Böcker inom 'Socialantropologi' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 78 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Samhälle & politik » Socialantropologi

Böcker inom Socialantropologi


Writing Ethnographic Fieldnotes

Robert M Emerson m fl

122 kr

163 kr (ny)

Standing in the Need

Författare saknas

After Kinship

Janet Carsten

163 kr

235 kr (ny)

Veiled Sentiments

Lila Abu-Lughod

Små platser - stora frågor ...

Thomas Hylland Eriksen

133 kr

224 kr (ny)

What Anthropologists Do

Författare saknas

214 kr

234 kr (ny)

Righteous dopefind

Philippe Bourgois m fl

171 kr

274 kr (ny)

Kulturterrorismen : En uppgörelse ...

Thomas Hylland Eriksen

75 kr

91 kr (ny)

Maya Resurgence in Guatemala

Richard Wilson

168 kr

208 kr (ny)

Exotic No More

Jeremy MacClancy

132 kr

204 kr (ny)

The Heritage Arena

Författare saknas

The Will to Improve

Tania Murray Li

135 kr

227 kr (ny)

Människans Livsvärldar

Dan Rosengren

214 kr

315 kr (ny)

Heritage

Rodney (the Open University Harrison

Mining Coal and Undermining Gender

Jessica Smith Rolston

203 kr

263 kr (ny)

Coming of age in second life

Tom Boellstorf

187 kr

256 kr (ny)

-30 %
Söker...