Böcker inom 'Media & kommunikation' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 56 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Media & kommunikation

Nedan visas de populäraste böckerna inom Media & kommunikation.


Massmedier : nya villkor för press ...

Lennart Weibull m fl

140 kr

235 kr (ny)

Metodpraktikan : Konsten att studer ...

Peter Esaiasson m fl

149 kr

561 kr (ny)

Kommunikation i organisationer

Mats Heide m fl

186 kr

338 kr (ny)

Mediekultur och mediesamhälle

Jostein Gripsrud

122 kr

202 kr (ny)

Metoder i kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson m fl

210 kr

359 kr (ny)

Medierna och demokratin

Michael Karlsson m fl

220 kr

370 kr (ny)

Medierna och moderniteten

John B. Thompson

117 kr

181 kr (ny)

Kommunikation

André Jansson

133 kr

186 kr (ny)

Kvinnor och män i offentlighetens ...

Gunilla Jarlbro m fl

154 kr

272 kr (ny)

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson

198 kr

338 kr (ny)

Medierätt 3

Thomas Carlén-Wendels m fl

187 kr

199 kr (ny)

Genus, medier och masskultur

Linda Fagerström m fl

178 kr

275 kr (ny)

På väg mot medievärlden 2020 : J ...

Ingela Wadbring m fl

215 kr

349 kr (ny)

Mediernas språk

Mats Ekström

205 kr

319 kr (ny)

Opinionsbildning

Olof Petersson

183 kr

230 kr (ny)

Medier och kommunikation

Jesper Falkheimer

169 kr

276 kr (ny)

Medievardagen

Tobias Olsson

Lärobok i kommunikation

Johan Forsell

358 kr

435 kr (ny)

Information och Kommunikation 1, Fa ...

Marianne Petersson m fl

361 kr

581 kr (ny)

Företag och Medier

Lars Strannegård m fl

236 kr

334 kr (ny)

Den institutionella omvärlden

Staffan Furusten

178 kr

283 kr (ny)

Förskolans didaktik och dockan som ...

Mirella Forsberg Ahlcrona

282 kr

348 kr (ny)

Söker...