Search

Stigma - Den stämplades roll och identitet | 5:e upplagan

av Erving Goffman

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2020-06-30
Upplaga 5
Antal sidor 208
ISBN 9789144131634
Kategori(er) Samhälle & politik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Bokens titel anspelar på den undantagsstämpel som de ”normala” sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande. Erving Goffman har lagt ett rikt källmaterial, hämtat ur självbiografier och fallstudier, till grund för denna analys av de stigmatiserades inställning till sig själva och sitt förhållande till de ”normala”. De stigmatiserade ställs ideligen inför frågan om hur de ska bemöta samhällets stereotypa krav och förväntningar: Ska de öppet erkänna sitt stigma, och kanske riskera att stöta bort många människor de kommer i kontakt med, eller ska de göra allt för att dölja stigmat, till varje pris eftersträva anpassning till det ”normala” samhället? Goffmans analys påvisar sammanhanget mellan samhällets normer och den konflikt eller kampsituation som de stämplade tvingas in i. Genom att analysera alla ”problemkategorier”, från kriminella och prostituerade till funktionsnedsatta, som en enhet lyckas han isolera en minsta gemensamma nämnare, stigmatiseringen, som är en politisk handling. Inför denna nyutgåva har Richard Matz översättning reviderats av Henrik Gundenäs. Boken har även försetts med en inledning av Anders Persson, professor vid Lunds universitet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 6 

 9 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng