Böcker inom 'Redovisning & revision' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 69 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Ekonomi & management » Redovisning & revision

Böcker inom Redovisning & revision


IFRS - I teori och praktik

Jan Marton m fl

357 kr

529 kr (ny)

Extern redovisning Övningsbok

Christer Johansson m fl

121 kr

441 kr (ny)

R2000 Redovisning 2 Faktabok

Jan-Olof Andersson m fl

Ny bok

523 kr (ny)

Extern redovisning

Christer Johansson m fl

150 kr

558 kr (ny)

Extern redovisning Övningsbok

Christer Johansson m fl

317 kr

421 kr (ny)

Att förstå externredovisning ...

Gunnar Eriksson m fl

293 kr

504 kr (ny)

Koncernredovisning

Jörgen Carlsson m fl

222 kr

403 kr (ny)

Principbaserad redovisning - Paket: Gru ...

Anders Grönlund m fl

702 kr

875 kr (ny)

Årsredovisning i koncerner

Rune Lönnqvist

270 kr

389 kr (ny)

Externredovisning i icke-noterade svens ...

Marie Sundström Lumsden m fl

-50 %

TEBE FÄRG AB : Ett praktikfall i e ...

Örjan Alexandersson m fl

156 kr

263 kr (ny)

Koncernredovisning - Koncernredovisning ...

Jörgen Carlsson m fl

Ny bok

403 kr (ny)

Övningsbok i externredovisning : a ...

Gunnar Eriksson m fl

235 kr

403 kr (ny)

Extern redovisning

Christer Johansson m fl

Ny bok

513 kr (ny)

Att förstå externredovisning ...

Gunnar Eriksson m fl

Ny bok

474 kr (ny)

R2000 Redovisning 2 Problembok

Jan-Olof Andersson m fl

Ny bok

462 kr (ny)

Företagens redovisning: att fö ...

Hans Edenhammar m fl

238 kr

266 kr (ny)

Sida: 123456789
Söker...