Om Campusbokhandeln // campusbokhandeln.se

Om Campusbokhandeln

Campusbokhandeln säljer ny och begagnad kurslitteratur på nätet och i butik, på eller nära campus. Vår ambition är att vara Sveriges grönaste och skönaste bokhandel samt erbjuda Sveriges billigaste kurslitteratur.

Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startades av studenterna Johan och Fredrik på Örebro universitet våren 2005 och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Adress, huvudkontor

Campusbokhandeln
Norra Benickebrinken 2
111 31 Stockholm

Organisationsnummer: 556797-4034

Våra butiker

I dagsläget har vi tio butiker, i Sveriges största studentstäder, och en webbshop som har öppet dygnet runt.

Läs mer under Våra butiker

Vår verksamhet

Campusbokhandeln tar årligen emot hundratusental begagnade böcker och säljer dem vidare på kommission (läs mer under Sälja böcker), dessutom är Campusbokhandeln återförsäljare av nya böcker och samarbetar med tusentals förlag och bokdistributörer i och utanför Sverige.

Vi har lager i våra tio butiker och ett centrallager.

Vårt ansvar

Att återanvända böcker är inte bara bra för plånboken utan även för miljön, och miljön är något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi försöker ständigt att minska vår klimat- och miljöpåverkan och vill inspirera fler till att göra detsamma. Utöver det driver vi varje år olika hållbarhetsprojekt.

Läs mer nedan under Vårt samhällsansvar

Personal och ägare

Företaget drivs till stor del av studenter, för studenter. Vd och ägare är entreprenören Fredrik Hagenius som varit med sedan 2006.

I siffror

973 393 böcker har vi förmedlat sedan starten

303 988 studenter har använt sig av våra tjänster

13 997 träd (vilket motsvarar 35,0 fotbollsplaner) har sparats från att huggas ner

19 468 ton CO2e (eller 2 163 snittsvenskars årliga totala utsläpp) har sparats att släppas ut i atmosfären.

156 miljoner kr har våra kunder tjänat på att sälja genom oss

54 miljoner kr har våra kunder sparat på att köpa genom oss

78 % av alla böcker vi fick in det senaste året har vi sålt

127 917 böcker har vi i lager

10 butiker och ett centrallager

153 personer har arbetat den senaste månaden

Vårt samhällsansvar

Campusbokhandelns ambition är att vara Sveriges grönaste och skönaste bokhandel. Genom att återanvända böcker har vi hittills räddat ca 13 997 träd och på så sätt hindrat nästan 19 468 ton CO2e från att släppas ut i atmosfären. Detta motsvarar ungefär 2 163 svenskars årliga totala utsläpp. Som företag ser vi att vi har ett samhällsansvar att bidra till en både socialt och miljömässigt hållbar utveckling – ett åtagande vi tar med glädje och på största allvar.

Hela Campusbokhandelns organisation av miljötänk där vi strävar efter hållbarhet i varje led. Vi försöker ständigt förbättra vårt arbete så att det sliter så lite som möjligt på vår planet. Här är några exempel på vad vi gör:

Utöver vår egna verksamhet har vi därför samarbetat med flera olika organisationer som alla jobbar för en bättre värld. Nedan listar vi några av de samarbeten och kampanjer vi har gjort de senaste åren som bl a har resulterat i att 364 244 kr har donerats till välgörande ändamål.

Naturskyddsföreningen

Vi är stolta över att kunna kalla oss ett stödföretag till Naturskyddsföreningen, Sveriges största ideella miljöorganisation. Varje år skänker vi 10 000 kr till föreningens arbete för miljö och klimat.

  • Under januari 2018 samlade vi tillsammans med våra kunder samlat in 62 668 kr som oavkortat gick till Naturskyddsföreningen och deras arbete för en bättre klimatpolitik. En klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Hela 45 275 kr samlades in från kunderna som valde att skänka 10 eller 25 kr på i samband med köp och yttligare 17 393 kr samlades in från vår träningsutmaning där vi skänkte 50 öre för varje minuts träning som de anställda på Campusbokahandeln utförde.
  • Under maj/juni 2019 stöttade vi Operation: Rädda bina. Bina är livsviktiga för vår matproduktion, men de är hotade. Naturskyddsföreningen har tagit initiativ att hjälpa och bevara våra vilda bin genom att påverka våra politiker och bönder i Sverige och EU för att minska hoten mot bin och andra pollinatörer, folkbilda kring hur hotet mot bina ser ut samt vårda ängsmarker runt om i landet. Totalt fick vi ihop 62 942 kr.

Vi-skogen

Campusbokhandeln är företagsvän med Vi-skogen, en organisation som arbetar med agroforestry. Metoden innebär att plantera träd som bidrar till ökade och bättre och skördar, vilket i sin tur leder till både bättre levnadsförhållanden för bönderna och bättre klimat. Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem med ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Tillsammans med Vi-skogen har vi hittills planterat 2 900 träd i östra Afrika.

  • Höstterminsstarten 2017 drev vi en kampanj där kunder kunde lägga till 10 eller 25 kr i samband med köp och vi dessutom skänkte 50 öre för varje minut som vår personal tränade under perioden. Totalt samlade vi in hela 71 650 kr! Pengarna gick till Vi-Skogens utbildning där bönderna får en möjlighet att ta sig ur fattigdom, äta sig mätta och skicka barnen till skolan, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö och bättre mikroklimat på både kort och lång sikt.
  • Under mars 2019 skänkte vi ytterligare 48 000 kr efter en intern träningsutmaning där varje tränad minut genererade en krona till Vi-skogen.

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup arbetar med att rensa haven på plats genom att placera ut barriärer som fångar upp plats med hjälp av naturliga krafter såsom vind, vågor och strömmar. Över 5 000 miljarder platsbitar skräpar i haven och år 2050 förväntas det finnas mer plast än fisk i haven om detta fortsätter.

Vi är stolta och glada över att vi fått in totalt 93 655 kr för denna insamlingskampanj!

Mango Tree School

Mango Tree School ligger i Uganda och jobbar för att förse barn med gratis utbildning i en trygg miljö. Skolan började med ett par lärare som lärde ut grundläggande kunskap till elever i skuggan av ett mangoträd. Idag är det ungefär 200 barn som går på skolan och de kan idag erbjuda eleverna gratis utbildning, material och mat.

  • Under maj/juni 2018 samlade vi in pengar och skänkte 2 kr per inlämnad bok. Totalt fick vi ihop 58 744 kr vilket gick till att finansiera vattendragningen till skolans nya lokaler, ett eget kök och skolmåltider för nästan ett år.

Musikhjälpen

Tre gånger har vi samlat in pengar till Musikhjälpen.

  • 2014 var temat “Stoppa spridningen av HIV” och då uppmuntrade vi våra kunder att skänka pengar genom att matcha och dubbla deras donationer: för varje 10 kr våra kunder skänkte lade vi till ytterligare 20 kr. Insamlingen inbringade totalt 5 390 kr.
  • 2015 var det dags igen, och då fick vi in 24 840 kr till förmån för klimatflyktingar. Denna gång donerade Campusbokhandeln 10 kr för varje inregistrerad bok under vecka 51.
  • 2017 var temat "Barn är inte salu" där Musikhjälpen ville sprida information kring och hjälpa barn som tvingats in i prostitution. Campusbokhandeln donerade 10 kr per inlämnad bok under vecka 50 och kunder hade möjlighet att skänka ytterligare 10 eller 25 kr vid köp. Totalt fick vi ihop hela 45 710 kr!

United Hearts

Under maj 2017 drog vi igång en inlämningskampanj i samarbete med United Hearts. United Hearts är en ideell organisation som bedriver barnhem och dagsverksamhet i byn Matanana i Tanzania. I Matanana finns ingen elektricitet och nätterna är långa och mörka, vilket försvårar det dagliga livet för byborna på flera sätt. Därför skänkte vi 2 kr för varje inlämnad bok till United Hearts projekt att installera solcellssystem på barnhemmet och utrusta byn med sollampor.

Vi fick in totalt 34 433 kr under kampanjen och projektet kommer påbörjas i slutet av juni samma år.

Help to Help

Help to Help arbetar med att ge stipendier för högskolestudier till unga i Tanzania och kopplar samman studenter med det lokala näringslivet. Campusbokhandeln har tillsammans med organisationen Help to Help genomfört två crowdfunding-kampanjer:

  • Vår första kampanj hölls i september 2015 och drog in totalt 15 000 kr.
  • Andra gången var i januari 2017 och vi lyckades då tillsammans med våra kunder samla in 53 477 kr. Vi har därmed haft möjligheten att sponsra fem lärarstudenters hela utbildningar. Lågt räknat kan dessa i sin tur ge en kvalitativ utbildning för över 9 000 elever genom sina yrkesliv.

YEoS - Young Entrepreneurs of Sweden

Campusbokhandeln stödjer årligen YEoS i egenskap av Friend of YEoS. YEoS är en medlemsdriven organisation för Sveriges mest drivna unga entreprenörer. Organisationen startades av bl a Campusbokhandelns vd och ägare Fredrik Hagenius 2008 och syftar till att stötta unga entreprenörer och hjälpa dem att utveckla sig själva och sina bolag genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.Har du synpunkter eller tips på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete? Hör gärna av dig till fredrik@campusbokhandeln.se!

Just nu har vi återanvänt

 9 

 7 

 3 

 3 

 9 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Söker...
Stäng