Personuppgiftsbehandling inom Campusbokhandeln

Vi på Campusbokhandeln vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till samt vilka rättigheter du har för att få information, rätta felaktig information eller klaga på hanteringen.

1. Inledning

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från den 25 maj 2018 har hela EU en gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är Campusbokhandeln i Sverige AB, org nr 556797-4034, Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm.

2. Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på vad du som kund gör på vår hemsida eller i våra butiker. I det följande beskrivs de olika ändamålen.

När du besöker vår hemsida

Hantering av cookies
Läs mer om hur vi hanterar cookies (kakor) i vår Cookie-policy.

Marknadsföring i sociala nätverk

Vi delar opersonliga beteendedata som t.ex. köp och sökningar med sociala nätverk som Facebook och Instagram genom ett skript på hemsidan. Facebook och Instagram kan komma att koppla ihop beteendedata med information lagrad i de sociala nätverken för att sända erbjudanden och visa annonser i ditt flöde. Vill du begränsa denna funktion gör du det i dina inställningar i de olika sociala nätverken.

Laglig grund
Samtycke och intresseavvägning.

När du beställer i vår e-handel

När du ska beställa böcker i vår e-handel kan du logga in eller genomföra ett köp utan att vara inloggad. Även om du inte skapar ett konto så kommer ett konto att skapas i samband med ditt köp. Detta kontot kan när som helst tas bort. Vi skapande av ett användarkonto och vid genomförande av köp måste du godkänna Campusbokhandelns avtalsvillkor. De personuppgifter vi samlar in kopplat till din beställning och leverans sparas i 36 månader från leveranstillfället. Det är under så lång tid du har rätt att reklamera eller klaga på en vara enligt svensk lag. Efter denna tid kommer endast uppgifter rörande transaktionen att sparas i sammanlagt 7 år, i enlighet med Bokföringslagen. Uppgifterna kan då inte kopplas till dig som person.

Insamling och bearbetning av köpinformation
Ditt köp bär på viktig information för oss i arbetet med att utveckla våra kunderbjudanden. Med hjälp av den kan vi bl.a.:
- Fortsätta att förbättra våra tjänster, som t ex utveckling av logistik, leveranssätt och kommunikation med våra kunder Utveckla våra erbjudanden så de är aktuella och relevanta
- Utforma information och tips för att möta våra kunders olika behov
- I denna bearbetning använder vi inte dina unika personuppgifter, utan all analys sker utifrån kluster och grupperingar utifrån köp.

Användarkonto – Mina sidor
För att skapa ett användarkonto behöver vi din e-postadress och personnummer eller födelsedata. Dessa uppgifter uppgifter behöver vi för att kunna kommunicera med dig samt särskilja dig från andra kunder.

Beställning
När du lägger en beställning behöver vi identifiera vem du är och då behövs ditt namn och din e-postadress till vilken all information rörande beställningen kommer att skickas via mejl.

Betalning
Vid betalning via faktura behöver vi också ditt personnummer. I detta fall görs en kreditkontroll av vår fakturapartner Qliro. Fakturan skickas per e-post från Qliro. Betalar du med kort sker betalningen via vår betalningslösning Qliro. I samband med din beställning kommer pengar att dras från ditt konto, så Qliro kommer att kommunicera med din bank rörande transaktionen.

Leverans
För att vi ska kunna skicka beställningen behöver vi namn, adress, e-postadress, samt ditt mobilnummer om du föredrar att få avisering om din leverans via sms. Denna information skickas vidare från oss till de olika transportörer vi samarbetar med. Avisering rörande leverans av ditt paket sker från någon av våra transportörer.

Laglig grund
Avtal, samtycke och/eller intresseavvägning.

Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev

Vill du ta del av våra erbjudanden, nyhetsbrev och information väljer du att ge ditt samtycke till detta. Du lämnar då dina kontaktuppgifter som kommer att kopplas ihop med dina beställningar för att du ska få relevant information skickad till dig via e-post.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer vi att ta bort dina personuppgifter. Du kan återkalla genom att avsluta din prenumeration på nyhetsbrev via Mina sidor, via länk som finns i varje utskick eller genom att kontakta vår kundservice.

Laglig grund
Samtycke.

Kontakt med kundservice

Du kan kontakta vår kundservice via kontaktformulär eller telefon. Skrivna ärenden, inklusive personuppgifter, sparas i 12 månader efter avslutat ärende.

3.Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Campusbokhandeln förutom för behandling för Campusbokhandeln räkning och för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster samt fullgöra våra förpliktelser. I de fall personuppgifter hanteras av våra leverantörer och samarbetsparter har vi upprättat s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att personuppgiftsbiträdet försäkrar att de hanterar personuppgifter enligt den gällande dataskyddsförordningen (GDPR), samt följer Campusbokhandeln riktlinjer för säkerhet och sekretess.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med transporter, logistik, betallösningar, marknadsföring, afilliatesamarbeten, kundservice och IT-tjänster. Utöver detta kan Campusbokhandeln tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till [email protected] (övriga kontaktuppgifter finns nedan). Vi behöver ditt personnummer och kundnummer för identifiering och kommer att skicka uppgifterna skriftligt till din folkbokföringsadress.

Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgifts-behandling innebär att personuppgifterna anonymiseras.

Vill du inte motta reklam, erbjudanden eller annan information kan du kontakta kundservice, se kontaktuppgifter nedan. I samtliga marknadsföringsmail från Campusbokhandeln hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick. Du kan även ändra dina kommunikationsval genom att logga in på ”Mina sidor”.

Har du frågor eller utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss via [email protected] För att kunna identifiera dig i våra system behöver vi ditt personnummer och eventuella utdrag skickas till din folkbokföringsadress.

Om du är missnöjd med Campusbokhandelns behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran att utnyttja en av dina rättigheter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

5. Kontaktinformation

Campusbokhandeln i Sverige AB
Kundservice
Skeppsbron 28
111 30 Stockholm
Tel: 08-510 693 30
E-postadress: [email protected]

Just nu har vi återanvänt

 1 

 5 

 2 

 8 

 2 

 0 

 2 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Söker...
Stäng