Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Samhällsvetenskapliga metoder | 2:a upplagan

av Alan Bryman

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Beskrivning

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författaren presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Han visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.Boken är uppdelad i fyra delar:Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskningDel II Kvantitativ metodDel III Kvalitativ metodDel IV Bortom distinktionen mellan kvantitativt och kvalitativtSamhällsvetenskapliga metoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod inom såväl samhällsvetenskap som beteendevetenskap.Nyheter i denna andra upplaga:Nya kapitel om litteraturgenomgång (kap. 4) samt Internetforskning (kap. 24). Kapitlet som behandlar kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder - ett område av växande intresse - har skrivits om. Många nya och aktuella exempel på undersökningar har infogats. Förra upplagans temarutor har utökats och fått fyra olika rubriker: Forskning i fokus, Nyckelbegrepp, Reflektion och Tips och färdigheter.Om författarna Alan Bryman är professor vid School of Management, University of Leicester. Översättning: Björn Nilsson. Recensioner"Brymans bok är den mest heltäckande och med ett föredömligt pedagogiskt framställningssätt. I den nya, utökade upplagan har detta framgångsrika framställningssätt utvecklats ytterligare." Dan-Erik Andersson, doktor i etik och universitetslektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 3 

 2 

 1 

 8 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng