Pris fr. 68 kr

Köp
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 1:a upplagan

Av Sven Persson m fl

Pris fr. 50 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 7 

 3 

 4 

 9 

 8 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng