Böcker inom 'Socialrätt' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 66 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Juridik » Socialrätt

Böcker inom Socialrätt

Nedan visas de populäraste böckerna inom Socialrätt.


Sekretess : Handbok för socialtjä ...

Lars Clevesköld m fl

142 kr

247 kr (ny)

Handläggning inom socialtjänsten

Lars Clevesköld m fl

392 kr

573 kr (ny)

Kön och juridik i socialt arbete

Astrid Schlytter

150 kr

240 kr (ny)

Sekretess : handbok för socialtjä ...

Lars Clevesköld m fl

69 kr

240 kr (ny)

Nya Sociallagarna

Anders Thunved m fl

Nya sociallagarna

Anders Thunved m fl

Dataskydd inom Socialdepartementets ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Endast ny

599 kr (ny)

Svensk social trygghet i en globali ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Endast ny

631 kr (ny)

Arbetsklausuler och sociala hänsyn ...

Betänkande av Ägarutredningen Finansdepartementet

Endast ny

222 kr (ny)

Söker...