• Inga resultat

Search

Marknadsrättens grunder | 4:e upplagan

av Peter Gerhard

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Gleerups Utbildning
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2016-04-26
Upplaga 4
Fler upplagor 2009/1, 2011/2, 2013/3
Antal sidor 136
ISBN 9789140691415
Kategori(er) Juridik
 ↳ Marknadsrätt
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Marknadsrättens grunder ger en grundläggande översikt över hela marknadsrätten. Boken behandlar marknadsföringslagen med dess reglering av bland annat förbud mot vilseledande marknadsföring, fakturaskojeri, vilseledande efterbildningar, jämförande reklam, konkursutförsäljningar och realisationer, reklam via e-post samt marknadsföringsrättens förhållande till varumärkesrätten.

I boken behandlas också konkurrenslagen med de grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning samt reglerna om företagskoncentrationer. Dessutom innehåller boken en genomgång av ett stort antal specialförfattningar som knyter an till marknadsföringsrätten, såsom regler om prisinformation, elektronisk handel, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet och produktansvar, lotterier, tv- och radioreklam, försäljning via Internet och annan distansförsäljning, livsmedels- och läkemedelsreklam samt alkohol- och tobaksreklam.

I boken redogörs också för den nya domstolsordningen inom marknadsrättens område med Patent- och marknadsdomstolen som första instans och Patent- och marknadsöverdomstolen som andra instans. Boken är främst avsedd att användas som lärobok vid våra universitet och högskolor, men den kan också läsas av var och en som på egen hand vill sätta sig in i marknadsrättens grunder.

Peter Gerhard har under många år varit verksam som universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetar även som konsult.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 6 

 9 

 5 

 4 

 7 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng