Försäljningsvillkor

Gällande från 2019-08-30

1 §

Godkännande av villkor

Genom att skapa en annons samtycker du till följande villkor.

2 §

Ersättningsnivåer (prisklasser)

Campusbokhandeln sätter pris på böckerna enligt gällande prisklasser.

Fint skick 80 % (50 %1)
Boken är i nyskick, inga understrykningar etc.
Godkänt skick67 % (37 %1)
Boken är kantstött och/eller har få överstrykningar med blyerts eller överstrykningspenna.
Slitet skick55 % (25 %1)
Boken är kantstött och/eller har mycket överstrykningar med blyerts, bläck eller överstrykningspenna.
1Procentsats vid gammal utgåva
Campusbokhandeln förbehåller sig rätten att ändra prisklass på boken då det kommit till kännedom att en nyare upplaga finns eller att tidigare satt prisklass var felaktig. Observera att vi jämför med aktuellt lägsta nypris på internet samt aktuell upplaga, dessa uppgifter kan komma att ändras och då kommer även priset på din bok att ändras.


I första hand bedömer vi hur lättläst boken är; ju mer bläck - och framförallt överstrykningspennor - ju svårare är det att läsa boken. Vi gör även en helhetsbedömning av boken. Det är Campusbokhandeln som sätter betyget på boken.

3 §

Ersättning

Som säljare erhåller du 70 % av försäljningspriset exkl ev avgifter och rabatter (enligt 2 §) när boken har blivit såld. När en inlämnad bok har blivit såld adderas saldot på ditt användarkonto och du blir kontaktad av Campusbokhandeln via mail.

4 §

Utbetalning

Med ditt saldo kan du handla i butik eller i vår webbshop redan samma dag som en bok blivit såld. Önskar du istället få pengarna utbetalda till ditt bankkonto kan du begära en utbetalning genom ditt kundkonto på campusbokhandeln.se, där kan du även se statusen på dina inlämnade böcker samt vilka böcker som har blivit sålda. Efter begärd utbetalning till ditt bankkonto utförs denna inom två (2) veckor mot en avgift om 0 kr kr inkl moms till angivet bankkonto.

Registrera ditt bankkonto för utbetalning gör du själv på ditt kundkonto på campusbokhandeln.se.

Ej utbetalda intäkter tillfaller Campusbokhandeln ett (1) år efter senaste försäljningstillfället.

5 §

Godtagbara upplagor

Campusbokhandeln tar inte emot böcker som är äldre än den näst senaste upplagan; om en sådan bok skulle lämnas in förbehåller sig Campusbokhandeln rätten att göra sig av med boken utan att kontakta dig. Det är därmed kundens ansvar att kontrollera att alla böcker som lämnas in till försäljning är av sådan upplaga som är godtagbar enligt dessa villkor.

6 §

Turordning

Campusbokhandeln tillämpar först in-, först ut-principen vilket innebär att vi har en kronologisk ordning där vi säljer den först inlämnade boken i respektive prisklass. Det finns sex stycken prisklasser för varje bok beroende på skick och upplaga (gammal upplaga i ny-, godkänt- eller slitet skick samt nyaste upplagan i ny-, godkänt- eller slitet skick).

7 §

Returer

Campusbokhandeln förbehåller sig rätten att ångra försäljningen av en bok om köparen väljer att ångra sitt köp, varpå boken läggs först i kön att säljas igen.

8 §

Varaktighet

Inlämnade böcker som inte blivit sålda inom tolv (12) månader från inlämningstillfället tillfaller Campusbokhandeln. Alla kunder som lämnat in böcker som inte blivit sålda får dock ett mail om att böckerna kan hämtas ut när det är en (1) månad kvar tills böckerna tillfaller Campusbokhandeln.

9 §

Förlorade eller stulna böcker

Campusbokhandeln ersätter stulna eller saknade kursböcker av senaste upplaga enligt samma villkor som i 2 §. Böcker som inte är kursböcker av senaste upplaga ersätts med max 50 kr, marknadsvärdet för en utgången kursbok torde inte vara mer. Vi ersätter i första hand boken med en likadan i åtminstone samma skick. Vi förbehåller oss rätten att få två veckor på oss att söka efter boken.

10 §

Ägare av böckerna

För att få lämna in böcker till försäljning hos Campusbokhandeln krävs att du är myndig samt är ägare till böckerna som lämnas in. Om det inte är ägaren till böckerna som lämnar in dessa krävs att ombudet kan uppvisa en fullmakt från ägaren.

11 §

Personuppgifter

Campusbokhandeln ansvarar inte för om personuppgifter finns angivna i böcker som lämnas in till försäljning.

12 §

Ändringar

Campusbokhandeln förbehåller sig rätten att när som helst ändra ovanstående punkter, det är upp till dig som användare att hålla dig uppdaterad på de aktuella villkoren.

Just nu har vi återanvänt

 1 

 5 

 2 

 8 

 1 

 7 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Söker...
Stäng