Böcker inom 'Socialt arbete' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 67 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Pedagogik & psykologi » Socialt arbete

Böcker inom Socialt arbete

Nedan visas de populäraste böckerna inom Socialt arbete.


Utvecklingspsykologi

Björn Nilsson m fl

223 kr

359 kr (ny)

BeGreppbart - Makt

Mats Börjesson m fl

110 kr

201 kr (ny)

Handlingsutrymme : utmaningar i soc ...

Leili Laanemets m fl

194 kr

348 kr (ny)

Perspektiv på sociala problem

Thomas Brante m fl

216 kr

389 kr (ny)

Den kvalitativa forskningsintervjun

Steinar Kvale m fl

222 kr

398 kr (ny)

En introduktion till förvaltningsr ...

Wiweka Warnling-Nerep

106 kr

188 kr (ny)

Sociologi

Anthony Giddens m fl

365 kr

646 kr (ny)

Ungdomar och identitet

Thomas Johansson m fl

193 kr

336 kr (ny)

Vetenskap, kunskap och praxis

Magdalene Thomassen

214 kr

382 kr (ny)

Vardagslivets socialpsykologi

Philip Lalander m fl

172 kr

280 kr (ny)

Socialt arbete - en grundbok

Anna Meeuwisse

259 kr

474 kr (ny)

Socialpolitiska klassiker

Håkan Johansson

182 kr

332 kr (ny)

Juridik för socialt arbete

Elisabeth Eneroth (red.)

220 kr

381 kr (ny)

Människobehandlande organisationer ...

Håkan Johansson m fl

284 kr

486 kr (ny)

Arbetsgruppens psykologi

Ingela Thylefors m fl

167 kr

264 kr (ny)

Begreppbart - Etnicitet

Hanna Wikström

120 kr

201 kr (ny)

Deltagande observation

Katrine Fangen

186 kr

320 kr (ny)

Etik och socialtjänst : Om föruts ...

Ulla Pettersson (red.)

132 kr

227 kr (ny)

Evidensbaserat socialt arbete : Teo ...

Tommy Lundström m fl

205 kr

354 kr (ny)

Reflektionshandboken

Kristin Bie

134 kr

176 kr (ny)

Arbetsrätten. En introduktion

Wolters Kluwer

119 kr

205 kr (ny)

Från stoff till studie - Om analys ...

David Wästerfors m fl

177 kr

259 kr (ny)

Utvecklingspsykologi

Pia Risholm Mothander m fl

233 kr

425 kr (ny)

Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg

Endast ny

189 kr (ny)

Förstå socialt arbete

Martin Börjeson

311 kr

458 kr (ny)

Socialförsäkringarna i Sverige

Ann-Charlotte Ståhlberg

61 kr

105 kr (ny)

När samhället träder in

Ingrid Höjer m fl

273 kr

400 kr (ny)

Normkritisk pedagogik : makt, lära ...

Renita Sörensdotter m fl

141 kr

282 kr (ny)

Sociologi 2.0

Simon Lindgren

Söker...