Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Socialt arbete : en grundbok | 1:a upplagan

av Hans Swärd, Anna Meeuwisse och Sune Sunesson

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Natur & Kultur
Språk Svenska
Bandtyp Kartonnage
Utgiven 2000-08-24
Upplaga 1
Fler upplagor 2006/2, 2016/3
Antal sidor 376
ISBN 9789127075856
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Socialt arbete
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Vad är egentligen socialt arbete? Är det att likna vid en konst där socialarbetaren med fantasi och uppfinningsrikedom skapar relationer till människor som har problem och hjälper dem att hjälpa sig själva? Eller är socialt arbete en profession som baseras på forskning, kunskap och beprövad erfarenhet?

Det har länge saknats en grundbok som lyfter fram förhållanden som är specifika för socialt arbete inom den skandinaviska välfärdsmodellen - en bok som man kan återkomma till under hela utbildningen i socialt arbete. Nu finns den! Detta är inte en metodbok som ger anvisningar om hur socialt arbete bäst skall utföras, utan författarna har försökt visa på mångfalden och komplexiteten, samtidigt som begrepp och termer förklaras.

Boken är indelad i tre delar. I den första behandlar författarna det sociala arbetets framväxt, organisering och yttre ramar. Olika organisationer och nätverk för socialarbetare lyfts fram, liksom olika arbetsmetoder. Även förhållandet till psykologin, socialpolitiken och juridiken tas upp. I bokens andra del uppmärksammas frågor om makt och etik. Här diskuteras klyftan mellan klienternas ofta negativa upplevelser av socialtjänsten å ena sidan och socialtjänstlagens budskap om jämlikhet, delaktighet och respekt å den andra. Förhållandet mellan teori och praktik behandlas i bokens tredje del, och författarna redogör för den sociala forskningens framväxt och olika riktningar. Frågan om etik och moral i forskningen avhandlas också.

Boken riktar sig till studerande inom ämnet socialt arbete och social omsorg. Även yrkesverksamma socialarbetare kommer att ha glädje av denna bok. Förhoppningsvis kan den bidra till att man ser arbetet i ett nytt sammanhang, får inspiration och blir stimulerad till eftertanke och debatt.

Motivet på bokens omslag är en målning av den danske konstnären Storm P. från 1938 med titeln Indenfor og udenfor. Den anknyter till ständigt aktuella diskussioner inom socialt arbete om utstötningsmekanismer och integration, "vi och dom", om grannar och främlingar.


Anna Meeuwisse är fil dr i socialt arbete och lektor vid Malmö högskola inom området hälsa och samhälle. Sune Sunesson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund, där även Hans Swärd, docent och universitetslektor i socialt arbete, är verksam.

Bokens övriga författare representerar så gott som alla socialhögskolor i Sverige. Kapitelförfattarna (totalt 24) är forskare i socialt arbete, och många har aktivt bidragit till utvecklingen av området som akademiskt ämne: Gunvor Andersson, Anders Bergmark, Åke Bergmark, Erik Blennberger, Staffan Blomberg, Bengt Börjeson, Peter Dellgran, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Margareta Hallberg, Sven Hessle, Anna Hollander, Staffan Höjer, Leif R Jönsson, Stig Larsson, Claes Levin, Tommy Lundström, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Lars Oscarsson, Bengt Starrin och Jan Petersson.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 5 

 9 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng