Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Statsrättens grunder | 6:e upplagan

av Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström och Hedvig Bernitz

Köp begagnad bok

Köp ny bok

 • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2018-10-31
Upplaga 6
Fler upplagor 2007/2, 2010/3, 2015/5, 2022/7
Antal sidor 305
ISBN 9789139208426
Kategori(er) Juridik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

STATSRÄTTENS GRUNDER utgör en kommentar av regeringsformen med anslutande författningar.
Även EU-rätten och Europakonventionen behandlas i de delar som rör statsrätten.
Statsrätten, eller konstitutionell rätt som den också benämns, handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik och det omgivande samhället, t.ex. fri- och rättigheter av ett blandat slag.

Statsrättens grunder eftersträvar ett helhetsperspektiv, innebärande att frågor sätts in i ett större sammanhang:

 • Kan vi förbjuda religiösa satirer för att sådana ”yttranden” bedöms som alltför farliga, eller en förening för att den anses som främlingsfientlig eller våldsinriktad?
 • Måste vi följa en EU-rättslig förordning om förbud mot att sälja snus eller om utökad datalagring av uppgifter?
 • Får en svensk lag föreskriva att svenska medborgare som deltagit i krig ska landsförvisas?
 • Kan en minister ge uttryck för sitt gillande av en viss dom eller kan det uppfattas som otillåtet ministerstyre?
  Frågorna är många och av blandad art och svaren kan vara mer eller mindre osäkra. Icke desto mindre måste svar eftersökas med någon form av etablerad juridisk metod och med en fingertoppskänsla för den politiska dimensionen.

  I boken ges många hänvisningar till rättsfall, referenslitteratur och även till andra författningar än de rent statsrättsliga.


  WIWEKA WARNLING CONRADSON är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, där övriga författare också är verksamma: HEDVIG BERNITZ (lektor), LENA SANDSTRÖM (adjunkt och doktorand) samt KARIN ÅHMAN (förutvarande professor i offentlig rätt i Uppsala).
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 5 

 0 

 4 

 2 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng