Användarvillkor // campusbokhandeln.se

Användarvillkor

Gällande från 2018-05-14

1 §

Godkännande av villkor

Genom att registrera ett användarkonto på campusbokhandeln.se godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

2 §

Ändring av villkor

Campusbokhandeln kan komma att ändra Användarvillkoren och kommer då att publicera dessa på hemsidan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på hemsidan. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter det att ändringarna uppdaterats i villkoren på hemsidan.

3 §

Myndig

För att registrera ett användarkonto måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.

4 §

Personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, the General Data Protection Regulation). I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt GDPR i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post på info@campusbokhandeln.se.

Campusbokhandeln sparar följande personuppgifter: namn, personnummer eller födelsedata, adress, telefonnummer (valfritt), lärosäte (valfritt), Facebook-id (valfritt, för Facebookinloggning), pågående kurs (valfritt), senaste inloggning, uppgifter om genomförda köp samt uppgifter om sålda böcker.

Samtliga personuppgifter används endast i syfte att kunna leverera och anpassa tjänsten, Campusbokhandeln använder aldrig personuppgifter i något annat syfte än vad som framkommer i dessa villkor.

5 §

Datalagring

Ditt konto med all data är aktivt tills att du tar bort det eller senast ett (1) år efter senaste aktivitet. Du kan välja att ta bort ditt konto och alla data kopplat därtill.

Söker...
Stäng