Böcker inom 'Immaterialrätt' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 69 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker
Kategorier » Juridik » Immaterialrätt

Böcker inom Immaterialrätt


Grundläggande immaterialrätt

Ulf Maunsbach m fl

233 kr

406 kr (ny)

Medierätt. 3, Upphovsrätt

Thomas Carlén-Wendels

Lärobok i immaterialrätt

Marianne Levin

354 kr

624 kr (ny)

Modern immaterialrätt

Merima Bruncevic m fl

Ny bok

474 kr (ny)

Grovt upphovsrättsbrott och grovt ...

Slutbetänkande av Förvarsutredningen Justitiedepartementet

Ny bok

203 kr (ny)

Ökat värdeskapande ur immater ...

Näringsdepartementet

Ny bok

211 kr (ny)

I immaterialrättens gränsland

Malin Forsman

Ny bok

189 kr (ny)

Läkemedel & immaterialrätt

Marianne Levin m fl

Ny bok

391 kr (ny)

Opening Pandora's box : Exploring flexi ...

Frantzeska Papadopoulou

Ny bok

130 kr (ny)

Söker...