Search

Lieber Deutsch 3 2.0 facit | 2:a upplagan

av Annika Karnland, Anders Odeldahl och Lena Gottschalk

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2014-07-04
Upplaga 2
Antal sidor 48
ISBN 9789147117864
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Lieber Deutsch 3 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 3. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lieber Deutsch 3 2.0 är en revidering av Lieber Deutsch 3, framtagen för att vara GY2011-säkrad.

Läs mer
Utmärkande drag
- GY2011-anpassad bok
- Ger effektiv träning av produktiva färdigheter
- Är lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig!
Pedagogiska tankar
Läromedlet Lieber Deutsch for tyska 1-5 är mycket omtyckt både bland elever och lärare. Böckerna är lätta att arbeta med och de ger mycket omväxling med bland annat spel, musik och projektarbeten. Många lärare tycker att Lieber Deutsch verkligen hjälper eleven att komma ordentligt framåt i sina tyskkunskaper, inte minst i de produktiva färdigheterna att tala och skriva.
Nu kommer en revidering av Lieber Deutsch, där vi moderniserar och fräschar upp texter, övningar, layout och bilder. Samtidigt behåller vi bl.a. den omtyckta strukturen, de tematiska kapitlet, de kommunikativa stöder, musikavsnitten, de tredelade styckeordlistorna och de fördjupande texterna.
Först ut i serien ar Lieber Deutsch 3 2.0, för kursen Tyska 3. Sedan väntar Lieber Deutsch 4 2.0, för tyska 4 (ges ut 2015).
- GY2011-anpassad bok
- Ger effektiv träning av produktiva färdigheter
- Är lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig
GY2011-fokus
I nya upplagan ser vi till att tydligare fånga upp det centrala innehållet från GY11 i boken. Det handlar t.ex. om övningar som hjälper eleven att bearbeta och förbättra sitt eget språk, men även att ge fler övningar på strategier för att lösa sprakliga problem. Eleven får träna på att definiera ord, skriva om eller förklara saker på annat sätt, och leta efter synonymer. Det tillkommer också ett avsnitt i lärarhandledningen som ger stöd för formativ bedömning, i form av förslag på hur man arbetar med kamratrespons och olika checklistor knutna till bokens muntliga och skriftliga uppgifter. Detta ar några förbättringar som bidrar till att boken blir ett ännu bättre stöd i undervisningen och att både elev och lärare ännu tydligare kan se säväl behov som framsteg.
Lieber Deutsch ger en mycket god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i ämnesplanen i GY2011. Det centrala innehållet representeras väl i Lieber Deutsch genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.
Komponenter
Kursbok, tryckt eller digitalt format
Lieber Deutsch 3 2.0 är avsedd för Tyska 3 i gymnasieskola och vuxenutbildning. Kursboken finns som både som tryckt bok och som Onlinebok, och innehållet är detsamma i båda formaten. Den digitala Onlineboken innehåller även elevljudet.
I Lieber Deutsch 3 2.0 finns:
- Tematiskt indelade kapitel som inleds med en introduktion, där eleverna värmer upp genom hör- och talövningar som låter eleverna bekanta sig med kapitlets ämnen.
- Två eller flera texter i varje kapitel
- Innehålls- och diskussionsfrågor till texterna (Fragen zum Text och Zur Diskussion). Dessa tränar elevens receptiva förmåga
- Vokabulärövningar (Wortschatz)
- Fördjupande träning av elevens produktiva förmågor skriva och tala (Schreiben och Sprechen). Till övningarna finns hjälp i form av till exempel stödfrågor att besvara, ord och fraser att använda.
- Extra höruppgifter som tränar elevens receptiva hörförmåga (Hören)
- En "jag kan"-lista där eleverna kan stämma av vad de lärt sig i kapitlet
- Förslag på projektarbeten
- En tredelad styckeordlista, där mittspalten består av tyska meningar med det tyska ordet utelämnat.
- Im Fokus: Särskilt användbara och vardagliga ord och fraser övas i varje kapitel. Eleven utökar och fördjupar sin vokabulär, och blir säker på att använda den också i praktiken.
- Grammatik: Grammatiken är placerad fristående i slutet av boken, så att lärare tillsammans med elever kan välja ut de moment som är mest angelägna att arbeta med, allt efter förkunskaper. I stegvisa, blandade övningar får eleven praktisk nytta av sina grammatikkunskaper. Dessutom kan vissa moment tränas mera i läromedelswebben som hör till boken.
- Landeskunde och musik: Realia finns representerat på olika sätt i boken. Ett musikavsnitt i varje kapitel tar upp en tyskspråkig artist. Sångerna finns inspelade på lärarljudet (cd eller nedladdningsbart).
- Flexitexte: Eftersom eleverna i Tyska 3 behöver fördjupa sin läsförståelse kompletteras de vanliga texterna med ett flertal fristående lästexter med varierande läsövningar till.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller bl.a.
- texter till hörövningar och hörtester
- extra övningar i grammatik
- kopieringsunderlag till flera olika spel
- läxförhör (med ord och fraser) till varje text
- jag kan-tester till varje kapitel (att använda som självtest eller som repetition)
- prov till varje kapitel som testar samtliga färdigheter (läsa, skriva, höra och tala) och ord, fraser och grammatik
Facit
Facit innehåller svar och förslag på svar till bokens alla uppgifter.
Elevljud, på cd-skiva eller nedladdningsbart
Elevljudet innehåller ljudinspelningar av bokens samtliga texter och uttalsövningar. Elevens ljud finns i två versioner, antingen som elevcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer så att eleverna kan lyssna på texterna på egen hand. (Hörövningar, musikinslag och hörtester finns enbart på lärarens ljudkomponent.)
Lärarljud, på cd-skiva eller nedladdningsbart
Lärarljudet innehåller ljudinspelningar av bokens samtliga texter, uttalsövningar, hörövningar, hörtesterna till varje kapitel och musiken. Lärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.

Om författarna
Annika Karnland har skrivit flera läromedel i tyska, både för högstadiet och för gymnasiet. Förutom att författa läromedel arbetar Annika som lärare och utvecklingsledare på Katedralskolan i Lund och har mångårig erfarenhet av att arbeta med Lieber Deutsch på gymnasiet.
Anders Odeldahl har skrivit många läromedel i engelska och tyska, både för högstadiet och för gymnasiet. Anders arbetar numera på heltid med att skriva läromedel. Hans breda och djupa erfarenheter av språkundervisning säkerställer att Lieber Deutsch verkligen fungerar i klassrummet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 8 

 3 

 1 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng