Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF05 | Att leda och utveckla förskolans verksamhet (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF05 vid Karlstads universitet.


Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet

Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet | 2:a upplagan

Av Ingrid Pramling Samuelsson m fl

Pris fr. 167 kr

Köp
Barns övergångar

Barns övergångar : Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola | 1:a upplagan

Av Jenny m fl

Pris fr. 226 kr

Köp
Etik, integritet och dokumentation i förskolan

Etik, integritet och dokumentation i förskolan | 1:a upplagan

Av Anne-Li Lindgren m fl

Pris fr. 99 kr

Köp
Förskollärarkompetens i förändring

Förskollärarkompetens i förändring | 1:a upplagan

Av Sonja Sheridan m fl

Pris fr. 163 kr

Köp
Föräldrar, förskola och skola

Föräldrar, förskola och skola : Om mångfald, makt och möjligheter | 1:a upplagan

Av Ingegerd Tallberg Broman m fl

Pris fr. 167 kr

Köp
Konflikthantering i arbetslivet

Konflikthantering i arbetslivet : Förstå, hantera, förebygga | 1:a upplagan

Av Thomas Jordan m fl

Pris fr. 116 kr

Köp
Ledarskap i förskolan - förskollärare leder och utvecklar förskolan

Ledarskap i förskolan - förskollärare leder och utvecklar förskolan | 2:a upplagan

Av Ewa Ivarson Alm m fl

Pris fr. 216 kr

Köp
Likabehandling i förskola och skola

Likabehandling i förskola och skola | 2:a upplagan

Av Kajsa Svaleryd m fl

Pris fr. 130 kr

Köp
Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok | 2:a upplagan

Av Christina Wehner-Godée m fl

Pris fr. 167 kr

Köp
Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag | 1:a upplagan

Författare saknas

Pris fr. 259 kr

Köp
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund | 1:a upplagan

Av Bim Riddersporre m fl

Pris fr. 266 kr

Köp
Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik | 1:a upplagan

Av Hillevi Lenz Taguchi m fl

Pris fr. 167 kr

Köp
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan | 1:a upplagan

Av Karin Alnervik m fl

Pris fr. 183 kr

Köp
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola | 7:e upplagan

Av Staffan Olsson m fl

Pris fr. 244 kr

Köp
Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling | 1:a upplagan

Av Christian Eidevald m fl

Pris fr. 167 kr

Köp
Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal : Kommunikation mellan hem och förskola | 2:a upplagan

Av Ann-Marie Markström m fl

Pris fr. 235 kr

Köp
Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan | 1:a upplagan

Av Christian Lundahl m fl

Pris fr. 202 kr

Köp
Vad berättas om mig?

Vad berättas om mig? | 1:a upplagan

Av Bente Svenning m fl

Pris fr. 148 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 8 

 0 

 5 

 3 

 2 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng