Böcker inom 'Media & kommunikation' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 69 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Media & kommunikation

Nedan visas de populäraste böckerna inom Media & kommunikation.


Massmedier : nya villkor för press ...

Lennart Weibull m fl

140 kr

235 kr (ny)

Metodpraktikan : Konsten att studer ...

Peter Esaiasson m fl

149 kr

561 kr (ny)

Kommunikation i organisationer

Mats Heide m fl

186 kr

338 kr (ny)

Mediekultur och mediesamhälle

Jostein Gripsrud

122 kr

202 kr (ny)

Metoder i kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson m fl

220 kr

359 kr (ny)

Medierna och demokratin

Michael Karlsson m fl

210 kr

370 kr (ny)

Medierna och moderniteten

John B. Thompson

105 kr

181 kr (ny)

Kommunikation

André Jansson

133 kr

186 kr (ny)

Kvinnor och män i offentlighetens ...

Gunilla Jarlbro m fl

154 kr

272 kr (ny)

Tillämpad kommunikationsvetenskap

Larsåke Larsson

198 kr

338 kr (ny)

Medierätt 3

Thomas Carlén-Wendels m fl

132 kr

199 kr (ny)

Mediernas språk

Mats Ekström

181 kr

319 kr (ny)

På väg mot medievärlden 2020 : J ...

Ingela Wadbring m fl

203 kr

349 kr (ny)

Genus, medier och masskultur

Linda Fagerström m fl

178 kr

275 kr (ny)

Opinionsbildning

Olof Petersson

183 kr

230 kr (ny)

Medier och kommunikation

Jesper Falkheimer

157 kr

276 kr (ny)

Lärobok i kommunikation

Johan Forsell

358 kr

435 kr (ny)

Information och Kommunikation 1, Fa ...

Marianne Petersson m fl

400 kr

581 kr (ny)

Företag och Medier

Lars Strannegård m fl

218 kr

334 kr (ny)

Den institutionella omvärlden

Staffan Furusten

157 kr

283 kr (ny)

Kriskommunikation

Larsåke Larsson m fl

182 kr

291 kr (ny)

Medievardagen

Tobias Olsson

Söker...