Search

Säker vård : Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg | 1:a upplagan

av Marion Lindh och Lena Sahlqvist

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Natur & Kultur Akademisk
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2012-08-06
Upplaga 1
Antal sidor 334
ISBN 9789127130937
Kategori(er) Medicin, vård & fysiologi
 ↳ Vårdvetenskap och hälsa
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Alldeles för många patienter drabbas av vårdskador. Flera av dessa skador hade kunnat undvikas med goda kunskaper och en hög medvetenhet om hur säkert arbete går till. Den här boken handlar om hur vården och omsorgen kan göras säkrare. Vården är ett komplext system och patientsäkerhet berör inte bara medicinska frågeställningar, utan också arbetsplatskultur, teknologi, ledarskap och beteendevetenskap. Författarna ger exempel på konkreta metoder för att upptäcka risker, hur man förebygger skador och hur man analyserar varför en skada inträffat. Även lagstiftningen belyses, liksom hur ansvarsfrågan ska hanteras när en skada är skedd.

Boken riktar sig till studerande på sjuksköterske- och läkarutbildningarna samt andra utbildningar inom hälso- och sjukvård. Samtidigt är den lika relevant för alla yrkesverksamma inom vård och omsorg som vill tillägna sig grundläggande kunskaper om säker vård.

Författarna vann Natur & Kulturs manustävling för kurslitteratur till sjuksköterskeprogrammet, som utlystes för att hedra Svensk sjuksköterskeförenings hundraårsjubileum 2010.

Säker vård är den första heltäckande läroboken i ämnet på svenska. Boken består av fjorton kapitel, som ger en god översikt av området, //.Språket är enkelt och lättillgängligt, vilket är positivt eftersom boken i första hand riktar sig till studerande på de olika vårdutbildningarnas grundnivå. Författarna är mycket uppdaterade om de nationella aktiviteter som pågår för att förbättra patientsäkerheten i Sverige och boken innehåller många aktuella referenser; den är därför också av intresse för den som arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom vård och omsorg. //

Sammanfattningsvis kan boken varmt rekommenderas till såväl studerande som till den som arbetar med patientsäkerhet i praktiken.

Hans Rutberg, överläkare och professor, i Läkartidningen

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 5 

 0 

 7 

 8 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng