Böcker inom 'Kultur' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 52 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Kultur

Nedan visas de populäraste böckerna inom Kultur.


Svenska skrivregler

Svenska Språkrådet

147 kr

208 kr (ny)

Barnboken i samhället

Lena Kåreland

139 kr

239 kr (ny)

Texter från Sapfo till Strindberg

Gunnar D Hansson m fl

414 kr

735 kr (ny)

Litteraturens historia i världen

Bernt Olsson m fl

408 kr

594 kr (ny)

Från fabler till manga

Ann Boglind m fl

347 kr

545 kr (ny)

Lyrikanalys - en introduktion

Claes-Göran Holmberg m fl

136 kr

233 kr (ny)

Dramatikanalys : en introduktion

Birthe Sjöberg

201 kr

242 kr (ny)

Barnbokens byggklossar

Maria Nikolajeva

240 kr

301 kr (ny)

Böcker inom och omkring oss

Aidan Chambers

239 kr

286 kr (ny)

Litteraturteori

Paul Tenngart

220 kr

328 kr (ny)

Historia som kunskapsform

Frans Lundgren m fl

Endast ny

176 kr (ny)

Om diktkonsten

Aristoteles

102 kr

127 kr (ny)

Möten med bilder

Yvonne Eriksson m fl

302 kr

360 kr (ny)

Arkitekturtermer

Jan Torsten Ahlstrand

257 kr

309 kr (ny)

Konst och visuell kultur i Sverige ...

Lena Johannesson m fl

334 kr

379 kr (ny)

Rundgång : genus och populärmusik

Hillevi Ganetz m fl

Endast ny

154 kr (ny)

Flyg lilla fjäril Rytmik och röre ...

Heléne Frister Lind

199 kr

214 kr (ny)

Populärkulturen och skolan

Magnus Persson

222 kr

238 kr (ny)

Design : en introduktion

John Heskett

107 kr

154 kr (ny)

Den svenska litteraturen I

Lars Lönnroth

191 kr

270 kr (ny)

Art History

Marilyn Stokstad

The Just City

Författare saknas

Söker...