Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SMAAE1 | Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SMAAE1 vid Karlstads universitet.


Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics | 5:e upplagan

Av Andy Field m fl

Pris fr. 474 kr

Köp
Diskursanalys som teori och metod

Diskursanalys som teori och metod | 1:a upplagan

Av Birgit Vrå m fl

Pris fr. 264 kr

Köp
Etnografiska metoder

Etnografiska metoder | 2:a upplagan

Av Patrik Aspers m fl

Pris fr. 249 kr

Köp
Methods for Social Theory

Methods for Social Theory : Analytical tools for theorizing and writing | 1:a upplagan

Av Jan Ch Karlsson m fl

Pris fr. 344 kr

Köp
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook | 2019

Författare saknas

Pris fr. 832 kr

Köp
Qualitative Researching

Qualitative Researching | 3:e upplagan

Av Jennifer Mason m fl

Pris fr. 296 kr

Köp
Research Design

Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches | 5:e upplagan

Av John W. Creswell m fl

Pris fr. 510 kr

Köp
Sociological Practice

Sociological Practice | 1998

Av Derek Layder m fl

Pris fr. 426 kr

Köp
Statistik för beteendevetare - Faktabok

Statistik för beteendevetare - Faktabok | 3:e upplagan

Av Elisabet Borg m fl

Pris fr. 298 kr

Köp
Statistisk verktygslåda 1

Statistisk verktygslåda 1 : Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder | 3:e upplagan

Av Göran Djurfeldt m fl

Pris fr. 401 kr

Köp
Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys | 1:a upplagan

Av Göran Djurfeldt m fl

Pris fr. 283 kr

Köp
Textens mening och makt

Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys | 4:e upplagan

Av Kristina Boréus m fl

Pris fr. 357 kr

Köp
Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod | 3:e upplagan

Av Mats Alvesson m fl

Pris fr. 402 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 8 

 1 

 9 

 3 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng