Search

Liber Svenska 4 | 1:a upplagan

Köp begagnad bok

Ej i lager. Bevaka denna bok.

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2020-08-13
Upplaga 1
Antal sidor 152
ISBN 9789147133970
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Liber Svenska 4–6 är uppbyggt kring litteraturbaserade teman som utgår från elevnära ämnen som engagerar och skapar intresse. Möjliggör för alla att delta och lyckas. Ett både stöttande och utmanande läromedel för åk 4-6.

Läs mer
Liber Svenska 4–6 är ett läromedel för alla elever i åk 4-6 som läser svenska, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk. Varje kapitel innehåller olika texttyper: beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, berättande och poetiska texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Elevernas förmågor att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala tränas och utvecklas i alla teman. Arbetsgången är inspirerad av cirkelmodellen och APE. Funktionell grammatik, språkbruk, informationssökning och källkritik förekommer naturligt i olika sammanhang.

Liber Svenska 4–6 skapar stor valfrihet för lärare och elever.
- Välj att arbeta med tryckt bok och digitalt övningsmaterial eller heldigitalt.
- Välj att följa läromedlets inbyggda struktur eller plocka fritt i den ordning du vill.
- Välj att låta alla elever arbeta med samma uppgifter eller visa och dölj utifrån elevernas behov.

Liber Svenska 4–6 består av grundböcker och digitala elev- och lärarlicenser.
Grundboken passar er som vill läsa texter i tryckt format. I grundboken finns de skönlitterära utdragen och dess textmöten. Dessutom texter om de övriga kapitlen: Minitema, Skrivprojekt, Olika texttyper, Spika språket, Lära nytt, Lyssna tala och samtala, Nordiska språk samt Vad litar du på?
Vill du ha övningsuppgifter till grundboken, då behöver du Liber Svenska Digital (elevlicens). I elevlicensen ingår alla texter från grundboken, fler texter och textmöten, allt övningsmaterial, extrauppgifter, skrivprojekt med uppdrag och sva-uppgifter.
Liber Svenska Digital (lärarlicens) innehåller allt material du som lärare behöver: anvisningar till allt tryckt och digitalt material, inkl. stort sva-material, vidare läsning och presentationsmaterial.

Innehåll:
Grunden i läromedlet är stora litteraturbaserade teman per årskurs. De behöver inte göras i en viss ordning, utan kan genomföras efter egna önskemål.
Texterna är utdrag ur olika kända barn- och ungdomsböcker, med textmöten så som artiklar, dikter, intervjuer, låttexter eller andra medier.
Uppgifterna utgår från texterna. Eleverna får öva på läsförståelsestrategier, skrivstrategier och funktionell grammatik i meningsfulla sammanhang.
- Miniteman, av Kerstin Dahlin, består av korta teman där eleverna får reflektera kring olika livsfrågor och värdegrundsfrågor med utgångspunkt i olika typer av texter och ämnesövergripande kopplingar.
- Skrivprojekt, av Fredrik Sandström, är ett större gemensamt projekt där eleverna får skriva en skönlitterär text i flera kapitel. Teorin ligger i grundböckerna och teori + uppdragen ligger i Liber Svenska Digital.
- I Olika texttyper får eleverna möta de fem olika texttyperna berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.
- Spika språket (språklära) är inkluderad i de litteraturbaserade temana som funktionell grammatik, men har också ett eget kapitel. I Liber Svenska Digital finns fler uppgifter kring språkläran för de elever som behöver träna mer.
- I Lära nytt får eleven lära sig om hur de bäst skapar förutsättningar för att lära sig nya saker, t.ex. studieteknik.
- I Lyssna, tala och samtala får eleverna utveckla sin medvetenhet till deras språkliga och kommunikativa förmåga.
- Vad litar du på? tar upp olika sätt att söka information och jämföra källor.
- I Nordiska språk (åk 5 och åk 6) får eleverna möta och bekanta sig med de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken.
- Kul och klurigt (Liber Svenska Digital) tränar läsförståelse och allmänbildning på ett roligt sätt.

Liber Svenska 4-6 Digital har funktioner som stöttar elever på olika sätt. Text kan fås uppläst eller presenterad med typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning. Ord kan markeras och fås förklarade på olika språk under läsningen. För elever som läser svenska som andraspråk finns ytterligare former av stöttning, så som hjälp med förförståelse och kontext. Det finns anpassade texter som läraren kan tilldela och dölja för att individanpassa.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 6 

 0 

 4 

 2 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng