Search

Liber Engelska 8 Workbook | 1:a upplagan

av Jörgen Gustafsson, Anders Odeldahl, Maria Jones, Jordi Almeida och Johan Wain Jartelius

Köp begagnad bok

Ej i lager. Bevaka denna bok.

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2022-06-30
Upplaga 1
Antal sidor 156
ISBN 9789147146475
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Ett nytt engelskläromedel för åk 7-9 med spännande, engagerande texter och en tydlig och lättjobbad struktur.
I Liber Engelska arbetar du med spännande och engagerande texter och lär dig använda ord, fraser och fakta så att dina kunskaper blir ett riktigt användbart verktyg. En genomtänkt struktur gör materialet lättarbetat. Texterna har en tydlig nivåindelning och stor variation. I ljudfilerna möter du mängder med olika dialekter och till och med lite radioteater. Låt Liber Engelska bli din väg till språklig framgång!

Läs mer
Pedagogiska tankar
Grundtanken med Liber Engelska är att bygga upp elevernas språkkunskaper genom att arbeta med texter och övningar på ett strukturerat sätt som fortfarande ger utrymme för mycket kreativitet. Eleverna får hjälp att förstå texternas innehåll både på detaljnivå och som helhet i uppföljning både i Workbook och i Textbook. Genom att fokusera på ordinlärning med orden i ett sammanhang får eleverna lättare att befästa sina kunskaper. De arbetar med synonymer och definitioner, men inte med översättning. Däremot finns ett engelsk-svenskt glosstöd för elever som är betjänta av det. På så sätt kan svensktalande elever förstärka sin inlärningskurva genom att de även tar stöd från och utvecklar sitt modersmål. Alla instruktioner, texter och övningar är dock på engelska, så inga svenska språkkunskaper krävs för att använda läromedlet. En engelsk-engelsk ordlista i slutet av boken ger både elever och lärare ett förråd av synonymer och definitioner för att bredda vokabulären ytterligare eller för att stötta förståelsen för elever som har ett annat modersmål.

Texterna är varierade och eleverna läser många olika texttyper. En tydlig nivåindelning, genom färgkodning, underlättar när du planerar upp din undervisning. Nivåindelningen bygger på vilken vokabulär texten har, meningsstrukturer och huruvida eleverna förväntas ha en referensram som förbättrar förståelsen eller inte.

Ljudmaterialet till Liber Engelska sticker ut. Dina elever bekantar sig med mängder av olika regionala variationer och dialekter. Dessutom finns inslag av radioteater.

Med Liber Engelska utvecklar eleverna sina kunskaper till att bli en väg till språklig framgång och dessutom har de roligt medan de lär sig!

Komponenter i serien för varje årskurs 7-9
- Digital (lärarlicens) innehåller allt lärarmaterial du behöver för undervisningen, oavsett om eleverna har de digitala eller tryckta komponenterna i serien. Lärarlicensen är kopplad till både Digital (elevlicens) och Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) så att du kan följa elevernas progression.
- Digital (elevlicens) - digitalt läromedel med alla texter och övningar från böckerna och många fler: hörövningar, vokabulär, grammatik, läsning och en hel realiamodul ingår.

I klasser som använder tryckta läroböcker:
- Textbook - varierade, nivåindelade texter av olika texttyper
- Workbook - uppgifter med koppling till texterna
- Digitalt Övningsmaterial - med interaktiva övningar och texten i Textbook uppläst

Om författarna
Många olika författare har bidragit till textinnehållet i böckerna. Det är lärare från svenska skolan, lärare från Storbritannien och lärare från USA. Här finns också självbiografiska upplevelseskildringar och främmande bidrag från olika delar av den engelskspråkiga världen.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 6 

 9 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng