Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Marknadsrättens grunder | 2:a upplagan

av Henrik Norinder och Peter Gerhard

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Gleerups Utbildning
Språk Svenska
Bandtyp Board book
Utgiven 2011-03-23
Upplaga 2
Fler upplagor 2009/1, 2013/3, 2016/4
ISBN 9789140675293
Kategori(er) Juridik
 ↳ Marknadsrätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER ger en grundläggande översikt över marknadsrätten. De områden som tas upp i boken är marknadsförings- och konkurrenslagstiftningen samt den lagstiftning som knyter an till dessa områden. Här behandlas den nya marknadsföringslagen och den nya konkurrenslagen, som båda trädde i kraft under 2008.

Boken tar också upp en rad andra marknadsrättsliga områden såsom prisinformation, elektronisk handel, oskäliga avtalsvillkor, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet, distansförsäljning, lotterier och tv- och radioreklam.

I boken behandlas även konkurrensrättsliga områden som förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och mot missbruk av dominerande ställning samt de nya reglerna rörande företagskoncentrationer.

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER är främst en grundbok för universitet och högskolor, men den kan också användas inom olika utbildningar för yrkesverksamma samt av personer som arbetar med reklam eller annan marknadsföring.

I den andra upplagan har lagar inom marknadsföringsrätten och konkurrensrätten
uppdaterats. Även helt nya lagar som radio- och tv-lagen och en ny
alkohollag med delvis nya regler om marknadsföring har tillkommit. Boken
har också utökats med flera nya rättsfall från Marknadsdomstolen som gäller
den aktuella marknadsföringslagen.

Peter Gerhard har under många år varit verksam som universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetar som konsult.

Henrik Norinder är universitetsadjunkt i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är även biträdande jurist på advokatbyrån Persson & Partners i Malmö.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 5 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng