Search

Författningssamling i statsrätt | 4:e upplagan

av Hedvig Bernitz

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2021-08-20
Upplaga 4
Fler upplagor 2019/2, 2020/3
Antal sidor 326
ISBN 9789139023975
Kategori(er) Juridik
 ↳ Statsrätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext som
används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms
universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF,
TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning
som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller
dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt
och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag,
rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och
proportionalitetsprinciperna.
Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på
universitetsnivå, särskilt med avseende på kursen i statsrätt vid Juridiska
institutionen, Stockholms universitet. Den kan givetvis också utgöra ett
hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt
med europarättsliga och statsrättsliga frågor.
Denna fjärde upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2021.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 9 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng