Pedagogik & psykologi / Pedagogik

Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning | 4:e upplagan

Av Ulf P. Lundgren

Pris fr. 269 kr

Finns som:
Begagnad

Köp
Läroplansteori och didaktik

Läroplansteori och didaktik | 2:a upplagan

Av Ninni Wahlström

Pris fr. 383 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp
Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter

Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter | 1:a upplagan

Av Lotta Björkman m fl

Pris fr. 396 kr

Finns som:
Ny

Köp
Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning | 5:e upplagan

Av Caroline Liberg m fl

Pris fr. 487 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp
Det värderande ögat

Det värderande ögat | 1:a upplagan

Av Cato R. P. Bjørndal

Pris fr. 153 kr

Finns som:
Begagnad

Köp
Boken om pedagogerna

Boken om pedagogerna | 6:e upplagan

Av Anna Forsell

Pris fr. 140 kr

Finns som:
Begagnad

Köp
Undervisning i teori och praktik

Undervisning i teori och praktik | 7:e upplagan

Av Gunnar Lindström m fl

Pris fr. 188 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp
Konflikthantering i professionellt lärarskap

Konflikthantering i professionellt lärarskap | 4:e upplagan

Av Birgitta Friberg (red.) m fl

Pris fr. 472 kr

Finns som:
Ny

Köp
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori | 1:a upplagan

Av Annica Löfdahl m fl

Pris fr. 266 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp
Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet

Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet | 1:a upplagan

Av Karin Forslund Frykedal m fl

Pris fr. 373 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet | 1:a upplagan

Av Ingrid Engdahl m fl

Pris fr. 102 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar | 2:a upplagan

Av Ann Ahlberg

Pris fr. 175 kr

Finns som:
Ny Begagnad

Köp

Fler böcker

Just nu har vi återanvänt

 1 

 3 

 3 

 8 

 9 

 3 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Söker...
Stäng