Böcker inom 'Omvårdnad' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 64 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Medicin, vård & fysiologi » Omvårdnad

Böcker inom Omvårdnad

Nedan visas de populäraste böckerna inom Omvårdnad.
Filosofi och omvårdnad

Jakob Birkler

185 kr

319 kr (ny)

Klinisk omvårdnad - Del 1

Hallbjørg Almås m fl

410 kr

664 kr (ny)

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis

Lena Wiklund Gustin m fl

236 kr

336 kr (ny)

Geriatrisk omvårdnad: God omsorg t ...

Marit Kirkevold m fl

406 kr

595 kr (ny)

Klinisk omvårdnad - Del 2

Hallbjørg Almås m fl

482 kr

664 kr (ny)

Pediatrisk omvårdnad

Inger Hallström m fl

490 kr

634 kr (ny)

Evidensbaserad omvårdnad

Ania Willman m fl

119 kr

297 kr (ny)

-50 %

Klinisk omvårdnad 2

Almås/Stubberud (red.)

Nursing Research

Denise F. Polit m fl

417 kr

621 kr (ny)

Klinisk omvårdnad 1

Almås/Stubberud (red.)

Pediatrisk omvårdnad

Inger Hallström m fl

200 kr

518 kr (ny)

Genusperspektiv på vård och omvå ...

Elisabeth Dahlborg Lyckhage m fl

197 kr

278 kr (ny)

Vård- och omsorgsarbete 1

Kjell Hjelm m fl

Endast ny

421 kr (ny)

Omvårdnad på avancerad nivå : - ...

Anna Ehrenberg m fl

397 kr

475 kr (ny)

Psykiatri

Lars-Gunnar Lundh m fl

Omvårdnad i primärvården

Författare saknas

252 kr

349 kr (ny)

Personcentrerad omvårdnad : i teor ...

David Edvardsson m fl

242 kr

300 kr (ny)

Handbook of Nursing Diagnosis

Lynda Juall Carpenito-Moyet

Genusperspektiv på vård och omvå ...

Elisabeth Dahlborg Lyckhage m fl

Psykiatrisk vård och specifik omv ...

Ingebjörg Lökensgard

94 kr

336 kr (ny)

Handbook of Nursing Diagnosis

Lynda Juall Carpenito-Moyet

Söker...