Böcker inom 'Juridik' // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 66 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Böcker inom Juridik

Nedan visas de populäraste böckerna inom Juridik.


Sveriges Rikes Lag 2017

Johan Munck

889 kr

1323 kr (ny)

Civilrätt

Christina Ramberg m fl

286 kr

511 kr (ny)

Juridik - civilrätt, straffrätt, ...

Per Jonas Nordell m fl

144 kr

535 kr (ny)

-20 %

En introduktion till förvaltningsr ...

Wiweka Warnling-Nerep

106 kr

188 kr (ny)

Avtal : lärobok i allmän avtalsr ...

Bernard Johann Mulder m fl

59 kr

198 kr (ny)

-30 %

Sveriges Rikes Lag 2016

Johan Munck

223 kr

990 kr (ny)

Juridiken och dess arbetssätt: En ...

Stefan Zetterström

77 kr

268 kr (ny)

Introduktion till straffrätten

Suzanne Wennberg

57 kr

193 kr (ny)

Att skriva juridik : regler och rå ...

Per Henrik Lindblom m fl

109 kr

199 kr (ny)

Mervärdesskatt: en introduktion

Peter Melz m fl

113 kr

210 kr (ny)

Juridik - civilrätt, straffrätt, ...

Per Jonas Nordell m fl

Endast ny

505 kr (ny)

Kommunen och lagen: en introduktion

Ulla Björkman m fl

113 kr

177 kr (ny)

Europarättens grunder

Ulf Bernitz m fl

290 kr

499 kr (ny)

Civilrätt

Christina Ramberg m fl

136 kr

538 kr (ny)

-30 %

Fordran och skuld

Ingemar Persson m fl

240 kr

439 kr (ny)

Den kollektiva arbetsrätten: en l ...

Jonas Malmberg m fl

134 kr

250 kr (ny)

En orientering i tryckfrihet & yttr ...

Wiweka Warnling-Nerep

142 kr

265 kr (ny)

Grundläggande EU-rätt

Mattias Derlén m fl

163 kr

247 kr (ny)

Allmän avtalsrätt

Jan Ramberg m fl

288 kr

505 kr (ny)

Svensk Lag 2017

Per Henrik Lindblom m fl

459 kr

741 kr (ny)

Offentlig rätt

Stefan Zetterström m fl

300 kr

522 kr (ny)

Juridisk skrivguide

Wiweka Warnling-Nerep m fl

166 kr

259 kr (ny)

Svensk aktiebolagsrätt

Torsten Sandström

146 kr

544 kr (ny)

Inkomstskatt del 1 - en läro- och ...

Sven-Olof Lodin m fl

386 kr

467 kr (ny)

Introduktion till EU

Ulf Bernitz m fl

119 kr

215 kr (ny)

Köprättens grunder

Peter Gerhard

199 kr

342 kr (ny)

Allmän förvaltningsrätt

Håkan Strömberg m fl

206 kr

334 kr (ny)

Statsrättens grunder

Wiweka Warnling-Nerep m fl

257 kr

448 kr (ny)

Söker...