Böcker inom 'Socialrätt' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 69 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Juridik » Socialrätt

Böcker inom Socialrätt


Handläggning inom socialtjäns ...

Lars Clevesköld m fl

392 kr

573 kr (ny)

Sekretess : Handbok för socialtj&a ...

Lars Clevesköld m fl

142 kr

247 kr (ny)

Nya sociallagarna : Med kommentarer i l ...

Anders Thunved m fl

155 kr

597 kr (ny)

-50 %

Juridik och rättsvetenskap i socia ...

Anna Hollander m fl

201 kr

348 kr (ny)

Sekretess : handbok för socialtj&a ...

Lars Clevesköld m fl

69 kr

240 kr (ny)

Kön och juridik i socialt arbete

Astrid Schlytter

150 kr

240 kr (ny)

Nya Sociallagarna

Anders Thunved m fl

Nya sociallagarna

Anders Thunved m fl

Svensk social trygghet i en globalisera ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

631 kr (ny)

Dataskydd inom Socialdepartementets ver ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

599 kr (ny)

Vissa processuella frågor på ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

599 kr (ny)

Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

246 kr (ny)

Sida: 12
Söker...