Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE020G | Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE020G vid Örebro universitet.


Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan : Vikten av trygghet för lek och lärande | 1:a upplagan

Av Anders Broberg m fl

Pris fr. 268 kr

Köp
Arbeta med jämställdhet i förskolan : Med normmedveten pedagogik

Arbeta med jämställdhet i förskolan : Med normmedveten pedagogik | 1:a upplagan

Av Mia Heikkilä m fl

Pris fr. 361 kr

Köp
Att motverka rasism : i förskolan och skolan

Att motverka rasism : i förskolan och skolan | 1:a upplagan

Av Emma Arneback m fl

Pris fr. 324 kr

Köp
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 2:a upplagan

Av Solveig Hägglund m fl

Pris fr. 220 kr

Köp
Barns syn på vuxna

Barns syn på vuxna : Att komma nära barns perspektiv | 1:a upplagan

Av Elisabeth Arnér m fl

Pris fr. 184 kr

Köp
Didaktik i förskolan

Didaktik i förskolan | 1:a upplagan

Av Karin Hjälmeskog m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Förskolan - uppdrag och juridik

Förskolan - uppdrag och juridik | 1:a upplagan

Av Helene Roslund m fl

Pris fr. 277 kr

Köp
Förskolans arbete med hållbarhet

Förskolans arbete med hållbarhet | 1:a upplagan

Av Ingrid Pramling Samuelsson m fl

Pris fr. 324 kr

Köp
Förskolans historia

Förskolans historia : Förskolepolitik, barn och barndom | 1:a upplagan

Av Anne-Li Lindgren m fl

Pris fr. 245 kr

Köp
Förskollärarens pedagogiska ledarskap

Förskollärarens pedagogiska ledarskap | 1:a upplagan

Av Jonas Stier m fl

Pris fr. 286 kr

Köp
Interkulturellt arbete i förskolan : Med läroplanen som grund

Interkulturellt arbete i förskolan : Med läroplanen som grund | 1:a upplagan

Av Jonas Stier m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Lekande rätt

Lekande rätt : En förskola för barnets rättigheter | 2:a upplagan

Av Fanny Davidsson m fl

Pris fr. 297 kr

Köp
Lyhörda lärare

Lyhörda lärare | 1:a upplagan

Av Anneli Frelin m fl

Pris fr. 214 kr

Köp
Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 5:e upplagan

Av Caroline Liberg m fl

Pris fr. 454 kr

Köp
Läroplan för förskolan. Lpfö 18

Läroplan för förskolan. Lpfö 18 | 1:a upplagan

Av Skolverkets Allmänna Råd m fl

Pris fr. 87 kr

Köp
Rum i förskolan : - för barns lek och lärande

Rum i förskolan : - för barns lek och lärande | 1:a upplagan

Av Anne Lillvist m fl

Pris fr. 293 kr

Köp
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3:e upplagan

Av Hans Strand m fl

Pris fr. 232 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 3 

 2 

 0 

 2 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng