Böcker inom 'Samhälle & politik' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 64 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Samhälle & politik

Nedan visas de populäraste böckerna inom Samhälle & politik.


Skriva för att lära

Torlaug Løkensgard Hoel m fl

156 kr

285 kr (ny)

BeGreppbart - Makt

Mats Börjesson m fl

110 kr

201 kr (ny)

Politik som organisation

Lennart Lundquist m fl

188 kr

330 kr (ny)

Handlingsutrymme : utmaningar i soc ...

Leili Laanemets m fl

194 kr

348 kr (ny)

Den nya ekonomistyrningen, bok med ...

Christer Johansson m fl

312 kr

569 kr (ny)

Perspektiv på sociala problem

Thomas Brante m fl

216 kr

389 kr (ny)

Den svenska politiken - Strukturer, ...

Torbjörn Larsson m fl

219 kr

389 kr (ny)

Statistisk verktygslåda 1 : samhä ...

Göran Djurfeldt m fl

243 kr

445 kr (ny)

Textens mening och makt : metodbok ...

Kristina Boréus m fl

239 kr

420 kr (ny)

Den kvalitativa forskningsintervjun

Steinar Kvale m fl

222 kr

398 kr (ny)

Den nya ekonomistyrningen Övningsb ...

Christer Johansson m fl

171 kr

308 kr (ny)

Handbok i kvalitativa metoder

Göran Ahrne m fl

199 kr

373 kr (ny)Sociologi

Anthony Giddens m fl

365 kr

646 kr (ny)

Vad är statsvetenskap? - Om undran ...

Björn Badersten m fl

180 kr

309 kr (ny)

Ett delat samhälle - Om samhället ...

Christofer Edling m fl

154 kr

267 kr (ny)

Ungdomar och identitet

Thomas Johansson m fl

193 kr

336 kr (ny)

Utbildning, makt och politik

Lisbeth Lundahl m fl

218 kr

318 kr (ny)

Kvalitativa intervjuer

Jan Trost

153 kr

260 kr (ny)

Att skriva en bra uppsats

Lotte Rienecker m fl

168 kr

325 kr (ny)

Etablerade och outsiders

Norbert Elias m fl

108 kr

180 kr (ny)

Människobehandlande organisationer ...

Håkan Johansson m fl

284 kr

486 kr (ny)

Socialpolitiska klassiker

Håkan Johansson

182 kr

332 kr (ny)

Svensk Lag 2017

Per Henrik Lindblom m fl

459 kr

741 kr (ny)

Partier och partisystem

Magnus Hagevi

177 kr

312 kr (ny)

Årsredovisningen: - En introduktio ...

Björn Leonardz m fl

168 kr

289 kr (ny)

Kvantitativ metod från början

Annika Eliasson

198 kr

262 kr (ny)

Begreppbart - Etnicitet

Hanna Wikström

120 kr

201 kr (ny)

Söker...