Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SMGA06 | Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SMGA06 vid Karlstads universitet.


Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 3:e upplagan

Av Steinar Kvale m fl

Pris fr. 322 kr

Köp
Evidensbaserat socialt arbete

Evidensbaserat socialt arbete : Teori, kritik, praktik | 1:a upplagan

Av Tommy Lundström m fl

Pris fr. 242 kr

Köp
Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod

Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod | 2:a upplagan

Av Victoria Wibeck m fl

Pris fr. 166 kr

Köp
Forskningsmetodik för socialvetare

Forskningsmetodik för socialvetare | 1:a upplagan

Av Hans Swärd m fl

Pris fr. 336 kr

Köp
Genusperspektiv i socialt arbete

Genusperspektiv i socialt arbete | 1:a upplagan

Av Astrid Schlytter m fl

Pris fr. 263 kr

Köp
Handbok i kvalitativa metoder

Handbok i kvalitativa metoder | 2:a upplagan

Av Göran Ahrne m fl

Pris fr. 166 kr

Köp
Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : En introduktion

Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : En introduktion | 3:e upplagan

Av Kirsti Malterud m fl

Pris fr. 305 kr

Köp
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete

Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete | 1:a upplagan

Av Håkan Jönson m fl

Pris fr. 209 kr

Köp
Statistisk verktygslåda 1

Statistisk verktygslåda 1 : Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder | 3:e upplagan

Av Göran Djurfeldt m fl

Pris fr. 395 kr

Köp
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård | 3:e upplagan

Av Monica Granskär m fl

Pris fr. 266 kr

Köp
Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod | 3:e upplagan

Av Mats Alvesson m fl

Pris fr. 410 kr

Köp
Vetenskap, kunskap och praxis

Vetenskap, kunskap och praxis | 1:a upplagan

Av Magdalene Thomassen m fl

Pris fr. 234 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 4 

 3 

 0 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng