Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Europarättens grunder | 4:e upplagan

av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2010-10-27
Upplaga 4
Fler upplagor 2007/3, 2018/6, 2022/7
Antal sidor 459
ISBN 9789139205531
Kategori(er) Juridik
 ↳ Offentlig rätt (allmänt)
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

I denna bok ges en samlad och lättillgänglig bild av den europeiska integrationens utveckling, en översikt av EU:s institutionella struktur och beslutsformer och en ingående framställning av europarättens rättsliga ställning, grundläggande rättsprinciper och processuella system. Boken behandlar även de centrala delarna av den materiella europarätten, främst den inre marknaden, den fria rörligheten och konkurrensrätten. Särskild vikt läggs vid det svenska perspektivet på europarätten genom att boken uppmärksammar europarättens genomförande i Sverige och tillämpning i svensk rättspraxis. Boken är skriven för en svensk läsekrets som vill förstå hur EU och dess rättsordning fungerar. Särskilt vänder sig boken till studenter som ska lära sig ämnet och till praktiskt verksamma jurister som behöver fördjupa sina kunskaper på området. Tidigare upplagor har fått stor användning. Denna fjärde upplaga har omarbetats väsentligt och beaktar t ex fullt ut de många förändringar som följer av det nya Lissabonfördraget. Skyddet för mänskliga rättigheter har lyfts fram ytterligare och hela texten har uppdaterats mot bakgrund av den snabba utveckling i övrigt som skett i EU:s lagstiftning och rättspraxis.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 0 

 8 

 1 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng