Böcker inom 'Media & kommunikation' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 65 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Media & kommunikation

Nedan visas de populäraste böckerna inom Media & kommunikation.


Massmedier : nya villkor för press ...

Lennart Weibull m fl

140 kr

235 kr (ny)

Metodpraktikan : Konsten att studer ...

Peter Esaiasson m fl

149 kr

561 kr (ny)

Kommunikation i organisationer

Mats Heide m fl

186 kr

338 kr (ny)

Mediekultur och mediesamhälle

Jostein Gripsrud

120 kr

202 kr (ny)

Metoder i kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson m fl

210 kr

359 kr (ny)

Medierna och demokratin

Michael Karlsson m fl

210 kr

370 kr (ny)

Medierna och moderniteten

John B. Thompson

108 kr

181 kr (ny)

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson

198 kr

338 kr (ny)

Kommunikation

André Jansson

113 kr

186 kr (ny)

Kvinnor och män i offentlighetens ...

Gunilla Jarlbro m fl

167 kr

272 kr (ny)

På väg mot medievärlden 2020 : J ...

Ingela Wadbring m fl

203 kr

349 kr (ny)

Medierätt 3

Thomas Carlén-Wendels m fl

119 kr

199 kr (ny)

Mediernas språk

Mats Ekström

181 kr

319 kr (ny)

Genus, medier och masskultur

Linda Fagerström m fl

172 kr

275 kr (ny)

Opinionsbildning

Olof Petersson

159 kr

230 kr (ny)

Företag och Medier

Lars Strannegård m fl

196 kr

334 kr (ny)

Medier och kommunikation

Jesper Falkheimer

157 kr

276 kr (ny)

Lärobok i kommunikation

Johan Forsell

369 kr

435 kr (ny)

Information och Kommunikation 1, Fa ...

Marianne Petersson m fl

361 kr

581 kr (ny)

Den institutionella omvärlden

Staffan Furusten

157 kr

283 kr (ny)

Engelsk Språkdidaktik

Bo Lundahl

232 kr

323 kr (ny)

Demokrati & byråkrati

Rune Premfors

212 kr

370 kr (ny)

Kriskommunikation

Larsåke Larsson m fl

182 kr

291 kr (ny)

Söker...