Böcker inom 'Media & kommunikation' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 67 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Media & kommunikation

Nedan visas de populäraste böckerna inom Media & kommunikation.


Massmedier : nya villkor för press ...

Lennart Weibull m fl

140 kr

235 kr (ny)

Kommunikation i organisationer

Mats Heide m fl

186 kr

338 kr (ny)

Mediekultur och mediesamhälle

Jostein Gripsrud

120 kr

202 kr (ny)

Metodpraktikan : Konsten att studer ...

Peter Esaiasson m fl

149 kr

561 kr (ny)

Metoder i kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson m fl

210 kr

359 kr (ny)

Medierna och demokratin

Michael Karlsson m fl

210 kr

370 kr (ny)

Medierna och moderniteten

John B. Thompson

108 kr

181 kr (ny)

Kvinnor och män i offentlighetens ...

Gunilla Jarlbro m fl

154 kr

272 kr (ny)

Kommunikation

André Jansson

113 kr

186 kr (ny)

Medielandskap & mediekultur - en in ...

Stina Bengtsson m fl

264 kr

367 kr (ny)

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson

198 kr

338 kr (ny)

Genus, medier och masskultur

Linda Fagerström m fl

156 kr

247 kr (ny)

Mediernas språk

Mats Ekström

181 kr

319 kr (ny)

På väg mot medievärlden 2020 : J ...

Ingela Wadbring m fl

203 kr

349 kr (ny)

Medierätt 3

Thomas Carlén-Wendels m fl

119 kr

199 kr (ny)

Opinionsbildning

Olof Petersson

159 kr

230 kr (ny)

Utvecklingssamtal : kommunikation m ...

Ann-Marie Markström m fl

162 kr

193 kr (ny)

Handbok i journalistikforskning

Författare saknas

262 kr

382 kr (ny)

Medier, genus och makt

Gunilla Jarlbro

153 kr

259 kr (ny)

Den institutionella omvärlden

Staffan Furusten

173 kr

285 kr (ny)

Demokrati & byråkrati

Rune Premfors

216 kr

370 kr (ny)

Kommunikation

Matts Dahlkwist

313 kr

378 kr (ny)

A First Look at Communication Theor ...

Glenn Grayson Sparks

284 kr

519 kr (ny)

Genusmedveten journalistik

Gunilla Jarlbro

198 kr

225 kr (ny)

Söker...