Böcker inom 'Vårdvetenskap och hälsa' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 65 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Medicin, vård & fysiologi » Vårdvetenskap och hälsa

Böcker inom Vårdvetenskap och hälsa

Nedan visas de populäraste böckerna inom Vårdvetenskap och hälsa.


Vetenskapsteori för nybörjare

Torsten Thurén

123 kr

219 kr (ny)

Rapporter och uppsatser

Jarl Backman

244 kr

342 kr (ny)

Grundläggande folkhälsovetenskap

Kristina Pellmer m fl

232 kr

366 kr (ny)

Filosofi och omvårdnad

Jakob Birkler

185 kr

319 kr (ny)

Pedagogik inom vård och handlednin ...

Madeleine Bergh m fl

197 kr

300 kr (ny)

Medarbetarskap i praktiken

Stefan Tengblad m fl

173 kr

298 kr (ny)

Hälsoekonomi : begrepp och tilläm ...

José Ferraz-Nunes m fl

232 kr

334 kr (ny)

Klinisk psykiatri

Christer Allgulander

389 kr

462 kr (ny)

Pediatrisk omvårdnad

Inger Hallström m fl

488 kr

623 kr (ny)

Personcentrering i hälso- och sjuk ...

David Edvardsson m fl

279 kr

338 kr (ny)

Kirurgiska sjukdomar

Maria Albertsson m fl

490 kr

588 kr (ny)

Inflammationssjukdomar

Johan Mölne m fl

414 kr

516 kr (ny)

Palliativ medicin och vård

Peter Strang m fl

429 kr

512 kr (ny)

Omvårdnad & kirurgi

Författare saknas

Endast ny

685 kr (ny)

Den lärande patienten

Ulla Runesson m fl

216 kr

328 kr (ny)

Omvårdnad & medicin

Författare saknas

Endast ny

687 kr (ny)

Undersökning vid sjukdom

Oddvar Stokke m fl

282 kr

338 kr (ny)

Team i vård, behandling och omsorg ...

Håkan Sandberg m fl

302 kr

365 kr (ny)

Kommunikation med barn och unga i v ...

Kristina Gustafsson m fl

273 kr

340 kr (ny)

Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar

Lillemor Lindwall

332 kr

414 kr (ny)

Erfarenhetsbaserad kunskap och lär ...

Ewa Pilhammar Andersson

244 kr

294 kr (ny)

Det goda åldrandet

Björn Nygren m fl

280 kr

414 kr (ny)

Söker...