Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Svensk och europeisk marknadsrätt I : Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar | 4:e upplagan

av Ulf Bernitz

Köp begagnad bok

Köp ny bok

 • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2015-03-23
Upplaga 4
Fler upplagor 2011/3, 2019/5
Antal sidor 252
ISBN 9789139206880
Kategori(er) Juridik
 ↳ Marknadsrätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.


Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp

 • konkurrenslagstiftningens uppbyggnad,
 • förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden,
 • möjligheterna till undantag,
 • missbruk av dominerande ställning,
 • koncentrationskontrollen, samt
 • förfarande och sanktioner etc.
  Här belyses bakgrundsvis
 • EU:s inre marknadsrätt,
 • skyddet för näringsfriheten,
 • tillåtligheten av monopol och statsstöd,
 • offentlig upphandling,
 • angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor, m.m.

  Denna fjärde upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen, inte minst i rättspraxis.

  Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 2 

 2 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng