Studera i höst? Läs vår FAQ och tips till dig som ny student 📚

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SA705G | Socialt arbete, kandidatkurs (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SA705G vid Örebro universitet.


Att förklara samhället

Att förklara samhället | 3:e upplagan

Av Jan Ch Karlsson m fl

Pris fr. 300 kr

Köp
Båten i parken

Båten i parken | 6:e upplagan

Av Per Månsson m fl

Pris fr. 201 kr

Köp
Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 3:e upplagan

Av Steinar Kvale m fl

Pris fr. 364 kr

Köp
Etablerade och outsiders

Etablerade och outsiders | 2:a upplagan

Av Norbert Elias m fl

Pris fr. 114 kr

Köp
Etiska reflektioner i forskning med barn

Etiska reflektioner i forskning med barn | 1:a upplagan

Av Åsa Källström Cater (red.) m fl

Pris fr. 226 kr

Köp
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 3:e upplagan

Av Andreas Fejes m fl

Pris fr. 263 kr

Köp
Intersektionalitet i socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis | 2:a upplagan

Av Tina Mattsson m fl

Pris fr. 113 kr

Köp
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2:a upplagan

Av Simon Lindgren m fl

Pris fr. 214 kr

Köp
Makt

Makt : BeGreppbart | 1:a upplagan

Av Mats Börjesson m fl

Pris fr. 148 kr

Köp
Moderna samhällsteorier : Traditioner, riktningar, teoretiker

Moderna samhällsteorier : Traditioner, riktningar, teoretiker | 9:e upplagan

Av Per Månson m fl

Pris fr. 220 kr

Köp
Problemformulering

Problemformulering | 2:a upplagan

Av Lotta Rienecker m fl

Pris fr. 153 kr

Köp
Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter

Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter | 1:a upplagan

Av Torlaug Løkensgard Hoel m fl

Pris fr. 306 kr

Köp
Sociologins teoretiker

Sociologins teoretiker | 1:a upplagan

Av Lucas Gottzén (red.) m fl

Pris fr. 129 kr

Köp
Statistisk verktygslåda 1

Statistisk verktygslåda 1 : Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder | 3:e upplagan

Av Göran Djurfeldt m fl

Pris fr. 332 kr

Köp
Systematic Approaches to a Successful Literature Review

Systematic Approaches to a Successful Literature Review | 2:a upplagan

Av Andrew Booth m fl

Pris fr. 160 kr

Köp
Textens mening och makt

Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys | 4:e upplagan

Av Kristina Boréus m fl

Pris fr. 402 kr

Köp
Tolkning, förståelse, vetande - Hermeneutik i teori och praktik

Tolkning, förståelse, vetande - Hermeneutik i teori och praktik | 3:e upplagan

Av Per-Johan Ödman m fl

Pris fr. 202 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 7 

 3 

 4 

 7 

 1 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng