Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Geriatrisk omvårdnad : God omsorg till den äldre patienten | 1:a upplagan

av Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff (red.)

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2010-01-19
Upplaga 1
Fler upplagor 2018/2
Antal sidor 520
ISBN 9789147093588
Kategori(er) Medicin, vård & fysiologi
 ↳ Omvårdnad
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller dessutom särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus. En av delarna, som består av 15 kapitel, beskriver konkret ett urval av de vanligaste sjukdomarna och besvären som drabbar äldre. Sista delen av boken handlar om livets slut.

Läs mer
Ett centralt tema i boken är förmågan att ge integritetsbevarande omvårdnad, bland annat genom att låta patienten delta i beslutsfattandet, genom att se patienten som personen bakom ålderdom och sjukdom och genom att stödja och bidra till den äldres förmåga att hantera sin situation. Hälsofrämjande och förebyggande arbete framhävs också som viktigt i allt arbete i omvårdnaden om äldre människor.

Om författarna
Huvudredaktörer är Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff.

Recensioner
"Här ges en mycket utförlig beskrivning av den omvårdnad de äldre sjuka med sina speciella problem har behov av. De kan ofta ha förlorat både fysiska och psykiska funktioner och bli helt beroende av andra människors hjälp, vilket ställer stora krav på personalen för att de ska kunna ge en värdig och adekvat vård." /.../ "Innehållet präglas av en mycket positiv syn och optimism när det gäller vård av äldre. Boken är välskriven och innehåller mycket information. För de personalkategorier som sysslar med vård av äldre är det en alldeles utmärkt bok." BTJ häfte 2010:12, lektör Lars Svensson
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 5 

 0 

 4 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng