Search

Neurologi, bok med eLabb | 5:e upplagan

av Jan Fagius och Dag Nyholm (red.)

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Inbunden
Utgiven 2013-01-18
Upplaga 5
Antal sidor 1
ISBN 9789147107902
Kategori(er) Medicin, vård & fysiologi
 ↳ Medicin
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Symtom och problem av neurologisk natur är vanliga inom hela det medicinska arbetsfältet, alltifrån primärvård till högspecialiserad sjukhusvård. Neurologi, skriven av landets ledande specialister i ämnet, är en lättillgänglig lärobok med förankring i diagnostisk och terapeutisk tradition i Skandinavien. I denna femte upplaga har texten genomgått en omfattande revision som avspeglar den ”nya neurologin”, dvs. förvandlingen från en diagnostiserande till en alltmer behandlingsinriktad specialitet. Boken beskriver den klassiska neurologiska symtomläran, diagnostiska metoder och neurologisk sjukdomslära samt täcker hela det väsentliga sjukdomspanoramat.

Läs mer
Liksom i tidigare upplagor betonas neurologins fundament i form av noggrann anamnes och klinisk analys. Ansträngningar har gjorts för att förbättra tydlighet och pedagogisk stringens samt följsamhet till moderna hygienregler. Kapitelindelningen är oförändrad, men textinnehållet i några av sjukdomskapitlen är avsevärt moderniserat. En pedagogisk förstärkning är att ett omfattande interaktivt studiematerial, eLabbet, följer med boken. Genom eLabbet får läsarna bland annat möjlighet att öva på bokens innehåll genom kunskapsfrågor och få direkt återkoppling från författarna. De får också möjlighet att tillämpa kunskaperna på verklighetstrogna interaktiva patientfall.
Neurologi är främst avsedd för grundutbildningen av läkare och förutsätter baskunskaper i neuroanatomi, fysiologi och allmän sjukdomslära. Boken kan också användas i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor; den är också utmärkt som referenslitteratur för läkare och annan vårdpersonal som inte är specialister i ämnet. Läs mer här om de separata abonnemangen för eLabbet till Neurologi.

Om författarna
Docenterna Jan Fagius och Dag Nyholm är båda verksamma vid neurologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Recensioner
"Den kliniska neurologin har i vissa kretsar haft rykte om sig att vara både svår och tråkig - detta beroende på ämnets stora bredd och tidigare relativa avsaknad av behandlingsmetoder. Att disciplinen nu genomgår en snabb förändring blir uppenbart i föreliggande femte upplaga av denna smått klassiska svenska lärobok. Det grundläggande upplägget är oförändrat men med ständiga förändringar och bearbetningar har detta, från ett fullgott utgångsläge, blivit en fantastiskt bra lärobok som med råge täcker de krav som motsvarar läkarnas grundutbildning." - BTJ häfte 13106271 Lektör Gunnar Skagerberg

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 1 

 5 

 5 

 9 

 8 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng