Search

Om Campusbokhandeln

Campusbokhandeln säljer ny och begagnad kurslitteratur på nätet och i butik, på eller nära campus. Vår ambition är att vara Sveriges grönaste och skönaste bokhandel samt erbjuda Sveriges billigaste kurslitteratur.

Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startades av studenterna Johan och Fredrik på Örebro universitet våren 2005 och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Adress, huvudkontor

Campusbokhandeln
c/o Adlibris
Sveavägen 56 c
111 34 Stockholm

Organisationsnummer: 556797-4034

Våra butiker

I dagsläget har vi tio butiker, i Sveriges största studentstäder, och en webbshop som har öppet dygnet runt.

Läs mer under Våra butiker

Vår verksamhet

Campusbokhandeln tar årligen emot hundratusentals begagnade böcker och säljer dem vidare på kommission (läs mer under Sälja böcker), dessutom är Campusbokhandeln återförsäljare av nya böcker och samarbetar med tusentals förlag och bokdistributörer i och utanför Sverige.

Vi har lager i våra tio butiker och ett centrallager.

Vårt ansvar

Att återanvända böcker är inte bara bra för plånboken utan även för miljön, och klimatet och miljön är något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi försöker ständigt att minska vår klimat- och miljöpåverkan och vill inspirera fler till att göra detsamma. Utöver delar vi varje år ut ett stipendium (Green Act Award) till en klimatengagerad student och under året driver vi flera olika hållbarhetsprojekt.

Läs mer nedan under Vårt samhällsansvar

Personal och ägare

Företaget drivs till stor del av studenter, för studenter. Företaget leds av Marius Halvorsen. Sedan december 2020 är Campusbokhandeln ett helägt dotterbolag till Adlibris.

I siffror

2 343 246 böcker har vi förmedlat sedan starten

704 410 studenter har använt sig av våra tjänster

33 696 träd (vilket motsvarar 84,2 fotbollsplaner) har sparats från att huggas ner

375 miljoner kr har våra kunder tjänat på att sälja genom oss

129 miljoner kr har våra kunder sparat på att köpa genom oss

86 % av alla böcker vi fick in det senaste året har vi sålt

187 986 böcker har vi i lager

10 butiker och ett centrallager

108 personer har arbetat den senaste månaden

Vårt klimatarbete

Hela Campusbokhandelns organisation genomsyras av ett klimat- och miljöansvar där vi strävar efter hållbarhet i varje led. Vi försöker ständigt förbättra vårt arbete så att minskar vår klimatpåverkan och belastning på planetens ekosystem.

Detta är våra klimatklöften:


Vår klimatpåverkan

Nedan visas förhållandet mellan positiv och negativ klimatpåverkan.
Negativ klimatpåverkan

Totalt har Campusbokhandelns verksamhet bidragit till utsläpp av ca 602 ton CO2e det senaste året. Fördelningen visas nedan.

Positiv klimatpåverkan

Totalt har Campusbokhandelns verksamhet bidragit till utsläppsminskningar och CO2-reduceringar* om ca 3 618 ton CO2e det senaste året. Fördelningen visas nedan.


* Värt att nämna är att CO2-reduceringen från trädplantering sker under flertalet år. Ungefärlig total effekt har angetts.

Vårt samhällsansvar

Campusbokhandelns ambition är att vara Sveriges grönaste och skönaste bokhandel. Genom att återanvända böcker har vi hittills räddat ca 33 696 träd och på så sätt hindrat nästan 7 030 ton CO2e från att släppas ut i atmosfären. Detta motsvarar ungefär 781 svenskars årliga totala utsläpp. Som företag ser vi att vi har ett samhällsansvar att bidra till en både socialt och miljömässigt hållbar utveckling – ett åtagande vi tar med glädje och på största allvar.

Utöver vår egna verksamhet har vi därför samarbetat med flera olika organisationer som alla jobbar för en bättre värld. Det har bl a har resulterat i att 2 571 744 kr har donerats till olika projekt och insatser med fokus på hållbarhet. Bara det senaste året har vi samlat in, sponsrat och donerat 322 190 kr.

Nedan listar vi några av de samarbeten och kampanjer vi har gjort de senaste åren:

WWF

Vi har hittills gjort tre insamlingar till WWF.

 • Under augusti 2019 stöttade vi WWFs insamling Väck liv i Östersjön. En otroligt viktig kampanj då Östersjön är ett av världens mest förorenade hav till följd av våra utsläpp av miljögifter, övergödning, överfiske och den ökade sjöfarten. Kampanjen blev dock ersatt av insamlingen till Amazonas då vi gjorde bedömningen att pengarna kom till större nytta där. Totalt fick vi ihop 24 695 kronor.
 • Under augusti/september 2019 samlade vi tillsammans med våra kunder in 138 790 kronor som oavkortat gick till WWF och deras arbete med att stoppa mänskligt anlagda bränder av regnskogen.
 • Under augusti/september 2021 samlade vi tillsammans med våra kunder in 240 070 kronor som oavkortat gick till WWF och deras arbete med att .

Vi-skogen

Campusbokhandeln är stödföretag till Vi-skogen, en organisation som arbetar med agroforestry. Metoden innebär att plantera träd som bidrar till ökade och bättre och skördar, vilket i sin tur leder till både bättre levnadsförhållanden för bönderna och bättre klimat. Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem med ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Tillsammans med Vi-skogen har vi hittills planterat 31 019 träd i östra Afrika.

 • Höstterminsstarten 2017 drev vi en kampanj där kunder kunde lägga till 10 eller 25 kr i samband med köp och vi dessutom skänkte 50 öre för varje minut som vår personal tränade under perioden. Totalt samlade vi in hela 71 650 kr! Pengarna gick till Vi-Skogens utbildning där bönderna får en möjlighet att ta sig ur fattigdom, äta sig mätta och skicka barnen till skolan, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö och bättre mikroklimat på både kort och lång sikt.
 • Under mars 2019 skänkte vi ytterligare 48 000 kr efter en intern träningsutmaning där varje tränad minut genererade en krona till Vi-skogen.
 • Under oktober 2019 skänkte vi ytterligare 73 160 kr efter en intern träningsutmaning där varje tränad minut genererade 1,20 kronor till Vi-skogen.

Rainforest Trust

Vi frågade er, våra fina kunder, om vilken organisation ni ville att vi skulle stötta. Vi fick in så otroligt många fina förslag och ni röstade sen fram Rainforest Trust. Stiftelsen Rainforest Trust försöker att stoppa skövlingen av regnskog genom att köpa och skydda mark i den tropiska zonen. De har sedan start skyddat ca 10 miljoner hektar mark och, genom det, även de djur- och växtarter som finns där.

Help to Help

Help to Help arbetar med att ge stipendier för högskolestudier till unga i Tanzania och kopplar samman studenter med det lokala näringslivet. Campusbokhandeln har tillsammans med organisationen Help to Help genomfört två crowdfunding-kampanjer:

 • Vår första kampanj hölls i september 2015 och drog in totalt 15 000 kr.
 • Andra gången var i januari 2017 och vi lyckades då tillsammans med våra kunder samla in 53 477 kr. Vi har därmed haft möjligheten att sponsra fem lärarstudenters årsavgifter.
 • Tredje insamlingen till förmån för Help to Help i januari 2020, då fick vi tillsammans med världens bästa kunder in över 11 000 donationer som totalt resulterade i 134 500 kr. Vi har därmed haft möjligheten att sponsra fem lärarstudenters hela utbildningar. Lågt räknat kan dessa i sin tur ge en kvalitativ utbildning för över 9 000 elever genom sina yrkesliv.

Naturskyddsföreningen

Vi är stolta över att kunna kalla oss ett stödföretag till Naturskyddsföreningen, Sveriges största ideella miljöorganisation. Varje år skänker vi 10 000 kr till föreningens arbete för miljö och klimat.

 • Under januari 2018 samlade vi tillsammans med våra kunder samlat in 62 668 kr som oavkortat gick till Naturskyddsföreningen och deras arbete för en bättre klimatpolitik. En klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Hela 45 275 kr samlades in från kunderna som valde att skänka 10 eller 25 kr på i samband med köp och yttligare 17 393 kr samlades in från vår träningsutmaning där vi skänkte 50 öre för varje minuts träning som de anställda på Campusbokahandeln utförde.
 • Under maj/juni 2019 stöttade vi Operation: Rädda bina. Bina är livsviktiga för vår matproduktion, men de är hotade. Naturskyddsföreningen har tagit initiativ att hjälpa och bevara våra vilda bin genom att påverka våra politiker och bönder i Sverige och EU för att minska hoten mot bin och andra pollinatörer, folkbilda kring hur hotet mot bina ser ut samt vårda ängsmarker runt om i landet. Totalt fick vi ihop 62 942 kr.

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup arbetar med att rensa haven på plats genom att placera ut barriärer som fångar upp plats med hjälp av naturliga krafter såsom vind, vågor och strömmar. Över 5 000 miljarder platsbitar skräpar i haven och år 2050 förväntas det finnas mer plast än fisk i haven om detta fortsätter.

I januari 2019 fick vi tillsammans med våra kunder ihop hela 93 655 kr i denna insamlingskampanj!

Mango Tree School

Mango Tree School ligger i Uganda och jobbar för att förse barn med gratis utbildning i en trygg miljö. Skolan började med ett par lärare som lärde ut grundläggande kunskap till elever i skuggan av ett mangoträd. Idag är det ungefär 200 barn som går på skolan och de kan idag erbjuda eleverna gratis utbildning, material och mat.

 • Under maj/juni 2018 samlade vi in pengar och skänkte 2 kr per inlämnad bok. Totalt fick vi ihop 58 744 kr vilket gick till att finansiera vattendragningen till skolans nya lokaler, ett eget kök och skolmåltider för nästan ett år.

Musikhjälpen

Tre gånger har vi samlat in pengar till Musikhjälpen.

 • 2014 var temat “Stoppa spridningen av HIV” och då uppmuntrade vi våra kunder att skänka pengar genom att matcha och dubbla deras donationer: för varje 10 kr våra kunder skänkte lade vi till ytterligare 20 kr. Insamlingen inbringade totalt 5 390 kr.
 • 2015 var det dags igen, och då fick vi in 24 840 kr till förmån för klimatflyktingar. Denna gång donerade Campusbokhandeln 10 kr för varje inregistrerad bok under vecka 51.
 • 2017 var temat "Barn är inte salu" där Musikhjälpen ville sprida information kring och hjälpa barn som tvingats in i prostitution. Campusbokhandeln donerade 10 kr per inlämnad bok under vecka 50 och kunder hade möjlighet att skänka ytterligare 10 eller 25 kr vid köp. Totalt fick vi ihop hela 45 710 kr!

United Hearts

Under maj 2017 drog vi igång en inlämningskampanj i samarbete med United Hearts. United Hearts är en ideell organisation som bedriver barnhem och dagsverksamhet i byn Matanana i Tanzania. I Matanana finns ingen elektricitet och nätterna är långa och mörka, vilket försvårar det dagliga livet för byborna på flera sätt. Därför skänkte vi 2 kr för varje inlämnad bok till United Hearts projekt att installera solcellssystem på barnhemmet och utrusta byn med sollampor.

Vi fick in totalt 34 433 kr under kampanjen och projektet kommer påbörjas i slutet av juni samma år.Har du synpunkter eller tips på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete? Hör gärna av dig till [email protected]!

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 4 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng