Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Kurser vid Uppsala universitet

Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Uppsala universitet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss att fylla på listan genom att tagga ev böcker som saknas till din kurs.

Klicka på kursnamn eller kurskod för att se aktuell litteraturlista.


Kursnamn HP Kurskod
Bayesian statistics and data analysis 7,5 2ST128
Ekonomisk historia B: Arbete, kapital och utveckling 15,0 2EH335
Eu Tax Law 15,0 2JS617
Geometri och analys III 5,0 1MA212
Inferensteori I 5,0 1MS035
Matematisk logik 10,0 1MA213
Moduler och homologisk algebra 10,0 1MA036
Reell analys 10,0 1MA226
1900-talets mode och miljöer 7,5 5KV817
3D CAD 10,0 1TE600
Acceleratorer och detektorer 5,0 1FA348
Accounting and Finance 15,0 2FE411
Advanced Company Valuation, masterkurs 7,5 2FE856
Affärer i nätverk 7,5 2FE228
Affärsanalys och ledningens agerande 7,5 2FE858
Affärsmodellinnovation 5,0 1TS323
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 2FE944
Afrikanistik A 30,0 5KA105
Agil och extrem projektledning 5,0 1TE775
Agil och extrem projektledning 5,0 1TS333
Agila metoder 7,5 2IS072
Akademisk kinesiska 15,0 5KN700
Akademiskt arbete och skrivande 7,5 2FE871
Aktiemarknadsrätt 30,0 2JS496
Aktuell antropologisk teori 7,5 5KA301
Akutsjukvård 7,5 3DR044
Algebra I 5,0 1MA004
Algebra och geometri 5,0 1MA090
Algebra och vektorgeometri 5,0 1MA008
Algebraisk topologi 10,0 1MA197
Algebraiska strukturer 10,0 1MA007
Allmän farmaceutisk kemi 7,5 3FK102
Allmän fastighetsrätt 15,0 2LJ004
Allmän förvaltningsrätt 7,5 2JS910
Allmän och biofysikalisk kemi 15,0 3FC001
Allmän och organisk farmaceutisk kemi 11,5 3FK400
Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning 15,0 3FK036
Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15,0 2HR111
Allmän rättskunskap och socialrätt 10,0 2HR115
Amerikansk politik II 7,5 5EN723
Analog elektronik 10,0 1TE770
Analog elektronik 5,0 1TE725
Analys av kategoridata 7,5 2ST121
Analys av kategorisk data 5,0 1MS370
Analytisk kemi 2 15,0 1KB101
Analytisk kemi I 10,0 1KB105
Analytisk kemi med läkemedelsinriktning 6,5 3FK407
Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri 10,0 1KB103
Analytisk mekanik 15,0 1FA163
Analytiska metoder 7,5 2NE812
Analytiska metoder för forensisk vetenskap 15,0 3FK111
Anatomi 7,5 3AN300
Anatomi II. Muskler och leder 7,5 3PT023
Anatomi och fysiologi 15,0 3MC126
Anatomi, fysiologi, cellbiologi med histologi 15,0 3MC322
Andra generationens kvantteknologi 10,0 1FA665
Andraspråksinlärning 7,5 5LN235
Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 5NS191
Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt 7,5 5EN494
Antikens historia 7,5 5AK256
Antikens kultur och samhällsliv A 30,0 5AK250
Antikens kultur och samhällsliv B 30,0 5AK260
Antikens kultur och samhällsliv C 30,0 5AK300
Antropologi i praktiken: Från ax till limpa och tillbaks igen 7,5 5KA106
Antropologiska perspektiv på ekonomi: Om kohandel och kapitalism 7,5 5KA109
Användbarhet och design av interaktiva system 15,0 2IV138
Arabiska A 30,0 5AB101
Arbets- och organisationspsykologi 15,0 2PP227
Arbets-och organisationspsykolog 7,5 2PS116
Arbetsmarknadsekonomi 7,5 2NE832
Arbetsrätt II 15,0 2HR121
Arkeologi A 30,0 5AR260
Arkeologi B 30,0 5AR640
Arkeologi C 30,0 5AR660
Arkeologi och antik historia I 30,0 5AR604
Arkeologi och antik historia II 30,0 5AR605
Arkivvetenskap, masterkurs 60,0 5KK032
Arkivvetenskap, år 1 60,0 5KK034
Artidentifiering för naturvårdare - svampar, lavar och mossor 3,0 1BL804
Artificiell intelligens 7,5 1DL010
Artificiell intelligens och maskininlärning 15,0 2IS074
Assyriologi A 30,0 5AS101
Astrofysik I 5,0 1FA204
Astropartikelfysik 5,0 1FA350
Atmosfärens och klimatets fysik 15,0 1ME400
Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 7,5 4PE200
Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ingår i Lärarlyftet 7,5 8PE075
Att förstå USA: centrala frågor i amerikansk samhällsutveckling 7,5 5EN570
Att göra etnologi - migration och urbanitet 7,5 5EE113
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism 7,5 5EE112
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 4PE201
Att leda verksamhet i förskolan 7,5 4PE187
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 7,5 5EN523
Att undervisa i engelska i dagens klassrum 7,5 5EN495
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken 7,5 5EN522
Automatateori 5,0 1MA009
Automatiserings- och robotteknik 5,0 1TE686
Avancerad externredovisning 7,5 2FE877
Avancerad masspektrometri 15,0 1KB159
Avancerad organisationsteori 7,5 2FE860
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes 15,0 3FK280
Avancerad probabilistisk maskininlarning 5,0 1RT705
Avsikt, handling och språk - att förstå andra 7,5 5FT139
B2 Homo Politicus 7,5 5KA208
Bakteriologi 7,5 3KB032
Bakteriologi & immunologi 30,0 3MK000
Barn- och ungdomshistoria 7,5 4PE063
Barn- och ungdomsvetenskap A 30,0 4UK065
Barn- och ungdomsvetenskap, centrala teorier och perspektiv 7,5 4PE283
Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker 7,5 2PE704
Barnhälsovård och elevhälsa inom distriktsköterskans kompetensområde 22,5 3FV354
Barnlitteratur och berättande, förskollärare 7,5 4PE156
Barns livsvillkor, aktörskap och socialisation, förskollärare 7,5 4PE238
Barns medieanvändande, förskollärare 7,5 4PE239
Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 7,5 4PE161
Barns ojämlika geografier 7,5 4PE202
Barns välbefinnande i förskolan 7,5 4PE090
Basic Swedish 2 7,5 5PU029
Baskurs i akutsjukvård 7,5 3ME083
Baskurs i matematik 5,0 1MA010
Basår 30,0 1BÅ
Basår Biologi 1 30,0 1BA104
Basår Biologi 2 0,0 1BA109
Basår Fysik 1B1 30,0 1BA105
Basår Fysik 1B2 0,0 1BA110
Basår Kemi 1 30,0 1BA106
Basår Kemi 2 0,0 1BA112
Basår Matematik 3C 30,0 1BA107
Basår Matematik 4 0,0 1BA113
Basår Svenska som andraspråk 3 0,0 1BA108
Basår, kompletteringsutbildning, 40 veckor 0,0 1BÅ100
Bebyggelseplanering och byggnadsutformning 10,0 1TE400
Bedömning och betygssättning, grundlärare 4-6 7,5 4PE242
Bedömning och betygssättning, gymnasielärare 7,5 4PE254
Bedömning och betygssättning, ämneslärare 7,5 4PE234
Bedömning och omdömen, grundlärare F-3 7,5 4PE243
Bedömning och utvärdering, grundlärare 10,0 4PE157
Bedömning, utvärdering och politisk styrning 7,5 4PE158
Bedömning, utvärdering och politisk styrning med inriktning mot ämneslärare 7,5 4PE046
Bedömning, utvärdering och politisk styrning, gymnasielärare 10,0 4PE159
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning 0,0 5PU033
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning 30,0 5PU010
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) 30,0 5PU012
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3) 30,0 5PU014
Beräkningskemi för biologiska makromolekyler 10,0 1KB431
Beräkningsvetenskap I 5,0 1TD393
Beräkningsvetenskap II 5,0 1TD395
Beskattningsrätt 15,0 2HR123
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft 7,5 1GV129
Beteendeekologi 15,0 1BG319
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa 7,5 3FV199
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa 7,5 3FV378
Bevarandebiologi 15,0 1BG318
Bevarandeprinciper och kulturvärden 7,5 5KV777
Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs 60,0 5BB008
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1 60,0 5BB007
Bild och musik, grundlärare Fk-3 15,0 4PE131
Bioanalytisk kemi 7,5 3FK305
Biofysikalisk kemi 9,0 3FC020
Biofysikalisk kemi 10,0 1KB468
Biofysikalisk kemi med matematik 9,0 3FC002
Bioinformatisk strukturbiologi 5,0 1MB204
Biokemi 10,0 1KB409
Biokemi 7,0 3KB030
Biokemi I 5,0 1KB408
Biokemi II 15,0 1KB421
Biokemi III 15,0 1KB418
Biokemi med molekylärbiologi 34,0 3BL106
Biokemisk teknik 10,0 1KB428
BIOLOGENS KOMPETENSER OCH DET VETENSKAPLIGA ARBETSSÄTTET 5,0 1BG109
Biologi A - mönster, processer och didaktik 22,5 1BG026
Biologisk debatt 10,0 1BG424
Biologisk mångfald - mönster och processer 5,0 1MB203
Biologisk och emotionspsykologi 7,5 2PP402
Biologisk psykologi I 7,5 2PP106
Biologiskt basblock 15,0 3MC125
Biomaterial I 5,0 1KB263
Biomaterial II 5,0 1KB264
Biosensorer 5,0 1KB446
Bioteknisk metodik 5,0 1KB426
Biovetenskap 30,0 1BG107
Bokens historia och materiell kultur 7,5 5EN506
Bolags- och obeståndsrätt 15,0 2HR124
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet 7,5 5EN511
Bygg- och anläggningsteknik 7,5 1TS314
Byggnadsfysik 5,0 1TE431
Byggnadsmaterial 10,0 1TE442
Byggnadsmekanik 10,0 1TE601
Byggnadsprojektering med ritteknik 5,0 1TE440
Byggnadsvetenskap 30,0 5KV731
Byggnation, drift och underhåll av vindparker 10,0 1GV156
Byggproduktion 5,0 1TE429
Byggstyrning och entreprenadjuridik 5,0 1TE445
Cell- och mikrobiologi (distans) 7,5 1BG602
Cell- och molekylärbiologi 15,0 3MU123
Cellbiologi 15,0 1MB102
Cellbiologi 15,0 1BG102
Cellbiologi 15,0 1BG120
Comparative European Politics 7,5 2SK579
Comparative Politics 15,0 2SK128
Contemporary Culture Theory 7,5 5EE414
Contemporary Issues in Medical Anthropology 15,0 5KA425
Corporate Communication 15,0 2IS019
Corporate Social Responsibility 7,5 2FE980
CSR och hållbar utveckling 5,0 1TG234
Culture and War 7,5 5KA502
Culture in armed conflict 15,0 5KA501
Danska 1 7,5 5NS087
Data mining och maskininlärning 7,5 2IS081
Databasteknik I 5,0 1DL301
Datajuridik och handelsrätt 5,0 2HR117
Datakommunikation för programmerare 7,5 2IS203
Datakommunikation I 5,0 1DT052
Datorbaserad materialmekanik I 5,0 1TM112
Datorer och programmering 10,0 1TD317
Datorintensiv statistik och informationsutvinning DS 7,5 1MS043
Datorintensiv statistik och tillämpningar 10,0 1MS049
Datorstödd konstruktion 10,0 1TE604
De nya modernismerna 7,5 5EN512
Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv (distans) 7,5 5RG505
Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering 15,0 1MV073
Derivator och integraler 5,0 1MA014
Design av digitala praktiker 15,0 2IS070
Det engelska språket i förändring I 7,5 5EN496
Det engelska språket i förändring II 7,5 5EN497
Det globala företaget 7,5 2FE859
Det sociala arbetets metoder 14,0 2SC114
Didaktikens traditioner 7,5 4PE065
Dietetik och folkhälsa 15,0 2HK015
Differentialtopologi 10,0 1MA259
Digital elektronik 5,0 1TE771
Dimensionering av konstruktioner 10,0 1TE443
Dinosauriernas tidsålder 7,5 1PA046
Diskret matematik 5,0 1MA012
Diskret matematik 7,5 2IS214
DJURENS STRUKTUR OCH FUNKTION 15,0 1BG203
Dynamiska geosystem - global förändring 10,0 1GV014
Dynamiska system och kaos 5,0 1FA152
Dynamiska webbapplikationer (distans) 7,5 2IS220
Economics/Microeconomic Theory 7,5 2NE910
Economics: Analytical Methods 7,5 2NE911
Economics: Macroeconomic Theory 7,5 2NE913
EG-/EU-franska A211 7,5 5FR007
Egyptologi A 30,0 5EG550
Egyptologi B 30,0 5EG560
Egyptologi C 30,0 5EG570
Ekologi och populationsgenetik 15,0 1BG105
Ekologi, ekologi L, och ekologi, D 15,0 1BG200
Ekologisk metodik 15,0 1BG324
Ekologiska effekter av klimatförändringar 10,0 1BG417
Ekonometri 7,5 2ST092
Ekonometri 7,5 8ST092
Ekonometrisk teori/Econometric Theory 7,5 2NE821
Ekonomi, redovisning och analys (distans) 15,0 2FE032
Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker 7,5 2FE874
Ekonomisk geografi 15,0 2KU014
Ekonomisk globalisering 7,5 2KU063
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle 15,0 2EH310
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 15,0 2EH326
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer 15,0 2EH325
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 15,0 2EH334
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande 15,0 2EH341
Ekonomisk historia C: Teori- och metodkurs 15,0 2EH350
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring 7,5 2EH415
Ekonomisk historia: Doktrinhistoria 7,5 2EH401
Ekonomisk utveckling i tid och rum 15,0 2EH501
Ekonomiskt värdeskapande från digital teknik i organisationer 15,0 2IS075
Ekonomistyrning 7,5 2FE255
Ekosystem i antropocen 15,0 1BG513
EKOTOXIKOLOGI 15,0 1BG308
Elektrisk mätteknik 5,0 1TE720
Elektrokemi 5,0 1KB204
Elektromagnetisk fältteori 5,0 1FA252
Elektromagnetism 5,0 1FA603
Elektromagnetism I 5,0 1FA514
Elektromagnetism II 5,0 1TE626
Elektromagnetism II med elkretsteknik 5,0 1TE637
Elektromagnetism och elkraftteknik 10,0 1TE064
Elektronik 20,0 1TE646
Elektronik I 5,0 1TE624
Elektronikprojekt 5,0 1TE774
Elektronstruktur hos funktionella material 15,0 1FA560
Elementär talteori 5,0 1MA206
Elkraftsystemanalys 10,0 1TE700
Elkraftteknik 5,0 1TE655
Elkretsanalys 5,0 1FA337
Emotionspsykologi och biologisk psykologi + Samläsning med Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi 7,5 2PS099
Empirisk modellering 10,0 1RT890
En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner 15,0 1GV199
En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar 15,0 1GV201
Energi och miljö 7,5 1GV116
Energieffektivisering 5,0 1TE037
Energieffektivisering i byggnader 5,0 1TE438
Energieffektivisering i byggnader - teknik och system 10,0 1TE035
Energisystem och dess miljöpåverkan 7,5 1GV215
Energiteknik 5,0 1FA333
Engelska B1/T2 30,0 5EN121
Engelska C1 30,0 5EN132
Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 30,0 5EN209
Engelska för grundlärare, årskurs F-3 15,0 5EN218
Engelska för grundlärare, årskurs F-3 30,0 5EN208
Engelska för gymnasiet T4 30,0 5EN204
Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap 7,5 9LF045
Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T3 30,0 5EN223
engelska grundkurs 30,0 ENGA01
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv 7,5 5EN492
Engelska, A1/T1 30,0 5EN114
Engelska, baskurs A1 20,0 5EN112
Engelskans varieteter 7,5 5EN173
Entreprenörskap 7,5 2FE105
Entreprenörskap 5,0 2FE033
Entreprenörskap A 7,5 2FE031
Entreprenörskapets grunder 7,5 2FE890
Envariabelanalys 10,0 1MA013
Envariabelanalys M 10,0 1MA210
Environmental Ethnography 7,5 5KA511
Enzymologi och bioorganisk katalys 15,0 1KB424
Estetiskt lärande i förskolan 15,0 4PE028
Estetiskt lärande i förskolan 15,0 4PE273
Estniska A 30,0 5ET003
Etik 7,5 5FP008
Etik för ämneslärare 7,5 5FP092
Etik och folkhälsa 7,5 3FV377
Etnografi 7,5 5KA426
Etnologi A 30,0 5EE105
Etnologi och folkloristik - en introduktion 7,5 5EE106
Etnologisk uppsats 7,5 5EE210
Etnologisk vetenskapssyn 15,0 5EE400
Etnologiska källor och metoder 7,5 5EE209
Euroculture: Legal and Political Perspective 12,0 5RT900
Evolutionsbiologi 10,0 1BG400
EVOLUTIONÄR GENETIK 15,0 1BG205
EVOLUTIONÄRA PROCESSER 15,0 1BG373
Examensarbete i pedagogiskt ledarskap 30,0 2PE048
Examensarbete i radiografi 15,0 3DR041
Examensarbete i socialt arbete 15,0 2SC125
Examensarbete i specialpedagogik 15,0 4DI034
Examensarbete I utbildningssociologi 15,0 4UK081
Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård 15,0 3ME094
Examensarbete med inriktning mot hjärtsjukvård 15,0 3ME102
Existensfilosofi för nybörjare 7,5 5FT138
Experimentell metodik för fysik I 5,0 1FA608
EXPERIMENTELLA METODER I STRUKTURBIOLOGI 10,0 1MB447
Expressiva former 7,5 5EE603
Externredovisning 15,0 2FE414
Fackspråklig kurs i engelska 15,0 5EN390
Fackspråklig kurs i engelska A31 15,0 5EN391
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer 15,0 5EN399
Farmaceutisk bioinformatik 7,5 3FF275
Farmaceutisk biokemi och molekylär cellbiologi 10,0 3FB102
Farmaceutisk cellbiologi 11,0 3FI000
Farmaceutisk fysikalisk kemi 6,5 3FC065
Farmaceutisk praxis med författningar 7,5 3FS254
Farmakoepidemiologi med hälsoekonomi 10,5 3FS040
Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi 10,5 3FS070
Farmakognosi 6,0 3FN400
Farmakognosi B 15,0 3FN218
Farmakognosi och läkemedlens ursprung 6,0 3FN213
Farmakokinetik 7,5 3FB605
Farmakologi 9,5 3NR637
Farmakologi 16,5 3FF211
Farmakologi B 16,5 3FF111
Farmakologi med läkemedelskemi 12,0 3MU150
Fasta tillståndets kemi 5,0 1KB211
Fastighetsrätt för samhällsplanerare 15,0 2HR119
Feministiska kulturstudier 7,5 5GN028
Filosofins historia 10,5 5FT097
Finansiell ekonometri 7,5 2ST119
FINANSIELL EKONOMI 7,5 2NE662
Finansiell teori 7,5 2NE831
Finansiella derivat 7,5 1MA209
Finansiering 7,5 2FE253
Finska A 30,0 5FA011
Finska A1 (distans) 15,0 5FA014
Flervariabelanalys 10,0 1MA016
Flervariabelanalys för dataanalys 5,0 1MA334
Flervariabelanalys M 10,0 1MA183
Flervariabelanalys, allmän kurs 5,0 1MA017
Floristik och faunistik 10,0 1BG106
Floristik och faunistik 7,5 1BG607
Floristik, kärlväxter 10,0 1BG220
Folkhälsovetenskap A1 15,0 3FV367
Folkhälsovetenskap, avancerad nivå 15,0 3FV156
Fonetik I (introduktion) 7,5 5LN226
Forsknings- och utvärderingsmetod 15,0 2SC116
Forskningsmetod I 7,5 2PP105
Fortsättningskurs i religionsvetenskap 30,0 5RT008
Fourieranalys 5,0 1MA211
Franska A1 30,0 5FR009
Franska A3 30,0 5FR049
Franska B1 30,0 5FR022
Franska B20 15,0 5FR031
Franska B3 30,0 5FR030
Franska C, självständigt arbete 15,0 5FR039
Franska C1 30,0 5FR023
Franska C3 30,0 5FR042
Franska D1 30,0 5FR024
Franska D11 15,0 5FR040
Franska D2 30,0 5FR028
Franska D3 30,0 5FR047
Franska E 30,0 5FR026
Franska för naturvetare och teknologer 7,5 5FR027
Freds och konflikt AII 15,0 2FK014
Freds- och konfliktkunskap A 30,0 2FK009
Freds- och konfliktkunskap A I (distans) 15,0 2FK013
Freds- och konfliktkunskap B 30,0 2FK010
Freds- och konfliktkunskap C 30,0 2FK011
Frontsystemens uppbyggnad och dynamik 10,0 1ME428
Frågor till det förflutna 30,0 5HA101
Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning 7,5 5EN445
Fundamentals of Management 7,5 2FE918
Funktionalanalys, introduktionskurs 5,0 1MA321
Funktionell grammatik I 7,5 5LN232
Funktionell programmering I 5,0 1DL330
Funktionhinder- Socialvetenskapliga perspektiv 7,5 2SC156
Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv 10,0 2SC123
Funktionshinder, livsvillkor och delaktighet, introduktionskurs 7,5 3CH006
Funktionslära för ingenjörer 10,0 1MA278
Fysik 2 0,0 1BA111
Fysik för kemister 5,0 1KB302
Fysik i vardagen 5,0 1FA110
Fysikalisk kemi 10,0 1KB308
Fysikalisk kemi 5,0 1KB301
Fysikalisk kemi I 10,0 1KB309
Fysikens matematiska metoder 5,0 1FA121
Fysikundervisning i praktiken 15,0 1FA516
Fysiologi 15,0 1BG103
Fysiologi 8,5 3MC163
Fysiologi 7,5 3MC555
Fysiologi 9,0 3FF312
Fysiologi och anatomi 10,5 3PT012
Fysiologi och molekylär cellbiologi 10,0 3FF218
Fysiologi, kost och hälsa 5,0 1BG420
Fysioterapi I. Hälsa, beteende och vetenskapsmetodik I 12,0 3PT013
Fysioterapi II. Rörelse, biomekanik och funktionell anatomi 15,0 3PT024
Fysioterapi II. Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi 15,0 3PT025
Fysioterapi III. Akuta och subakuta tillstånd inkl. VFU 16,5 3PT031
Fysioterapi IVa. Rehabilitering och habilitering inkl. VFU 18,0 3PT041
Fysioterapi IVb. Fysisk aktivitet vid folksjukdomar inkl. vetenskapsmetodik II 6,0 3PT042
Fysioterapi V. Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inkl. VFU 22,5 3PT052
Fysioterapi VI. Professionsutveckling i hälso-och sjukvård 7,5 3PT062
Fältstudium och praktik 15,0 5RT560
Fördjupning i antropologisk teori 7,5 5KA401
Fördjupningskurs i matematik och matematikdidaktik 15,0 1MA328
Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk- skriv- och lässvårigheter 15,0 4PE165
Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk- skriv- och lässvårigheter. Ingår i Lärarlyftet 15,0 8PE079
Föreställningsvärldar: tro och ritual 7,5 5EE111
Företag, nätverk och teknikutveckling 15,0 2FE021
Företagande och organisering i förändring 15,0 2FE256
Företagande, avtal och ansvar 15,0 1HR133
Företagande, avtal och ansvar 15,0 2HR133
Företags- och fastighetsvärdering 7,5 2FE036
Företagsekonomi, baskurs A/B 5,0 2FE025
Företagsstrategi 7,5 2FE866
Företagsstrategi 7,5 2FE227
Förhandling och medling 30,0 2JS423
Förskolans uppdrag 7,5 4PE188
Förskolebarns lek 7,5 4PE240
Förskollärarroll i utveckling 15,0 4PE003
Förvaltningsrättslig översiktskurs 15,0 2HR112
Galenisk farmaci 16,5 3FG600
Galenisk och fysikalisk farmaci I 3,0 3FG002
Gender, Power and Institutions 15,0 2SK139
Generisk KBT och grundläggande psykoterapeutiska färdigheter 10,0 2PP522
GENETISK OCH MOLEKYLÄR VÄXTBIOLOGI 15,0 1BG511
Genus och sexualitet 7,5 5KA108
Genus, natur och vetenskap 7,5 5GN034
Genusteori 7,5 5GN010
Genusvetenskap A 30,0 5GN004
Genusvetenskap B 30,0 5GN005
Genusvetenskapens grunder 7,5 5GN036
Geodynamiska tillämpningar 5,0 1GE052
Geografi A 30,0 2KU054
Geografi A 30,0 2KU064
Geografi A 30,0 2KU053
Geografi B 30,0 2KU056
Geografi B 30,0 2KU055
Geografi C 30,0 2KU057
Geografiska informationssystem (GIS) i samhällsplaneringen 15,0 2KU013
Geografiska informationssystem I 5,0 1GE045
Geokemi 5,0 1KB200
Geometri och analys I 10,0 1MA187
Geometri och analys II 10,0 1MA188
Geoteknik 5,0 1GV185
Geoteknik och byggnadsgeologi 10,0 1GV205
Geovetenskap - planeten jorden 30,0 1GV004
Geovetenskapens analysmetoder 10,0 1GV015
GIS och fjärranalys 10,0 1GE100
Global miljöhistoria 7,5 1MV052
Globala perspektiv på tryckta medier 7,5 5EN175
Globala utmaningar och hållbara framtider 7,5 1MV071
Globalisering och utveckling (distans) 7,5 2KU062
Globalisering, migration och socialt arbete 7,0 2SC163
Grammatik, text och betydelse 7,5 5NS215
Grekiska A 30,0 5GR100
Grekiska C 30,0 5GR305
Grunder för matematisk analys 5,0 1MA322
Grundkurs i industriell ekonomi 10,0 1TG233
Grundkurs i statistik 7,5 2ST109
Grundläggande analytisk kemi 9,0 3FK034
Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap 11,0 3OG039
Grundläggande farmakologi 15,0 3FF122
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 3,0 3FV350
Grundläggande informationssystem 7,5 2IS078
Grundläggande kemi 10,0 1KB007
Grundläggande materialkemi 5,0 1KB201
Grundläggande medicinsk fysiologi 15,0 3MC006
Grundläggande medicinsk genetik (distans) 4,5 3MG009
Grundläggande människa-datorinteraktion 7,5 2IV061
Grundläggande organisk kemi 10,0 1KB472
Grundläggande psykoterapiutbildning för ST- läkare i psykiatri, termin 1 (uppdragsutbildning) 10,0 8PS900
Grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri, termin 3 10,0 8PS930
Grundläggande statistik 15,0 2ST063
Grundläggande topologi 5,0 1MA179
Grundlärarprogram SO 4-6, delkurs geografi 7,5 2KU073
Grundlärarprogram SO 4-6, delkurs geografi 7,5 2KU119
Gruppsykologi I 7,5 2PP109
Handelsrätt C 30,0 2HR130
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) 15,0 2HR114
Handledningsmetodik 7,5 3OM015
Hindi A1 30,0 5HD111
Historia A 30,0 5HA302
Historia A för ämneslärare 30,0 5HA303
Historia B 30,0 5HA322
Historia B för ämneslärarprogrammet 30,0 5HA323
Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan 30,0 HIÄ101
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk 7,5 5LH111
Historia i praktiken: Kunskap och politik 7,5 2EH352
Historia, baskurs A 30,0 5HA300
Historisk lingvistik 7,5 5LN231
Hjärna och beteende 7,5 2PS714
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II 7,5 3NR202
Homeostas och endokrin reglering 8,5 3FM015
Homeostas och endokrinologi med fokus på folksjukdomar 15,0 3MC881
Humanfysiologi 10,0 1BG216
Humanimal Encounters 7,5 5GN030
Hydraulik för byggare 5,0 1TE417
Hydrologi och vattenresursförvaltning 10,0 1HY141
Hållbar utveckling (distans) 7,5 1GV083
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation 15,0 1MV074
Hållbar utveckling A 30,0 1MV020
Hållbar utveckling B 30,0 1MV021
Hållbar utveckling och CSR (distans) 5,0 1TG242
Hållbar utveckling och globalisering 15,0 2KU011
Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys 10,0 1TG240
Hållbar välfärdspolitik i modern tid 7,5 2EH424
Hållbara finansiella marknader ur ett historiskt perspektiv 7,5 2EH425
Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid 7,5 1MV080
Hållfasthetslära 10,0 1TE607
Hållfasthetslära med FEM 5,0 1MI170
Hälsa och förebyggande av ohälsa I 30,0 3SJ150
Hälsa och förebyggande av ohälsa II 30,0 3SJ250
Hälso- och sjukvårdsjuridik 15,0 2HR116
Hälsofrämjande ledarskap 15,0 3FV371
Hälsokommunikation 7,5 3FV173
Hälsopsykologi och beteendemedicin 7,5 2PS276
Hälsopsykologi och beteendemedicin I 7,5 2PP123
Idéhistoria A 30,0 5LH150
Idéhistoria B 30,0 5LH161
Idéhistoria C 30,0 5LH172
Idéhistoriens Huvudlinjer, äldre tiden 7,5 5LH350
Identitet, praktik, politik 7,5 5GN031
Immunologi 15,0 1BG313
Immunologi 5,0 3KB034
Immunteknik 10,0 1MB463
Imperiets litteratur 7,5 5EN503
Individ, organisation och ledarskap 5,0 2FE030
Individuellt utformad kurs I 7,5 5EN508
Individuellt utformad kurs II 7,5 5EN509
Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 7,5 2EH414
Industriell ekonomi 5,0 1TE743
Industriell ekonomi I - företagets funktioner 15,0 1TS301
Industriell ekonomi II: organisering, produktion och marknad 10,0 1TS318
Industriell ekonomi IV: företaget och omvärlden 15,0 1TS330
Industriell organisk kemi 10,0 1KB414
Industriell projektledning 5,0 1TE061
Industriell projektledning I 5,0 1TS327
Industriella produktionsfilosofier 5,0 1TS306
Industriella produktionsfilosofier 5,0 1TS303
Infektionsbiologi 9,0 3FM017
Infektionsbiologi 3,0 3FM006
Infektionsbiologi och molekylärgenetik med läkemedelsinriktning 7,5 3FB103
Inferensteori II 5,0 1MS037
Information och rätt - immaterialrätt, yttranderätt och internet 30,0 2JS441
Informationsanalys och beslutsstöd 15,0 2IS080
Informationssystem A/Logik 7,5 2IS013
Informationssystem A: Databaser 7,5 2IS007
Informationssystem A: Grundläggande programmering 7,5 2IS048
Informationssystem A: Systemutveckling 7,5 2IS024
Informationssystem B: Informations- och IT-säkerhet 7,5 2IS052
Informationssystem C: Forskningsmetod 7,5 2IS067
Informationssystem och management 15,0 2IS017
Informationsutvinning II 5,0 1DL460
Ingenjörsetik 5,0 1TE687
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang 7,5 4PE051
Inledande programmering med Java 7,5 2IS200
Inledande programmering med Java (distans) 7,5 2IS233
Innovationsledning 5,0 1TE736
Institutionell analys av organisationer 7,5 2FE869
Integration 1 7,5 3MC007
Integration 2 5,0 3MC011
Integration barn - utvecklingsbiologi 1,5 3MC037
Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi 8,5 3FF024
International Business and Marketing from a Swedish Perspective 15,0 2FE233
International Business Strategy 7,5 2FE234
Internationell handelsrätt 7,5 2FE224
Internationell HRM 7,5 2FE868
Internationella miljöproblem och hållbar utveckling 7,5 2SK106
Internationellt Företagande 15,0 2FE226
Internationellt företagande och marknadsföring 15,0 2FE413
Internetbaserade system 7,5 2IS053
Intersektionalitet 7,5 2SC038
Intersektionalitet och makt 7,5 5GN044
Introduction to Swedish Law 15,0 2JS382
INTRODUKTION TILL BIOINFORMATIK 10,0 1MB438
Introduktion till biokemi 10,0 1KB432
Introduktion till biologi (distans) 7,5 1BG600
Introduktion till byggteknik 5,0 1TE439
Introduktion till dataanalys 10,0 1MS041
Introduktion till digital humaniora 7,5 5KK053
Introduktion till företagande och organisering 15,0 2FE157
Introduktion till informationsteknologi 10,0 1DT051
Introduktion till internationell och europeisk rätt och företagande 15,0 2HR801
Introduktion till islams historia 7,5 5RT198
Introduktion till jordens fysik och dynamik 5,0 1GE060
Introduktion till keltisk litteratur 7,5 5KS202
Introduktion till korpuslingvistik 7,5 5EN491
Introduktion till kärnfysik och dess tillämpningar 30,0 1FA318
Introduktion till kärnkraft 15,0 1FA400
Introduktion till makroekonomi för lantmätare 7,5 2NE467
Introduktion till management, kommunikation och IT 15,0 2IS016
Introduktion till marknadsföring och organisering 15,0 2FE158
Introduktion till matematikstudier 5,0 1MA219
Introduktion till materialvetenskap 5,0 1TE610
Introduktion till materialvetenskap 10,0 1FA651
Introduktion till mikroekonomi för lantmätare 7,5 2NE466
Introduktion till mineralogi och petrologi 10,0 1MP031
Introduktion till modern fysik 15,0 1FA663
Introduktion till modern språkvetenskap 7,5 5PR008
Introduktion till molekylär bioteknik 5,0 1MB111
INTRODUKTION TILL MOLEKYLÄRBIOLOGI, GENETIK OCH EVOLUTION 15,0 1MB439
Introduktion till psykologi 30,0 2PP101
Introduktion till psykologi 30,0 2PP401
Introduktion till socialt arbete 7,0 2SC162
Introduktionskurs för masterprogram i kulturantropologi och etnologi 15,0 5EE420
Introduktionskurs i franska A11 15,0 5FR000
Introduktionskurs i franska A12 15,0 5FR004
Introduktionskurs I i tyska 15,0 5TY007
Introduktionskurs i italienska A11 15,0 5JT001
Introduktionskurs i religionsvetenskap 30,0 5RT000
Invärtesmedicin 3,0 3ME027
IS A/Informationssystem och systemutveckling 15,0 2IS044
IS B/Verksamhetsinriktad systemutveckling I 7,5 2IS061
IS C/Data Mining och Data Science 7,5 2IS063
IS C: Examensarbete, kandidat 15,0 2IS068
IS C: Forskningsmetod 7,5 2IS064
IT och strategi 15,0 2IS018
IT-Rätt 7,5 2HR118
Jordens fysik och dynamik 5,0 1GE063
Journalistik 60,0 2IV119
Journalistik, globala medier och samhälle 7,5 2IV132
Juridisk introduktionskurs med introduktion till samhällsbyggnadsprocessen 15,0 2LJ001
Juridisk översiktskurs 15,0 2JF051
Juridiskt grundår 60,0 2JF071
Juridiskt grundår, termin 1 30,0 2JJ301
Juridiskt grundår, termin 1 30,0 2JF072
Juristprogrammet, T1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt 30,0 2JJ311
Juristprogrammet, T2: Civilrätt 30,0 2JJ302
Juristprogrammet, T3: Civilrätt 30,0 2JJ303
Juristprogrammet, T4: Straffrätt och processrätt 30,0 2JJ304
Juristprogrammet, T5: Associationsrätt och skatterätt 30,0 2JJ325
Juristprogrammet, T6: Förvaltningsrätt och internationell rätt 30,0 2JJ306
Jämlik hälsa 7,5 3FV158
Kalkylering 7,5 2FE156
Kalkylering 7,5 2FE945
Kandidatuppsats Företagsekonomi 15,0 2FE407
Katalys 5,0 1KB275
Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik 7,5 4PE257
Keltisk historia och kultur 7,5 5KS203
Kemi för biomedicin 15,0 3FK162
Kemididaktik 5,0 1KB072
Kemins grunder och principer 10,0 1KB013
Kemisk apparatteknik 10,0 1KB705
Kemisk bindning med beräkningskemi 10,0 1KB550
Kemisk fysik 10,0 1KB700
Kemisk termodynamik 5,0 1KB300
Kemiska principer I 10,0 1KB000
Kemiska ämnens struktur och funktion 10,0 1KB002
Kinas historia och kultur 7,5 5KN141
Kinesiska A 30,0 5KN121
Kinesiska B 30,0 5KN211
Kinesiska C 30,0 5KN301
Kinesiska D2 med självständigt arbete 30,0 5KN415
Kirurgisk och medicinsk och vård 15,0 3DR340
Klass och utbildningsval 7,5 4PE178
Klassisk elektrodynamik 30,0 1FA257
Klassisk samhällsteori 7,5 2SC177
Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 1MV053
Klimatledarskap i praktiken 30,0 1MV078
Klinisk anatomi med embryologi 15,0 3MC162
Klinisk anatomi och rörelselära 7,5 3AN200
Klinisk bedömning 7,5 2PP502
Klinisk fysiologi 7,0 3ME053
Klinisk medicin I 23,5 3ME070
Klinisk medicin II 30,0 3KR160
Klinisk medicin III 30,0 3ME072
Klinisk medicin IV 28,5 3NR015
Klinisk medicin V 30,0 3PE129
Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning I 7,5 2PP118
Kliniska bedömningar inom specialistsjuksköterskans kompetensområde 7,5 3PS317
Kognition och inlärning 7,5 2PS715
Kognitions- och inlärningspsykologi 7,5 2PS622
Kognitions- och inlärningspsykologi I 7,5 2PP102
Kognitionspsykologi 7,5 2PP403
Kommersiell avtals- och processrätt 30,0 2JS415
Kommunikation och organisering 7,5 2IV159
Kommunikationsteori och organisationer 7,5 2IV169
Komplex analys 10,0 1MA022
Konstfilosofi: Vad är konst? 7,5 5ES048
Konstitutionell rätt 30,0 2JS525
Konstruktionsmaterial 5,0 1TE606
Konstvetenskap A 30,0 5KV800
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur 30,0 5KV040
Konstvetenskap, fortsättningskurs B 30,0 5KV820
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C 30,0 5KV830
Konsumentmarknadsföring, masterkurs 7,5 2FE815
Kontinuummekanik inom geofysik 5,0 1GE048
Kosmiska katastrofer 5,0 1FA230
Kosmologi 10,0 1FA209
Kostvetenskap A: Näringslära 30,0 2HK013
Kostvetenskap B: Dietetikens grunder 15.0 hp 15,0 2HK061
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap 15,0 2HK060
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap 30,0 2HK070
Kostvetenskap C: Kostsociologi 15,0 2HK053
Kostvetenskap: Examensarbete C 15,0 2HK046
Kraftelektronik 5,0 1TE300
Kraftelektronik I 5,0 1TE765
Kraftelektronik II 5,0 1TE766
Kriminalteknisk kemi 15,0 1KB155
Kritiska perspektiv på hållbar utveckling i Sverige 7,5 1MV072
Kritiskt tänkande 7,5 5FP018
Kultur, ekonomi och politik 7,5 5KV002
Kulturantropologi B 30,0 5KA206
Kulturantropologi, baskurs A 30,0 5KA100
Kulturegendomsrätt 7,5 5KV738
Kulturvetenskapliga perspektiv och metoder 7,5 5EE208
Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog 15,0 5LV850
Kunskapsteori 7,5 5FT051
Kurdiska A 30,0 5KD101
Kursplan för Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden 7,5 5LH351
Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap B: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod I 7,5 2IV167
Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet 7,5 4PE153
Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet. Ingår i Lärarlyftet 7,5 8PE077
Kvalitativ och kvantitativ metod 10,0 1TE077
Kvalitativ och kvantitativ metod för industrial analytics 5,0 1TS317
Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap 7,5 2SC099
Kvalitetsteknik 5,0 1TG243
Kvalitetsteknik 5,0 1TE785
Kvalitetsteknik (distans) 10,0 1TG285
Kvantfysik 10,0 1FA521
Kvantfysik F 10,0 1FA535
Kvantfältteori 10,0 1SV037
Kvantitativ biologi 5,0 1BG104
Kvantitativa metoder II 7,5 2ST113
Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material 10,0 1KB273
Kvantmaterial II 5,0 1FA655
Kvantmekanik 10,0 1FA352
Kvantmekanik och kemisk bindning I 5,0 1KB501
Kvantmekanik och kemisk bindning II 5,0 1KB502
Kärnfysik 5,0 1FA346
Kärnkompetenser inom specialistsjuksköterskans kompetensområde 7,5 3PS318
Kön och utubildning 7,5 4PE267
Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I 7,5 2PP111
Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I 7,5 2PS717
Landskapsanalys och geografiska informationssystem 15,0 5AR774
Lansering av företaget 7,5 2FE733
Ledarskap 7,5 2FE229
Ledarskap för ingenjörer 5,0 1TE050
Ledarskap för ämneslärare 7,5 4PE002
Ledarskap I 30,0 2PE036
Ledarskap i förskolan 10,0 4PE053
Ledarskap i förskolan 7,5 4PE222
Ledarskap i olika organisationer 7,5 1TG212
Ledarskap och coachning 5,0 1TG262
Ledarskap och förbättringskunskap i akutsjukvård 7,5 3ME081
Ledarskap och grupprocesser 6,0 2PP411
Ledarskap och kommunikation (distans) 5,0 1TG235
Ledarskap och kultur 10,0 1TG261
Ledarskap, grundlärare 4-6 7,5 4PE197
Ledarskap, grundlärare F-3 7,5 4PE196
Ledarskap, gymnasielärare 10,0 4PE099
Ledarskap, gymnasielärare 7,5 4PE191
Ledarskap, masterkurs 7,5 2FE819
Ledarskap, pedagogik och förbättringskunskap inom hjärtsjukvård 7,5 3ME100
Ledarskap, ämneslärare 7,5 4PE237
Ledning av det växande företaget 7,5 2FE885
Ledning av kunskapsprocesser i organisationer 7,5 2PE075
Ledning och finansiering av vindprojekt 5,0 1GV157
Ledning och styrning av organisatorisk förändring 7,5 2FE876
Levnadsvanor, psykologiska aspekter och livskvalitet vid hjärtsjukdom 7,5 3ME098
LIMNOLOGI D 15,0 1BG505
Lingvistik A 30,0 5LN211
Lingvistik I (introduktion) 7,5 5LN225
Lingvistik II 7,5 5LN322
Linjär algebra för dataanalys 5,0 1MA330
Linjär algebra II 5,0 1MA323
Linjär algebra III 5,0 1MA026
Linjär algebra med inriktning mot statistik 7,5 2ST115
Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder 7,5 4PE253
Literacy och skrivande i världen 7,5 5EN176
Litteratur och engelskans gränser 7,5 5EN172
Litteratur och intersektionalitet 7,5 5EN501
Litteraturteori 7,5 5EN459
Litteraturvetenskap A 30,0 5LV310
Litteraturvetenskap B 30,0 5LV311
Litteraturvetenskap C 30,0 5LV203
Livets tidiga utveckling och uppblomstring 15,0 1PA002
Logik och bevisteknik I 5,0 1MA027
Logopedens yrkesroll II. Rösten. Terapeutiskt förhållningssätt 4,5 3LG111
Läkarprogrammet T4: Patologi och immunologi 12,0 3PA023
Läkemedelskemi 6,0 3FK122
Läkemedelskemi 6,0 3FK222
Läkemedelsutveckling 7,5 3FK229
Läkemedlens Struktur och Analys 7,5 3FK332
Lärande och utveckling 7,5 4PE189
Lärande och utveckling med inriktning mot förskolan 10,0 4PE005
Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare 4-6 10,0 4PE007
Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare, F-3 10,0 4PE006
Lärande och utveckling med inriktning mot ämneslärare, gymnasieskolan, 90 hp 7,5 4PE001
Lärande och utveckling, förskollärare 7,5 4PE185
Lärande och utveckling, grundlärare 4-6 7,5 4PE182
Lärande och utveckling, grundlärare F-3 7,5 4PE183
Lärande och utveckling, ämneslärare 7,5 4PE206
Lärande, identitet och kommunikation 7,5 2PE703
Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare 10,0 4PE049
Läroplansteori och didaktik 4-6 7,5 4PE245
Läroplansteori och didaktik F-3 7,5 4PE244
Läroplansteori och didaktik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6 10,0 4PE086
Läroplansteori och didaktik, förskollärare 7,5 4PE135
Läroplansteori och didaktik, gymnasielärare 10,0 4PE129
Läroplansteori och didaktik, gymnasielärare 7,5 4PE225
Läroplansteori och didaktik, ämneslärare 7,5 4PE232
Läskurs i aktuell sociologisk forskning 7,5 2SC133
Magisteruppsats 15,0 2FE622
Makroekonomisk teori 7,5 2NE814
MAKROMOLEKYLERS STRUKTUR OCH FUNKTION 15,0 1BG349
MAKROMOLEKYLÄRA MASKINER 5,0 1MB429
Management och styrning 15,0 2FE412
Marina miljöer 3,0 1BG414
Marinbiologi 15,0 1BG217
Marknad och organisation (distans) 15,0 2FE014
Marknadsföring och organisation I 15,0 2FE150
Marknadsföring och organisation II 15,0 2FE251
Marknadsföring och organisering - grupp och individ 15,0 2FE211
Marknadsrätt och marknadsstrategier 15,0 2HR132
Markovprocesser 10,0 1MS012
Maskininlärning, big data och artificiell intelligens 7,5 2ST122
Maskinöversättning 7,5 5LN426
Massmediearabiska 7,5 5AB460
Master's Thesis 30,0 2FE840
Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 7,5 4PE011
Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 7,5 4PE010
Matematik i förskolan 7,5 4PE040
Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 15,0 4PE045
Matematik II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6 15,0 4PE044
Matematik III för grundlärare 4-6 7,5 4PE100
Matematik III för grundlärare Fk-3 7,5 4PE107
Matematik III, grundlärare 4-6 7,5 4PE263
Matematik III, grundlärare F-3 7,5 4PE262
Matematik och statistik för biologer 10,0 1MA071
Matematik och statistik för läkemedelsområdet 7,5 3FC010
Matematikens historia 10,0 1MA137
Matematikundervisningens praktik 5,0 1MA257
Matematisk statistik KF 5,0 1MS029
Materialkemi 10,0 1KB210
MDI: Interaktionsdesign för webben 7,5 2IV173
MDI: IT, etik och organisation 7,5 2IV174
Medicinsk cellbiologi 16,5 3MC161
Medicinsk fysik 7,5 1FY214
Medicinsk fysik och teknik 5,0 1FA607
Medicinsk genetik 1,0 3MG130
Medicinsk genetik 7,5 3MG011
Medicinsk mikrobiologi 7,5 3FM018
Medicinsk mikrobiologi 10,5 3FM009
Medicinsk mätteknik 5,0 1TE786
Medicinsk och geriatrisk vård 7,5 3FV269
Medicinsk och geriatrisk vård 7,5 3DR043
Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik 15,0 2IV161
Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap 7,5 2IV160
Medie- och kommunikationsvetenskap A: Metodologi och medie- och kommunikationsvetenskap 7,5 2IV162
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier 15,0 2IV164
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer 7,5 2IV140
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle 7,5 2IV139
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier 7,5 2IV141
Medieanalys 7,5 2IV067
Medier, kommunikation och samhälle 15,0 2IV066
Mekanik 5,0 1FA104
Mekanik baskurs 10,0 1FA105
Mekanik HI 5,0 1FA518
Mekanik II 5,0 1FA102
Mekanik III 5,0 1FA103
Mekanik KF, 15 hp 15,0 1FA602
Metabolism och endokrinologi 12,0 3FM100
Metaetik och värdeteori 7,5 5FP099
Meteorologi och klimatologi 7,5 1ME052
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15,0 1TV015
Metod 15,0 2SK019
Metod och analys 7,5 2KU019
Metodologisk pluralism i studiet av rörelser för fred och rättvisa 7,5 5RT931
Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer 7,5 5EN502
MIKROBIELL GENETIK 15,0 1BG201
Mikrobiologi 10,0 1BG413
Mikrobiologi 5,0 1MB311
Mikrobiologi 15,0 1BG307
MIKROBIOLOGI MED INFEKTIONSBIOLOGI 5,0 1BG112
Mikrobiologi och immunologi 10,5 3FM007
Mikrobiologiska laborationer och säkerhet för ämneslärare 3,0 1BL805
Mikroekonomisk teori 7,5 2NE811
Mikroorganismers liv och interaktioner 5,0 1BG114
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare 15,0 1BG211
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv 5,0 1GE055
Miljökemi 15,0 1KB110
Miljölitteratur 7,5 5EN504
Miljörätt 5,0 1TV023
Miljörätt 15,0 2JS905
Miljörätt 15,0 2JS470
Miljörätt 15,0 2LJ006
Miljöteknik 5,0 1KB704
Missbruk och beroende 7,5 3FF205
Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ 10,0 2SC121
Missbruk och beroende- samhälle, biologi, individ 7,5 2SC154
MKV A/Kommunikation och organisering 7,5 2IV154
MKV B/Journalistik i fält 7,5 2IV166
MKV B/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod 7,5 2IV128
MKV B/Mediestudier 15,0 2IV163
MKV B: Journalistikstudier 7,5 2IV165
MKV C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II 7,5 2IV171
Modellering för kombinatorisk optimering 5,0 1DL451
Modern fysik 5,0 1TE078
Modern mjukvaruutveckling 15,0 2IS071
Modern natur: konflikter och omvandlingar 7,5 2EH421
Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet 7,5 5AB461
Moderna samhällens historia 7,5 4PE116
Modernism och modernitet i Amerika 7,5 5EN521
Molekylär cellbiologi 15,0 1BG320
Molekylär igenkänning i biologiska system 15,0 1KB425
Molekylära mekanismer vid cancer 7,5 3PA013
MOLEKYLÄRBIOLOGI OCH GENETIK 10,0 1BG113
Molekylärbiologi och genetik II 15,0 1BG230
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi 15,0 1BG323
Multivariat analys 7,5 2ST071
Multivariat statistisk teori och metodik 7,5 2ST125
Multivariata metoder 10,0 1MS003
Musei- och kulturarvsvetenskap, masterkurs 60,0 5KK033
Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1 60,0 5KK035
Museums and Cultural Heritage in Conflict and Disaster Areas 7,5 5KK027
Musik och känslor 7,5 2PS115
Musikens fysik 5,0 1FA301
Musikpsykologi A1 15,0 2PS730
Musikpsykologi A2 15,0 2PS731
Musikteori 1 15,0 5MU026
Musikvetenskap A 30,0 5MU025
Mångfald och lärande 5,0 4PE139
Mångfald och lärande för grundlärare 5,0 4PE094
Människa-datorinteraktion 15,0 2IV125
Människa-datorinteraktion 5,0 1MD016
Människa-datorinteraktion: Förkroppsligad interaktion 15,0 2IV126
Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete 19,0 2SA193
Människans evolution och genetik 15,0 1BG515
MÄNNISKANS EVOLUTION – ÖVERSIKTSKURS 10,0 1BG046
Människokroppens byggnad och funktion 9,0 3MC160
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs (distans) 7,5 3PE122
Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion 15,0 5RT588
Mät- och styrsystem 20,0 1TE672
Nanobioteknik 10,0 1KB457
Nanomaterialens fysik och kemi 5,0 1TM142
Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori 15,0 2NE470
Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi 7,5 2NE472
Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi 7,5 2NE473
Nationalekonomi A: Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik 15,0 2NE475
Nationalekonomi A: Mikroekonomi - individer, företag och marknader 15,0 2NE474
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi 7,5 2NE672
Nationalekonomi B: Makroteori 7,5 2NE671
Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar 15,0 2NE669
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi/Economics of Development 7,5 2NE675
Nationalekonomi C: Analys av ekonomiska data 7,5 2NE775
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi 7,5 2NE771
Nationalekonomi C: Offentlig ekonomi 7,5 2NE772
Nationalekonomi C: Offentlig ekonomi 7,5 2NE776
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling 15,0 1GV168
NATURKUNSKAP O DIDAKTIK 15,0 1BG024
Naturresurser och miljö 10,0 1GV207
NATURVETENSKAP OCH TEKNIK FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT 4-6 30,0 1BG029
NATURVETENSKAP OCH TEKNIK FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT 4-6 30,0 1BG049
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 15,0 1BG028
Naturvård 15,0 1BG204
NATURVÅRD OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 10,0 1BG045
Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi 7,5 3PT032
Neurobiologi 15,0 1BG207
Neurobiologi 10,0 3MU132
Neurobiologi Läkarprogram T3 30,0 3NR613
Neurologi 3,0 3SG069
Neuropsykologi 6,0 2PP407
Neutronspridning 15,0 1FA675
Nobelklassiker - valda verk av Nobelpristagare i litteratur 7,5 5LV097
Nordiska språk A 30,0 5NS228
Normer och värden i utbildning och undervisning 7,5 4PE068
Numerisk modellering av atmosfären II 5,0 1ME416
Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur 7,5 5EN520
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen 7,5 5EN510
Nyateism och religiös tro 7,5 5RT568
Nyiriska I 7,5 5KS204
Nätbaserad juridisk översiktskurs (distans) 15,0 2JF068
Nätverkskulturer: Global engelska i den digitala tidsåldern 7,5 5EN174
Objektorienterad programmering II 7,5 2IS062
Objektorienterad programmering med Java 10,0 1DL028
Omvårdnad inom kirurgisk vård 1 17,5 3KR187
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård I 7,5 3ME085
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård II 7,5 3ME086
Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom kirurgisk vård och akutsjukvård 22,5 3SJ515
Omvårdnad vid arytmier 7,5 3ME099
Omvårdnad vid hjärtsvikt 7,5 3ME096
Omvårdnad vid ischemisk hjärtsjukdom 7,5 3ME097
Omvårdnad vid komplex psykisk ohälsa och sjukdom I 7,5 3PS321
Omvårdnad vid komplex psykisk ohälsa och sjukdom II 7,5 3PS322
Oorganisk kemi I 10,0 1KB208
Optimeringsmetoder 5,0 1TD184
Ordinära differentialekvationer I 5,0 1MA032
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen 7,5 2FE947
Organisationsbeteende B 7,5 2FE223
Organisationsteori I 7,5 2PP125
Organisk kemi I 10,0 1KB410
Organisk kemi II 15,0 1KB420
Organisk kemi med inriktning mot läkemedel 12,0 3FK113
Organisk kemi med läkemedelsinriktning 7,5 3FK114
Organisk syntes 15,0 1KB451
Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet 5,0 1KB510
ORGANISMERNAS EVOLUTION OCH MÅNGFALD 10,0 1BG110
ORGANISMERNAS EVOLUTION OCH MÅNGFALD 15,0 1BG100
Orienteringskurs i astronomi 5,0 1FA218
Ortopedi 3,0 3KR084
Parasitologi, mykologi och infektionsbiologi 15,0 3MK012
Parasitologi, mykologi och infektionsbiologi 15,0 3MK013
Partiella differentialekvationer 10,0 1MA216
Partiella differentialekvationer, introduktionskurs 5,0 1MA053
Partikelfysik 5,0 1FA347
Pedagogik A 30,0 4PE175
Pedagogik B 30,0 2PE171
Pedagogik C 30,0 2PE172
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A 30,0 4PE176
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, baskurs A 30,0 2PE380
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs B 30,0 2PE381
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C 30,0 2PE382
Pedagogik, baskurs A 30,0 2PE170
Pedagogisk filosofi och idéhistoria 7,5 2PE706
Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde 7,5 4PE276
Pediatrik och geriatrik 3,0 3PT043
Perceptionspsykologi I 5,0 2PP007
Perceptionspsykologi I 7,5 2PP107
Persiska A 30,0 5JR101
Personlig och professionell utveckling 2,0 2SC142
Personlig och professionell utveckling 2,0 2SC144
Personlig och professionell utveckling (termin 1) 2,0 2SC141
Personlig och professionell utveckling (termin 3) 2,0 2SC143
Personlig och professionell utveckling (termin 5) 2,0 2SC145
Personlighetspsykologi I 7,5 2PP104
Personlighetspsykologi II 7,5 2PP114
Perspectives on Management and Control 15,0 2FE232
Perspektiv på socialt arbete 30,0 2SG002
Planering, analys och utvärdering av utbildning 15,0 4PE233
Planering, befolkning och politik 15,0 2KU005
Planetsystemens fysik 10,0 1FA226
Platons tidiga etiska skrifter 7,5 5FP106
Policyutvärdering/Policy Evaluation 7,5 2NE823
Political Ecology 15,0 5KA404
Politics of Development 15,0 2SK129
Politisk filosofi 7,5 5FP019
Politisk geografi med samhällsplanering 15,0 2KU016
POPULATIONS- OCH SAMHÄLLSEKOLOGI 15,0 1BG309
Populationsgenomik 15,0 1BG508
Postkolonialt skrivande idag 7,5 5EN513
Praktisk danska 7,5 5NS114
Praktisk engelska: grundläggande grammatik 7,5 5EN041
Praktisk engelska: litteratur 7,5 5EN044
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion 7,5 5EN042
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig språkfärdighet för studenter med internationell bakgrund 7,5 5EN047
Praktisk filosofi A 30,0 5FP006
Praktisk filosofi C 30,0 5FP004
Praktisk franska 7,5 5FR044
Preparativ organisk kemi 10,0 1KB444
Produktionsledning I 5,0 1MI087
Produktutveckling II 10,0 1MI077
Produktutveckling och design I 10,0 1TE633
Professionell utveckling 7,5 3MC501
Professionell utveckling 1 2,5 3AM013
Professionellt skrivande 15,0 5SV134
Professionsförberedande kurs I 1,5 2PP405
Professionskurs 1 7,5 2PP501
Professionskurs II 5,0 2PP512
Programmering 10,0 1DL042
Programmering i Python med tillämpningar i fysik 15,0 1FA453
Programmering i R för psykologisk forskning -en introduktion 7,5 2PS114
Projekt 1: Projektering av småhus 15,0 1TE441
Projekt 2: Detaljprojektering av småhus 10,0 1TE444
Projekt 3: Flerbostadshus i staden 5,0 1TE446
Projekt och ledarskap 10,0 1TG291
Projekt och ledning (distans) 15,0 1TG283
Projektkurs i Tribomaterial 10,0 1TM007
Projektledning (distans) 5,0 1TG245
Proteinbioteknologi 10,0 1KB768
Proteinvetenskap 15,0 1KB433
Psychology B 30,0 2PS082
Psykiatri (distans) 15,0 3PS050
Psykiatri inom specialistsjuksköterskans kompetensområde 7,5 3PS316
Psykiatri och psykiska symptom 3,0 3PS058
Psykiatri och psykopatologi, 7,5 2PP410
Psykiatri, psykopatologi I 7,5 2PP115
Psykologi A 30,0 2PS071
Psykologi A 30,0 2PS081
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram 30,0 2PS161
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram 30,0 2PS162
Psykologi B 30,0 2PS072
Psykologi C 30,0 2PS073
Psykologi för dietister A I 15,0 2PS305
Psykologi I, Inlärningspsykologi, beteendeanalys, beteendemedicin 7,5 2PS608
Psykologi II. Kommunikation och samtal 6,0 2PS609
Psykologi med inriktning mot arbetsliv 15,0 2PP533
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B 30,0 2PP534
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B 30,0 2PP536
Psykologisk forskningsmetod II 7,5 2PP129
Psykologisk forskningsmetod III 7,5 2PP131
Psykologisk utredningsmetod 10,0 2PS171
Psykologiska mätmetoder med mätteori 7,5 2PS745
Psykologiska mätmetoder och mätteori 7,5 2PS101
Psykoterapeutiska metoder inom KBT 7,5 2PP503
Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik I 5,0 2PP521
Psykoterapi med teoretisk fördjupning I 7,5 2PP122
Psykoterapi med teoretisk fördjupning II 7,5 2PP126
Psykoterapi med teoretisk fördjupning III 7,5 2PP130
Quantitative methods 7,5 2ST106
Radiografi 1 15,0 3DR115
Radiografi II 15,0 3DR215
Radiografi III 15,0 3DR315
Radiografi IV 15,0 3DR415
Radiografi V 12,0 3DR512
Radiografi VI 18,0 3DR618
Radiologi I 7,5 3DR234
Radiologi II 7,5 3DR511
Redovisning 7,5 2FE155
Redovisning och kalkylering 15,0 2FE154
Redovisning och kalkylering A 15,0 2FE153
Redovisningsrätt och företagsekonomi 15,0 2JS471
Redovisningsteori 7,5 2FE872
Regionala och lokala utvecklingsstrategier 15,0 2KU029
Reglerteknik EI 5,0 1TE767
Reglerteknik I 5,0 1RT490
Reglerteknik II 5,0 1RT495
Reglerteknik III 5,0 1RT496
Religionsbeteendevetenskap B1 15,0 5RT201
Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs D1 10,0 5RE231
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 30,0 5RT182
Religionsvetenskap A 30,0 5RT001
Religionsvetenskap A 30,0 5RT011
Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa 15,0 5RT922
Representationsteori för ändliga grupper 10,0 1MA056
Retorik A 30,0 5LV211
Riskhumaniora 7,5 5EN505
RNA: STRUKTUR, FUNKTION OCH BIOLOGI 15,0 1BG388
Ryska, baskurs A 30,0 5RY002
Ryska, fortsättningskurs B 30,0 5RY005
Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle 10,0 2EU007
Räkenskapsanalys 7,5 2FE873
Rätt och psykologi 30,0 2JS503
Rätt och socialt arbete - introduktionskurs 14,0 2JS903
Rätt och socialt arbete - socialrätt 28,0 2JS904
Rätt och socialt arbete III 9,0 2JS907
Rättshistoria och allmän rättslära 15,0 2JJ207
Rörelse, kost och hälsa i förskolan 7,5 4PE209
Sakrätt och materiell konkursrätt 15,0 2JS543
Samhällets geografi 15,0 2KU033
Samhälls- och stadsplanering 7,5 2KU103
Samhällsgeografi C 30,0 2KU007
Samhällsinterventioner 7,5 3FV186
Samhällskunsap AB: Kulturgeografi 7,5 2KU101
Samhällskunskap AB: Juridik 7,5 2SK113
Samhällskunskap AB: Kulturgeografi 7,5 2KU008
Samhällskunskap AB: Nationalekonomi 15,0 2NE442
Samhällskunskap AB: Nationalekonomi 15,0 2NE444
Samhällskunskap AB: Sociologi 15,0 2SC149
Samhällskunskap AB: Statskunskap 15,0 2SK112
Samhällskunskap C: Samhällskunskapsdidaktik 7,5 4PE264
Samhällskunskap C: Sociologi 15,0 2SC182
Samhällskunskap C: Sociologi B 30,0 2SC115
Samhällskunskap C: Vetenskapsteori och forskningsmetoder i samhällskunskapsdidaktik 7,5 4PE265
Samhällskunskap D: Självständigt arbete i samhällskunskapsdidaktik 15,0 4PE266
Samhällsomvandling och social organisation 7,5 5EE108
Samhällsvetenskaplig grundkurs 30,0 2KU009
Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 2EH407
Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen 0,0 2PP057
Samtal och kommunikation i socialt arbete 7,0 2SC175
Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete 7,5 2PE601
Samtida transformationer av utbildningssystem 7,5 4PE285
Sannolikhet och statistik 5,0 1MS005
Sannolikhet och statistik DV 5,0 1MS321
Sannolikhetslära 0,0 2ST080
Sannolikhetslära och inferensteori 1 7,5 8ST065
Sannolikhetslära och inferensteori 7,5 2ST065
Sannolikhetsteori I 5,0 1MS034
Sannolikhetsteori II 5,0 1MS036
Sannolikhetsteori och martingaler 10,0 1MS045
Scandinavian Leadership 7,5 2FE231
Separation och masspektrometri 15,0 1KB153
Signalbehandling 10,0 1TE651
Signaler och system 5,0 1TE661
Signaler och transformer 10,0 1TE746
Sjuksköterskeprogrammet T1: Hälsa och förebyggande av ohälsa I 15,0 3SJ160
Sjuksköterskeprogrammet T1: Människokroppens struktur och funktion 15,0 3MC127
Sjuksköterskeprogrammet T2: Hälsa och förebyggande av ohälsa II 30,0 3SJ260
Sjuksköterskeprogrammet T3: Ohälsa och främjande av hälsa I 30,0 3SJ370
Sjuksköterskeprogrammet T4: Ohälsa och främjande av hälsa II 30,0 3SJ460
Sjuksköterskeprogrammet T5: Demenssjukdom och omvårdnad vid demens, Valbar kurs 7,5 3SJ551
Sjuksköterskeprogrammet T5: Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet 15,0 3SJ550
Sjuksköterskeprogrammet T5: Global medicin, Valbar kurs 7,5 3PE143
Sjuksköterskeprogrammet T5: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, inriktning mot hälso- och sjukvården, Valbar kurs 7,5 3OG086
Sjuksköterskeprogrammet T5: Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv, Valbar kurs 7,5 3PE128
Sjuksköterskeprogrammet T5: Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa, Valbar kurs 7,5 3PS080
Sjuksköterskeprogrammet T5: Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning 7,5 3SJ555
Sjuksköterskeprogrammet T6: Komplexa vårdsituationer 30,0 3SJ650
Självständigt arbete 1 för grundlärarprogrammet Fk-3 och 4-6 15,0 4PE082
Självständigt arbete för förskollärarprogrammet 15,0 4PE089
Skadeståndsrätt 15,0 2JS459
Skönlitteratur, media, teknologi 7,5 5EN507
Social utrednings- och dokumentationsmetodik - etik, källkritik och juridik 7,5 2SC179
Sociala medier och digitala metoder 7,5 2IS060
Sociala medier, design och kommunikation 15,0 2IV176
Sociala perspektiv på psykisk ohälsa 7,5 2SC173
Sociala strukturer i Orienten 7,5 5AA481
Sociala villkor och sociala problem I 14,0 2SC102
Sociala villkor och sociala problem I 7,0 2SC164
Sociala villkor och sociala problem II 13,0 2SC118
Sociala villkor och sociala problem II 7,0 2SC178
Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I 7,5 2PP120
Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige 7,0 2SC161
Socialpolitik och välfärd 14,0 2SC113
Socialpsykologi 6,0 2PP404
Socialpsykologi B 30,0 2SC026
Socialpsykologi I 7,5 2PP108
Socialpsykologi, baskurs A 20,0 2SC480
Socialt arbete med barn, unga och familj 7,5 2SC155
Socialt arbete- forskning och professionell praktik 7,5 2SC158
Socialt arbete: Teori, utveckling och profession 14,0 2SC101
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insats 7,5 2SC192
Sociolingvistik 7,5 5SV170
Sociologi A 30,0 2SC011
Sociologi B 30,0 2SC012
Sociologi I 7,5 2PP110
Sociologi inom hälsa och medicin 7,5 2SC135
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A 30,0 2SC017
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A 15,0 2SC146
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B 30,0 2SC018
Sociologi och socialpsykologi A 30,0 2SC107
Sociologisk teori 15,0 2SC181
Sociologisk utvärderingsmetod 10,0 2SC078
Spanska A13 7,5 5SP033
Spanska, baskurs A 30,0 5SP004
Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6 5,0 4PE085
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare 5,0 4PE022
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare 5,0 4PE033
Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält I 7,5 4DI082
Specialpedagogik, förskollärare 7,5 4PE138
Specialpedagogik, grundlärare 4-6 7,5 4PE216
Specialpedagogik, grundlärare F-3 7,5 4PE215
Specialpedagogik, gymnasielärare 7,5 4PE224
Specialpedagogik, ämneslärare 7,5 4PE207
Specialpedagogiska perspektiv 7,5 4PE164
Speciell fastighetsrätt 15,0 2LJ005
Speciell fastighetsrätt: Markåtkomst och Ersättning 7,5 2LJ007
Speciell relativitetsteori 15,0 1FA156
Spektroskopi 10,0 1KB750
Språk i förskolan 15,0 4PE025
Språk och kommunikation, förskollärare 7,5 4PE155
Språk, datorer och textbehandling 7,5 5LN135
Språket i samhället: teori, analys och tolkning 7,5 5EN490
Språket, individen och samhället 7,5 5LN228
Språkstruktur 7,5 5NS211
Språkteknologi 15,0 5LN710
Språkteknologi: forskning och utveckling 15,0 5LN714
Språkvetenskapens grunder 7,5 5LN134
Språkvård 7,5 5SV169
Statistik för ekonomer 15,0 2ST087
Statistik för ingenjörer 5,0 1MS008
Statistik för lärare 5,0 1MS777
Statistik för samhällsplanerare 15,0 2ST099
Statistik och dataanalys för biomedicin 7,5 3ME095
Statistisk inferens och maskininlärning 7,5 2ST126
Statistisk maskininlärning 5,0 1RT700
Statistisk mekanik 15,0 1FA140
Statistisk programmering med hjälp av R 7,5 2ST105
Statistiska metoder i fysiken 5,0 1FA357
Statistiska metoder i naturvetenskapen 5,0 1BG391
Statskunskap A 30,0 2SK009
Statskunskap B 30,0 2SK059
Statskunskap C 30,0 2SK079
Stokastiska processer 10,0 1MS030
Strategiskt entreprenörskap 7,5 2FE886
Strategy and Contemporary Issues 15,0 2FE729
Strängteori I 10,0 1FA161
Strängteori II 10,0 1FA162
Strömnings- och värmelära 10,0 1FA430
Styr- och reglerteknik 5,0 1TE683
Styrning av offentliga och idéburna organisationer 7,5 2PE103
Styrning av utbildningsorganisationer 7,5 4PE275
Svensk grammatik A2 7,5 5NS202
Svensk och internationell företagsbeskattning 30,0 2JS542
Svenska 1 för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5SV204
Svenska 2 30,0 5SV097
Svenska 2 för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5SV205
Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5SV207
Svenska 4 för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5SV208
Svenska 4 för ämneslärare 30,0 5SV212
Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 4PE012
Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 7,5 4PE013
Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 15,0 4PE042
Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 15,0 4PE041
Svenska III för grundlärare 4-6 7,5 4PE113
Svenska III för grundlärare Fk-3 7,5 4PE114
Svenska som andraspråk A 30,0 5NS186
Svenska som andraspråk A för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5NS176
Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare 30,0 5NS204
Svenska som andraspråk B 30,0 5NS187
Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5NS177
Svenska som andraspråk C 30,0 5NS081
Svenska som andraspråk C, gymnasielärare 30,0 5NS196
Svenska som andraspråk D 30,0 5NS220
Svenska som andraspråk D för blivande ämneslärare i gymnasiet 30,0 5NS217
Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan 7,5 4PE241
Svenska språket A 30,0 5SV228
Svenska språket B 30,0 5SV229
Svenska språket/nordiska språk C 30,0 5SV076
Svenska språkets historia 7,5 5NS219
Svenskan i tid och rum 7,5 5NS179
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen 7,5 2EH371
Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 7,5 4PE162
Swahili A 30,0 5SW000
Swahili, introduktionskurs 15,0 5SW011
Swedish for Academics 3 7,5 8SV010
Swedish for Academics 4 7,5 8SV019
Swedish Politics 7,5 2SK587
Swedish politics 7,5 2SK154
Swedish Society and everyday life 15,0 5EE503
Symmetri och gruppteori 5,0 1FA353
Syndromspecifik KBT I 5,0 2PP526
Syndromspecifika tillämpningar inom KBT II 5,0 2PP508
Synkrotronljusmetoder 5,0 1FA657
Syntax i världens språk 7,5 5LN140
Systematikens verktygslåda 5,0 1BG395
Systemdesign med ett användarperspektiv 5,0 1MD034
Sökandet efter intelligent liv i rymden 5,0 1FA217
Teknik och naturvetenskap i förskolan 7,5 4PE038
Teknik- och vetenskapsstudier 10,0 5LH221
Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap 30,0 1TE674
Teknisk termodynamik 5,0 1FA527
Tektonik och geodynamik 10,0 1MP045
Teoretisk filosofi A 30,0 5FT017
Teoretisk filosofi B -- Delkurs Filosofins historia 30,0 5FT012
Teoretisk filosofi C 30,0 5FT013
Teoretisk kemi 10,0 1KB559
Teoretisk statistik 10,0 1MS033
Teoretisk statistik DS 7,5 1MS039
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning 7,5 5EE306
Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik 7,5 4PE256
Teori i journalistikstudier 7,5 2IV170
Teori i mediestudier 7,5 2IV168
Terminskurs 5: Skatterätt, associationsrätt och redovisningsrätt 30,0 2JJ315
Termodynamik 5,0 1FA517
Termodynamiska principer 5,0 1KB009
Textens grammatik 7,5 5SV221
Texter och samtal 7,5 5SV266
The Limits of Growth? Capital, Markets and Sustainability 7,5 2EH301
Theories in Business and Management 7,5 2FE731
Tidsserieanalys 7,5 2ST093
Tidsserieanalys 10,0 1MS014
Tidsserieanalys 7,5 8ST093
Tidsserieekonometri 7,5 2ST111
Tillverkningsteknik 10,0 1TE631
Tillväxt och degeneration 19,0 3MC113
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet 15,0 2EH300
Tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30,0 3FS101
Tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30,0 3FS201
Tillämpad ekonometri/Applied Econometrics 7,5 2NE822
Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära 15,0 3FB502
Tillämpad fysik för molekylär bioteknik 5,0 1FA533
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper 5,0 1GE039
Tillämpad läkemedelskemi 6,0 3FK224
Tillämpad makroekonomi 7,5 2NE834
Tillämpad matematik 5,0 1MA148
Tillämpad mekanik II 5,0 1TE761
Tillämpad mekanik II 5,0 1TM014
Tillämpad mekanik III med strömningslära 5,0 1TE762
Tillämpad molekylfysik 5,0 1FA656
Tillämpad statistik 5,0 1MS926
Tillämpad statistik A5 15,0 2ST064
Tillämpad statistisk metod 7,5 2ST094
Tillämpad variation och statistik inom kvalitetsutveckling 5,0 1TG259
Topics in microeconomics 7,5 2NE813
Toxikologi (L/D) 15,0 1BG209
Toxikologi D 15,0 1BG381
Toxikologi och riskbedömning 15,0 1BG509
Transdiagnostisk och processbaserad KBT 5,0 2PP527
Transformmetoder 5,0 1MA034
Transformteori med tillämpningar 5,0 1MA269
Transnationella utbildningsstrategier 7,5 4UK111
Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion 10,0 1FA229
TRENDER I MOLEKYLÄRBIOLOGI OCH BIOTEKNIK 15,0 1BG396
Tro och tanke: Antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar 7,5 5KA209
Tros- och livsåskådningsvetenskap B 30,0 5RT582
Tros- och livsåskådningsvetenskap C 30,0 5RT583
Turism och miljömässig hållbarhet 7,5 1GV167
Turkiska språk 3B 30,0 5TU315
Tänk som en antropolog! En introduktion 7,5 5KA107
Undersökningsmetoder och rapportering I 7,5 2PP116
Ungas identitetsformering i det multietniska samhället 7,5 4PE152
Universums byggnad 5,0 1FA221
Uppföljning och analys av lärande och utveckling, förskollärare 7,5 4PE252
Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs 7,5 2FE831
Uppsats 15 hp, fristående kurs medie- och kommunikationsvetenskap 15,0 2IV146
Uppsats STS - företagsekonomi 15,0 2FE029
Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi 10,0 2FE028
Urban- och socialgeografi 15,0 2KU012
USA-kunskap A 30,0 5EN741
USA-kunskap A1 30,0 5EN711
USA-kunskap B1 30,0 5EN721
Utbildning och samhällsförändring 7,5 4UK057
Utbildning som marknad 7,5 4PE179
Utbildning, arbetsmarknad och professioner 7,5 4PE181
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare 10,0 4PE055
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare 10,0 4PE035
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare 7,5 4PE000
Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare 7,5 4PE186
Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare 4-6 7,5 4PE218
Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-3 7,5 4PE217
Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6 7,5 4PE184
Utbildningens framväxt och villkor, ämneslärare 7,5 4PE236
Utbildningspolitik, styrning och utvärdering 7,5 4PE059
Utbildningssociologi A 30,0 4UK045
Utbildningssociologi, traditioner 7,5 4UK028
Utbildningssystemens framväxt och struktur 7,5 4UK046
Utmaningar mot staten 15,0 2SK165
Utredningsmetodik 10,0 2PP017
Utredningsmetodik för ingenjörer 5,0 1TE780
Utredningsmetodik I 15,0 2PP117
Uttrycksformer: berättelser och berättande 7,5 5EE207
Utveckling av biologiska läkemedel 7,5 1KB429
Utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan 7,5 4PE223
Utvecklings- och utvärderingsarbete, gymnasielärare 7,5 4PE255
Utvecklings- och utvärderingsarbete, ämneslärare 7,5 4PE235
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling 15,0 1BG510
Utvecklingspsykologi 7,5 2PS720
Utvecklingspsykologi 7,5 2PP406
Utvecklingspsykologi för socialt arbete 7,5 2PS904
Utvecklingspsykologi I 7,5 2PP103
Utvecklingspsykologi II 7,5 2PP112
Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion 7,5 2PS746
Utvecklingsstudier A 30,0 2SK021
Utvecklingsstudier C 30,0 2SK041
Utvecklinsstudier B 30,0 2SK031
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 4-6 7,5 4PE247
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete F-3 7,5 4PE246
Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller 10,0 2PE174
Valbar breddning/fördjupning 15,0 2PP134
Vanliga kliniska utmaningar inom KBT 7,0 2PP509
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia 7,5 2EH370
Variationskalkyl 5,0 1MA099
Verksamhet, styrning och analys 15,0 2FE215
Verksamhetsförlagd utbildning 1 mot den utbildningsvetenskapliga kärnan, förskollärarprogrammet 5,0 4PE004
Verksamhetsförlagd utbildning 2 mot den utbildningsvetenskapliga kärnan, förskollärarprogrammet 10,0 4PE052
Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik 10,0 1TM118
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistområdet akutsjukvård 7,5 3ME088
Verksamhetsförlagd utbildning mot ämnesinriktning 1, förskollärarprogrammet 7,5 4PE039
Verksamhetsinriktad systemutveckling II 7,5 2IS066
Vetenskaplig metod 7,5 3DR475
Vetenskaplig metodik 7,5 3FV162
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I 7,5 4PE169
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II 7,5 4PE170
Vetenskaplig teori och metod, gymnasielärare 7,5 4PE228
Vetenskaplig teori, forskningsmetod och vetenskapligt skrivande inom utbildningsvetenskapen I 7,5 4PE288
Vetenskaplig teori, forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande inom utbildningsvetenskapen II 7,5 4PE110
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 7,5 2FE861
Vetenskapliga metoder inom mdi 7,5 2IV135
Vetenskapliga metoder och forskningsprocesser 15,0 2SC152
Vetenskapligt skrivande på engelska i samhällsvetenskapliga ämnen 7,5 5EN440
Vetenskapsmetodik III. PM 4,5 3PT051
Vetenskapsmetodik IV. Examensarbete 15,0 3PT061
Vetenskapsteori för samhällsvetare 7,5 2EH406
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 2PP504
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4-6 7,5 4PE249
Vetenskapsteori och forskningsmetodik F-3 7,5 4PE248
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, förskollärare 7,5 4PE142
VFU 2, biologi, gymnasielärare 10,0 1BG037
VFU 2, naturkunskap, gymnasielärare 7,5 1BG039
VFU 4. ämnesstudier, förskollärare 7,5 4PE143
VFU I, förskollärare 7,5 4PE210
VFU I, grundlärare 4-6 7,5 4PE199
VFU I, grundlärare F-3 7,5 4PE198
VFU I, gymnasielärare 7,5 4PE192
VFU I, ämneslärare 7,5 4PE213
VFU II, förskollärare 15,0 4PE221
VFU II, grundlärare 4-6 7,5 4PE214
VFU II, grundlärare F-3 7,5 4PE136
VFU II, gymnasielärare 7,5 4PE227
VFU II, ämnesstudier, gymnasielärare 15,0 4PE230
VFU II, ämnesstudier, ämneslärare 7-9 15,0 4PE226
VFU III 7,5 4PE251
VFU III Idrott 7,5 4PE271
VFU III, förskollärare 7,5 4PE258
VFU III, grundlärare 4-6 15,0 4PE261
VFU III, grundlärare F-3 15,0 4PE260
VFU III, matematik, gymnasielärare 7,5 1MA326
Vikingen - ideal och realitet 7,5 5AR775
Vindkraft - grundkurs 7,5 1GV056
Vindkraft - grundkurs 7,5 1GV114
Vindkraft - installation, drift och underhåll 7,5 1GV128
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftsprojektering 15,0 1GV122
Vindkraft - planering 7,5 1GV196
Vindkraft - teknik 7,5 1GV195
Vindkraft - vindresurser 7,5 1GV197
Virologi 10,0 3KB015
Virologi och fördjupad immunologi 10,0 3KB016
Vuxenliv och åldrande I 7,5 2PP113
Vågor och optik 5,0 1FA522
Våld i nära relationer 15,0 2JS539
Våld i nära relationer 7,5 2SC157
Våld i nära relationer- olika perspektiv 6,0 2SC183
Vårdvetenskaplig teori och metod 7,5 3PS055
Vårdvetenskaplig teori och metod 7,5 3ME077
VÄLFÄRDSSTATER I JÄMFÖRANDE PERSPEKTIV 7,5 2SK157
Världens språk 7,5 5LN133
Världsmusik 7,5 5MU057
Västerländsk konstmusik 7,5 5MU055
Växternas struktur och funktion 15,0 1BG206
Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation 15,0 4PE076
Ädelstenar och mineral för nyfikna 5,0 1MP025
Ämnesdidaktik 10,0 4PE168
Ämnesdidaktik för ämneslärarprogrammet (90 hp) 10,0 4PE030
Ämnesdidaktik i filosofi, ämneslärare 7,5 4PE272
Ämnesdidaktik, ämneslärare 7,5 4PE211
Ämnesdidaktiskt projekt i kemi 15,0 1KB073
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs forts 5,0 1FA530
ÖSTERSJÖNS MILJÖ 10,0 1BG405

Hittills har vi återanvänt

 2 

 1 

 5 

 6 

 0 

 5 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng