Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Författningssamling i statsrätt | 2:a upplagan

av Hedvig Bernitz

Köp begagnad bok

Köp ny bok

 • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2019-08-19
Upplaga 2
Fler upplagor 2020/3, 2021/4
ISBN 9789139209317
Kategori(er) Juridik
 ↳ Statsrätt
Lägg i varukorgen

Beskrivning

FÖRFATTNINGSSAMLING I EUROPARÄTT OCH STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext som
används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms
universitet.
Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs.

 • Regeringsformen,
 • Tryckfrihetsförordningen,
 • Yttrandefrihetsgrundlagen och
 • Successionsordningen,
  samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning
  som kompletterar eller ansluter till dessa författningar.
  Författningssamling i europarätt och statsrätt innehåller dessutom
 • Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt
  och som svensk lag, samt
 • EU:s Unionsfördrag,
 • Funktionsfördrag,
 • Rättighetsstadga och
 • Protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och
  proportionalitetsprinciperna.
  Författningssamling i europarätt och statsrätt är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt
  på universitetsnivå, särskilt med avseende på statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt
  med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

  Författningssamlingen innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2019.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 8 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng