Böcker inom 'Socialrätt' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 91 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Juridik » Socialrätt

Böcker inom Socialrätt


Handläggning inom socialtjäns ...

Lars Clevesköld m fl

392 kr

573 kr (ny)

Sekretess : handbok för socialtj&a ...

Lars Clevesköld m fl

69 kr

240 kr (ny)

Sekretess : Handbok för socialtj&a ...

Lars Clevesköld m fl

142 kr

247 kr (ny)

Vissa processuella frågor på ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

599 kr (ny)

Juridik och rättsvetenskap i socia ...

Anna Hollander m fl

201 kr

348 kr (ny)

Nya sociallagarna

Anders Thunved m fl

Nya Sociallagarna

Anders Thunved m fl

Alkoholreklam i sociala medier m.m. SOU ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

246 kr (ny)

Nordisk socialrättslig tidskrift 9 ...

Anna-Sara Lind m fl

Ny bok

378 kr (ny)

Dataskydd inom Socialdepartementets ver ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

599 kr (ny)

Relationen till rättsväsendet ...

Cram101 Textbook Reviews

Ny bok

199 kr (ny)

Svensk social trygghet i en globalisera ...

Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Ny bok

631 kr (ny)

Arbetsklausuler och sociala hänsyn ...

Betänkande av Ägarutredningen Finansdepartementet

Ny bok

222 kr (ny)

Nya sociallagarna : Med kommentarer i l ...

Anders Thunved m fl

155 kr

597 kr (ny)

-50 %
Sida: 12
Söker...