Böcker inom 'Straffrätt' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 69 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Juridik » Straffrätt

Böcker inom Straffrätt

Nedan visas de populäraste böckerna inom Straffrätt.


Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg

57 kr

193 kr (ny)

Straffrättens påföljdslära

Nils Jareborg m fl

152 kr

258 kr (ny)

Brott och påföljder : en lärobok ...

Mats Dahlström m fl

320 kr

486 kr (ny)

Argumentation i nordisk straffrätt

Författare saknas

258 kr

348 kr (ny)

Studiematerial i straffrätt

Gösta Westerlund

120 kr

177 kr (ny)

Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg

Endast ny

189 kr (ny)

Dagens straffrätt

Annika Norée

Endast ny

189 kr (ny)

Ett starkt straffrättsligt skydd m ...

Slutbetänkande av Förvarsutredningen Justitiedepartementet

Endast ny

405 kr (ny)

Ett starkt straffrättsligt skydd v ...

Slutbetänkande av Förvarsutredningen Justitiedepartementet

Endast ny

405 kr (ny)

Om straffrättsvillfarelse

Dennis Martinsson

Endast ny

545 kr (ny)

Integritet och straffskydd. SOU 201 ...

Slutbetänkande av Förvarsutredningen Justitiedepartementet

Endast ny

405 kr (ny)

Ett utvidgat straffrättsligt skydd ...

Delbetänkande av Kommittén Kulturbryggan Kulturdepartementet

Endast ny

244 kr (ny)

Essays on European Criminal Law

Författare saknas

Endast ny

219 kr (ny)

Söker...