Kurser vid Uppsala universitet // campusbokhandeln.se

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Kurser vid Uppsala universitet

Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Uppsala universitet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss att fylla på listan genom att tagga ev böcker som saknas till din kurs.

Klicka på kursnamn eller kurskod för att se aktuell litteraturlista.


Kursnamn HP Kurskod
1900-talets mode och miljöer 7,5 5KV817
Accounting and Finance 15,0 2FE411
Affärsanalys och ledningens agerande 7,5 2FE858
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 2FE944
Algebra I 5,0 1MA004
Algebra och geometri 5,0 1MA090
Algebra och vektorgeometri 5,0 1MA008
Allmän farmaceutisk kemi 7,5 3FK102
Allmän och biofysikalisk kemi 15,0 3FC001
Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning 14,5 3FK036
Allmän rättskunskap och socialrätt 10,0 2HR115
Amerikansk historia II 7,5 5EN722
Amerikansk politik II 7,5 5EN723
Analytisk kemi I 10,0 1KB105
Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri 10,0 1KB103
Anatomi II. Muskler och leder 7,5 3PT023
Anatomi, fysiologi, cellbiologi med histologi 15,0 3MC322
Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt 7,5 5EN494
Antikens historia 7,5 5AK256
Antikens kultur och samhällsliv, baskurs A 30,0 5AK250
Arkeologi, baskurs A 30,0 5AR260
Att undervisa i engelska i dagens klassrum 7,5 5EN495
Automatiserings- och robotteknik 5,0 1TE686
Avancerad materialanalys 5,0 1TE074
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes 15,0 3FK280
Avancerad probabilistisk maskininlarning 5,0 1RT705
Barn- och ungdomsvetenskap A 30,0 4UK065
Barnhälsovård och elevhälsa inom distriktsköterskans kompetensområde 22,5 3FV354
Basic Swedish 2 7,5 5PU029
Baskurs i matematik 5,0 1MA010
Basår 30,0 1BÅ
Basår, kompletteringsutbildning, 40 veckor 0,0 1BÅ100
Bebyggelseplanering och byggnadsutformning 10,0 1TE400
Bedömning, utvärdering och politisk styrning med inriktning mot ämneslärare 7,5 4PE046
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning 0,0 5PU033
Bergarter och jordarter 15,0 1GV003
Beräkningsvetenskap I 5,0 1TD393
Beskattningsrätt 15,0 2HR123
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa 7,5 3FV199
Bevarandeprinciper och kulturvärden 7,5 5KV777
Bild och musik, grundlärare Fk-3 15,0 4PE131
Bioanalytisk kemi 7,5 3FK305
Biofarmaci 7,5 3FG820
Biofysikalisk kemi 9,0 3FC020
Biokemi 10,0 1KB409
Biokemi med molekylärbiologi 34,0 3BL106
BIOLOGENS KOMPETENSER OCH DET VETENSKAPLIGA ARBETSSÄTTET 5,0 1BG109
Biologi A - mönster, processer och didaktik 22,5 1BG026
Biologiskt basblock 15,0 3MC125
Biovetenskap 30,0 1BG107
Bolags- och obeståndsrätt 15,0 2HR124
Byggnadsmaterial 10,0 1TE442
Byggnadsmekanik 10,0 1TE601
Byggproduktion 5,0 1TE429
Cell- och molekylärbiologi 15,0 3MU123
Cellbiologi 15,0 1MB102
Cellbiologi 15,0 1BG102
Comparative European Politics 7,5 2SK579
Corporate Social Responsibility 7,5 2FE980
CSR och hållbar utveckling 5,0 1TG234
Databasteknik I 5,0 1DL301
Datajuridik och handelsrätt 5,0 2HR117
Datakommunikation för programmerare 7,5 2IS203
Datakommunikation I 5,0 1DT052
Demokratins problem 7,5 2SK078
Det Globala Företaget 7,5 2FE859
Det sociala arbetets metoder 14,0 2SC114
Dietetik och folkhälsa 15,0 2HK015
Diskret matematik 5,0 1MA012
Diskret matematik 7,5 2IS214
Economics/Microeconomic Theory 7,5 2NE910
Ekonomi, redovisning och analys 15,0 2FE032
Ekonomisk globalisering 7,5 2KU063
Ekonomisk historia A/Ekonomi och samhälle 15,0 2EH310
Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000 15,0 2EH326
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 15,0 2EH334
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande 15,0 2EH341
Ekonomisk utveckling i tid och rum 15,0 2EH501
Ekonomistyrning 7,5 2FE255
Elektrisk mätteknik 5,0 1TE720
Elektromagnetism I 5,0 1FA514
Elektromagnetism II 5,0 1TE626
Elektronik 20,0 1TE646
Elektronik I 5,0 1TE624
Empirisk modellering 10,0 1RT890
Energi och miljö 7,5 1GV116
Energiteknik 5,0 1FA333
Engelska för grundlärare, årskurs F-3 15,0 5EN218
Engelska för grundlärare, årskurs F-3 30,0 5EN208
engelska grundkurs 30,0 ENGA01
Engelska, baskurs A1 30,0 5EN114
Engelska, baskurs A1 20,0 5EN112
Engelska, fortsättningskurs B1 30,0 5EN121
Entreprenörskapets grunder 7,5 2FE890
Envariabelanalys 5,0 1MA013
Envariabelanalys M 10,0 1MA210
Estetiskt lärande i förskolan 15,0 4PE028
Euroculture: Historical and Religious Perspectives 13,0 5RT955
Euroculture: Legal and Political Perspective 12,0 5RT900
Expressiva former 7,5 5EE603
Farmaceutisk bioinformatik 7,5 3FF275
Farmaceutisk praxis med författningar 7,5 3FS254
Farmakoepidemiologi med hälsoekonomi 10,5 3FS040
Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi 10,5 3FS070
Farmakognosi 7,5 3FN000
Farmakognosi B 15,0 3FN218
Farmakokinetik 7,5 3FB605
Farmakologi B 16,5 3FF111
Finansiering 7,5 2FE253
Floristik och faunistik 10,0 1BG106
Floristik och faunistik 7,5 1BG607
Folkhälsovetenskap, avancerad nivå 15,0 3FV156
Fonetik I (introduktion) 7,5 5LN226
Forsknings- och utvärderingsmetod 15,0 2SC116
Franska, baskurs A1 30,0 5FR009
Franska, fortsättningskurs B1 30,0 5FR022
Freds- och konfliktkunskap A 30,0 2FK009
Freds- och konfliktkunskap B 30,0 2FK010
Freds- och konfliktkunskap C 30,0 2FK011
Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier 30,0 5HA101
Fundamentals of Management 7,5 2FE918
Funktionell grammatik I 7,5 5LN232
Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv 10,0 2SC123
Fysikens matematiska metoder 5,0 1FA121
Fysiologi 15,0 1BG103
Fysiologi, kost och hälsa 5,0 1BG420
Fysioterapi III. Akuta och subakuta tillstånd inkl. VFU 16,5 3PT031
Fältstudium och praktik 15,0 5RT560
Företag, nätverk och teknikutveckling 15,0 2FE021
Företagsekonomi, baskurs A/B 5,0 2FE025
Företagsstrategi 7,5 2FE866
Företagsstrategi 7,5 2FE227
Förhandling och medling 30,0 2JS423
Förskolans Uppdrag 7,5 4PE188
Förskollärarroll i utveckling 15,0 4PE003
Förvaltningsrättslig översiktskurs 15,0 2HR112
Galenisk farmaci 16,5 3FG600
Genusvetenskap A 30,0 5GN004
Geografi A 30,0 2KU054
Geografi A 30,0 2KU064
Geografi B 30,0 2KU056
Geografiska informationssystem (GIS) i samhällsplaneringen 15,0 2KU013
Geografiska informationssystem I 5,0 1GE045
Geovetenskap - planeten jorden 30,0 1GV004
Global miljöhistoria 7,5 1MV052
Grundkurs i industriell ekonomi 10,0 1TG233
Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap 11,0 3OG039
Grundläggande farmakologi 15,0 3FF122
Grundläggande kemi 10,0 1KB007
Grundläggande medicinsk genetik 4,5 3MG009
Grundläggande programmering 7,5 2IS048
Grundläggande statistik A4 15,0 2ST063
Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet 7,5 2EH413
Handelsrätt C 30,0 2HR130
Handelsrättslig översiktskurs 15,0 2HR114
Hindi A1 30,0 5HD111
Historia A 30,0 5HA302
Historia A för ämneslärare 30,0 5HA303
Historia B 30,0 5HA322
Historia B för ämneslärarprogrammet 30,0 5HA323
Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan 30,0 HIÄ101
Historia, baskurs A 30,0 5HA300
Hydraulik för byggare 5,0 1TE417
Hållbar utveckling 7,5 1GV083
Hållbar utveckling A 30,0 1MV020
Hållbar utveckling och CSR 5,0 1TG242
Hållbar utveckling och globalisering 15,0 2KU011
Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys 10,0 1TG240
Hälsa och förebyggande av ohälsa I 30,0 3SJ150
Hälso- och sjukvårdsjuridik 15,0 2HR116
Hälsofrämjande ledarskap 15,0 3FV371
Hälsokommunikation 7,5 3FV173
Hälsopsykologi och beteendemedicin I 7,5 2PP123
Idéhistoria A 30,0 5LH150
Informationssystem A/Databaser 7,5 2IS007
Informationssystem B: Informations- och IT-säkerhet 7,5 2IS052
Inledande programmering med Java 7,5 2IS200
Inledande programmering med Java 7,5 2IS233
International Business and Marketing 15,0 2FE413
Internationell politik 7,5 2SK143
Internationella miljöproblem och hållbar utveckling 7,5 2SK106
Internationellt Företagande 15,0 2FE226
Introduction to Swedish Law 15,0 2JS382
Introduktion till byggteknik 5,0 1TE439
Introduktion till informationsteknologi 10,0 1DT051
Introduktion till islams historia 7,5 5RT198
Introduktion till materialvetenskap 5,0 1TE610
Introduktion till modern språkvetenskap 7,5 5PR008
Introduktion till molekylär bioteknik 5,0 1MB111
Introduktion till psykologi 7,5 2PP101
Introduktionskurs i franska, baskurs A11 15,0 5FR000
Introduktionskurs i franska, baskurs A12 15,0 5FR004
Introduktionskurs I i tyska 15,0 5TY007
Introduktionskurs i italienska A11 15,0 5JT001
Introduktionskurs II i tyska 15,0 5TY008
IS A/Informationssystem och systemutveckling 15,0 2IS044
IS C/Data Mining och Data Science 7,5 2IS063
IT-system och människor i samspel 5,0 1MD017
Juridiskt grundår 60,0 2JF071
Juridiskt grundår, termin 1 30,0 2JF072
Jämlik hälsa 7,5 3FV158
Kalkylering 7,5 2FE156
Kandidatuppsats, fortsättningskurs C 15,0 2FE407
Keltisk historia och kultur 7,5 5KS203
Kemins grunder och principer 15,0 1KB013
Kemisk fysik 10,0 1KB700
Kemiska principer I 10,0 1KB000
Kemiska ämnens struktur och funktion 10,0 1KB002
Kinas historia och kultur 7,5 5KN141
Kinesiska A 30,0 5KN121
Kinesiska B 30,0 5KN211
Kinesiska C 30,0 5KN301
Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 1MV053
Klinisk fysiologi 7,0 3ME053
Kognition och inlärning 7,5 2PS715
Kognitions- och inlärningspsykologi 7,5 2PS622
Kognitions- och inlärningspsykologi I 7,5 2PP102
Konstitutionell rätt 30,0 2JS525
Konstvetenskap A 30,0 5KV800
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur 30,0 5KV040
Konstvetenskap, fortsättningskurs B 30,0 5KV820
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C 30,0 5KV830
Kontinuummekanik 5,0 1TE676
Kostvetenskap A: Näringslära 30,0 2HK013
Kostvetenskap B: Dietetikens grunder 15.0 hp 15,0 2HK061
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap 15,0 2HK060
Kostvetenskap C: Kostsociologi 7,5 2HK053
Kostvetenskap: Examensarbete C 15,0 2HK046
Kultur, ekonomi och politik 7,5 5KV002
Kulturantropologi, baskurs A 30,0 5KA100
Kulturegendomsrätt 7,5 5KV738
Kundfokuserad produktutveckling 5,0 1TE063
Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog 15,0 5LV850
Kvalitetsteknik 5,0 1TG243
Kvantfysik 10,0 1FA521
Kvantitativa metoder 7,5 2ST106
Kvantitativa metoder II 7,5 2ST113
Kvantmekanik och kemisk bindning II 5,0 1KB502
Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I 7,5 2PP111
Ledarskap för ämneslärare 7,5 4PE002
Ledarskap I 30,0 2PE036
Ledarskap i förskolan 10,0 4PE053
Ledarskap i olika organisationer 7,5 1TG212
Ledarskap och coachning 5,0 1TG262
Ledarskap och kommunikation 5,0 1TG235
Ledarskap och kultur 10,0 1TG261
Ledarskap, grundlärare 4-6 7,5 4PE197
Ledarskap, gymnasielärare 10,0 4PE099
Ledarskap, gymnasielärare 7,5 4PE191
Lingvistik A 30,0 5LN211
Lingvistik I (introduktion) 7,5 5LN225
Linjär algebra II 5,0 1MA024
Linjär algebra och geometri I 5,0 1MA025
Litteraturvetenskap A 30,0 5LV310
Litteraturvetenskap B 30,0 5LV311
Litteraturvetenskap C 30,0 5LV203
Logopedens yrkesroll II. Rösten. Terapeutiskt förhållningssätt 4,5 3LG111
Läkemedelskemi 6,0 3FK122
Läkemedelsutveckling 7,5 3FK229
Lärande och utveckling med inriktning mot förskolan 10,0 4PE005
Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare 4-6 10,0 4PE007
Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare, F-3 10,0 4PE006
Lärande och utveckling med inriktning mot ämneslärare, gymnasieskolan, 90 hp 7,5 4PE001
Lärande och utveckling, förskollärare 7,5 4PE185
Lärande och utveckling, grundlärare F-3 7,5 4PE183
Lärande och utveckling, ämneslärare 7,5 4PE206
Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare 10,0 4PE049
Läroplansteori och didaktik, gymnasielärare 10,0 4PE129
Läskurs i aktuell sociologisk forskning 7,5 2SC133
Makroekonomi 15,0 2NE475
Management and Control 15,0 2FE412
Marketing, Consumers and Companies, fortsättningskurs B 7,5 2FE221
Marknad och organisation - distans/nät, baskurs A 15,0 2FE014
Marknadsföring och organisation I 15,0 2FE150
Marknadsföring och organisation II 15,0 2FE251
Marknadsföring och organisering - grupp och individ 15,0 2FE211
Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 7,5 4PE011
Matematik i förskolan 7,5 4PE040
Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 15,0 4PE045
Matematik och statistik för läkemedelsområdet 7,5 3FC010
Matematikens historia 10,0 1MA137
Matematikundervisningens praktik 5,0 1MA257
Medicinsk genetik 1,0 3MG130
Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik 15,0 2IV161
Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap 7,5 2IV160
Medie- och kommunikationsvetenskap A: Metodologi och medie- och kommunikationsvetenskap 7,5 2IV162
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer 7,5 2IV140
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle 7,5 2IV139
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier 7,5 2IV141
Medieanalys 7,5 2IV067
Medier, kommunikation och samhälle 15,0 2IV066
Mekanik 5,0 1FA104
Mekanik baskurs 10,0 1FA105
Mekanik HI 5,0 1FA518
Metodologisk pluralism i studiet av rörelser för fred och rättvisa 7,5 5RT931
Mikrobiologi 10,0 1BG413
MIKROBIOLOGI MED INFEKTIONSBIOLOGI 5,0 1BG112
Mikrobiologi och immunologi 10,5 3FM007
Mikroekonomi - individer, företag och marknader 15,0 2NE474
Miljörätt 5,0 1TV023
Miljörätt 5,0 2JS905
Miljörätt 15,0 2JS470
Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ 10,0 2SC121
MKV A/Kommunikation och organisering 7,5 2IV154
MKV B/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod 7,5 2IV128
MOLEKYLÄRBIOLOGI OCH GENETIK 10,0 1BG113
Multivariat analys 7,5 2ST071
Musikpsykologi A1 15,0 2PS730
Musikteori 1 15,0 5MU026
Mät- och styrsystem 20,0 1TE672
Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori 15,0 2NE470
Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi 7,5 2NE472
Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi 7,5 2NE473
Nationalekonomi B/Makroteori 7,5 2NE671
Nationalekonomi B/Mikroteori med tillämpningar 15,0 2NE669
Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi 7,5 2NE672
Nationalekonomi C: Analys av ekonomiska data 7,5 2NE775
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi 7,5 2NE771
Nationalekonomi C: Offentlig ekonomi 7,5 2NE772
Naturgeografi 15,0 2KU027
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 15,0 1BG028
Nyateism och religiös tro 7,5 5RT568
Nätbaserad juridisk översiktskurs 15,0 2JF068
Objektorienterad programmering I 7,5 2IS006
Objektorienterad programmering II 7,5 2IS062
Objektorienterad programmering med Java 10,0 1DL028
Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom kirurgisk vård och akutsjukvård 22,5 3SJ515
Oorganisk kemi I 10,0 1KB208
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen 7,5 2FE947
Organisational Behaviour B 7,5 2FE223
Organisationsteori I 7,5 2PP125
Organisk kemi I 10,0 1KB410
Organisk kemi med inriktning mot läkemedel 12,0 3FK113
ORGANISMERNAS EVOLUTION OCH MÅNGFALD 10,0 1BG110
Orienteringskurs i astronomi 5,0 1FA218
Pedagogik A 30,0 4PE175
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, baskurs A 30,0 2PE380
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs B 30,0 2PE381
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C 30,0 2PE382
Pedagogik, baskurs A 30,0 2PE170
Pedagogik, fortsättningskurs C 30,0 2PE172
Pediatrik och geriatrik 3,0 3PT043
Perceptionspsykologi I 5,0 2PP007
Perspektiv på socialt arbete 30,0 2SG002
Planering, befolkning och politik 15,0 2KU005
Praktisk engelska: litteratur 7,5 5EN044
Produktutveckling och design I 10,0 1TE633
Projekt 1: Projektering av småhus 15,0 1TE441
Projekt och ledarskap 10,0 1TG291
Psykiatri 15,0 3PS050
Psykologi C 30,0 2PS073
Psykologi, baskurs A 30,0 2PS071
Psykoterapi med teoretisk fördjupning II 7,5 2PP126
Redovisning 7,5 2FE155
Redovisning och kalkylering 15,0 2FE154
Redovisning och kalkylering A 15,0 2FE153
Redovisningsrätt och företagsekonomi 15,0 2JS471
Redovisningsteori 7,5 2FE872
Reglerteknik I 5,0 1RT490
Reglerteknik II 5,0 1RT495
Religionsbeteendevetenskap B1 15,0 5RT201
Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs D1 10,0 5RE231
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 30,0 5RT182
Religionsvetenskap A 30,0 5RT001
Religionsvetenskap A 30,0 5RT011
Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa 15,0 5RT922
Retorik A 30,0 5LV211
Ryska, baskurs A 30,0 5RY002
Ryska, fortsättningskurs B 30,0 5RY005
Räkenskapsanalys 7,5 2FE873
Rätt och psykologi 30,0 2JS503
Rätt och socialt arbete 28,0 2JS902
Rättshistoria och allmän rättslära 15,0 2JJ207
Samhällskunskap AB: Nationalekonomi 15,0 2NE442
Samhällskunskap AB: Statskunskap 15,0 2SK112
Samhällsvetenskaplig grundkurs 30,0 2KU009
Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 2EH407
Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete 7,5 2PE601
Sannolikhet och statistik 5,0 1MS005
Serbiska/kroatiska/bosniska I 15,0 5SB001
Serbiska/kroatiska/bosniska II 15,0 5SB002
Signaler och system 5,0 1TE661
Skadeståndsrätt 15,0 2JS459
Sociala villkor och sociala problem I 14,0 2SC102
Sociala villkor och sociala problem II 13,0 2SC118
Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I 7,5 2PP120
Socialpolitik och välfärd 14,0 2SC113
Socialpsykologi B 30,0 2SC026
Socialpsykologi I 7,5 2PP108
Socialpsykologi, baskurs A 20,0 2SC480
Socialt arbete: Teori, utveckling och profession 14,0 2SC101
Sociologi A 30,0 2SC011
Sociologi B 30,0 2SC012
Sociologi I 7,5 2PP110
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A 30,0 2SC017
Sociologi och socialpsykologi A 30,0 2SC107
Spanska A13 7,5 5SP033
Spanska, baskurs A 30,0 5SP004
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare 5,0 4PE022
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare 5,0 4PE033
Språk i förskolan 15,0 4PE025
Språk och kommunikation, förskollärare 7,5 4PE155
Språk, datorer och textbehandling 7,5 5LN135
Språket, individen och samhället 7,5 5LN228
Språkvetenskapens grunder 7,5 5LN134
Statistik för lärare 5,0 1MS777
Statistik för samhällsplanerare 15,0 2ST099
Statskunskap A 30,0 2SK009
Statskunskap B 30,0 2SK059
Statskunskap C 30,0 2SK079
Styr- och reglerteknik 5,0 1TE683
Styrning av offentliga och idéburna organisationer 7,5 2PE103
Svensk grammatik A2 7,5 5NS202
Svenska 1 för blivande ämneslärare 30,0 5SV204
Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 4PE012
Svenska som andraspråk A 30,0 5NS186
Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare 30,0 5NS204
Sverige under stormaktstiden 7,5 5HA354
Sveriges historia 7,5 5HA351
Swedish Politics 7,5 2SK587
Systemdesign med ett användarperspektiv 5,0 1MD034
Systemutveckling 7,5 2IS024
Sökandet efter intelligent liv i rymden 5,0 1FA217
Teknik och naturvetenskap i förskolan 7,5 4PE038
Teknisk termodynamik 5,0 1FA527
Teoretisk filosofi, baskurs A 30,0 5FT017
Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt 30,0 2JJ311
Terminskurs 2: Civilrätt 30,0 2JJ302
Terminskurs 3: Civilrätt 30,0 2JJ303
Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt 30,0 2JJ304
Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt 30,0 2JJ325
Terminskurs 5: Skatterätt, associationsrätt och redovisningsrätt 30,0 2JJ315
Terminskurs 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt 30,0 2JJ306
Textens grammatik 7,5 5SV221
Tidsserieanalys 7,5 2ST093
Tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30,0 3FS101
Tillämpad apoteksfarmaci med författningar 30,0 3FS201
Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära 15,0 3FB502
Tillämpad mekanik III med strömningslära 5,0 1TE762
Tillämpad statistik A5 15,0 2ST064
Tillämpad variation och statistik inom kvalitetsutveckling 5,0 1TG259
Toxikologi D 15,0 1BG381
Transformmetoder 5,0 1MA034
Tros- och livsåskådningsvetenskap B 30,0 5RT582
Tros- och livsåskådningsvetenskap C 30,0 5RT583
Undersökningsmetoder och rapportering I 7,5 2PP116
Universums byggnad 5,0 1FA221
Uppsats 15 hp, fristående kurs medie- och kommunikationsvetenskap 15,0 2IV146
Utbildning och samhällsförändring 7,5 4UK057
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare 10,0 4PE055
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare 10,0 4PE035
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare 7,5 4PE000
Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare 7,5 4PE186
Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6 7,5 4PE184
Utbildningens framväxt och villkor, gymnasielärare 7,5 4PE190
Utbildningssociologi A 30,0 4UK045
Utbildningssystemens framväxt och struktur 7,5 4UK046
Utredningsmetodik 10,0 2PP017
Utredningsmetodik I 15,0 2PP117
Utvecklingspsykologi II 7,5 2PP112
Utvecklingsstudier A 30,0 2SK021
Verksamhetsförlagd utbildning 1 mot den utbildningsvetenskapliga kärnan, förskollärarprogrammet 5,0 4PE004
Verksamhetsförlagd utbildning 2 mot den utbildningsvetenskapliga kärnan, förskollärarprogrammet 10,0 4PE052
Verksamhetsförlagd utbildning mot ämnesinriktning 1, förskollärarprogrammet 7,5 4PE039
Verksamhetsinriktad systemutveckling II 7,5 2IS066
Vetenskapliga metoder ii företagsekonomi 7,5 2FE861
Vindkraft - grundkurs 7,5 1GV056
Vindkraft - installation, drift och underhåll 7,5 1GV128
Vågor och optik 5,0 1FA522
Världens språk 7,5 5LN133
Världsmusik 7,5 5MU057
Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation 15,0 4PE076
Ämnesdidaktik för ämneslärarprogrammet (90 hp) 10,0 4PE030

Just nu har vi återanvänt

 9 

 9 

 4 

 0 

 4 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Söker...
Stäng