Böcker inom 'Marknadsrätt' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 69 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Juridik » Marknadsrätt

Böcker inom Marknadsrätt


Marknadsrätten: en introduktion

Per Jonas Nordell

65 kr

226 kr (ny)

Marknadsrätt för Juridisk &ou ...

Per Jonas Nordell

35 kr

103 kr (ny)

Praktisk marknadsrätt

Thomas Carlén-Wendels m fl

652 kr

1177 kr (ny)

Marknadsrättens grunder

Peter Gerhard

Ny bok

212 kr (ny)

Regelsamling i marknadsrätt

Thomas Carlén-Wendels m fl

429 kr

613 kr (ny)

Medierätt 2

Daniel Tornberg m fl

144 kr

210 kr (ny)

Marknadsrättens grunder

Peter Gerhard

81 kr

304 kr (ny)

Marknadsrättens grunder

Henrik Norinder m fl

Söker...