Search

Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet | 2:a upplagan

av Mårten Söder (red.) och Agneta Hugemark (red.)

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Gleerups Utbildning
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2016-05-03
Upplaga 2
Fler upplagor 2008/1
Antal sidor 816
ISBN 9789140693624
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Socialt arbete
Samhälle & politik
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Människan kan kategoriseras på olika sätt, till exempel utifrån kön, etnicitet, klasstillhörighet, ålder och funktionsförmåga. Ofta dominerar dock en av dessa dimensioner och så är fallet för många människor med funktionsnedsättningar. De blir endast sedda som just människor med funktionsnedsättningar, utan kön, utan etnicitet, utan sexualitet, klasstillhörighet och så vidare. Därmed förloras den komplexitet som speglar alla människors livsvillkor.

Begreppet intersektionalitet har blivit allt vanligare, framför allt inom forskningsinriktningar som rör människor som uppfattas som marginaliserade och/eller underordnade. Det står för en ambition att förstå samhällets uppbyggnad och människors liv som resultat av flera samspelande dimensioner eller maktordningar. För funktionshinderforskningen innebär detta att situationen för människor med funktionsnedsättning kan förstås utifrån ett bredare perspektiv och analyser därmed också innefatta kön, etnicitet, klasstillhörighet, ålder och så vidare. På så vis riskerar inte forskningen att upprepa den endimensionella syn där bara en kategori råder.

Den här antologin för just in ett intersektionellt perspektiv i forskningen om funktionshinder. Den ger också exempel på hur intersektionell forskning kan bedrivas med olika metodologiska utgångspunkter som kritisk realism, konstruktivism och systemteori. I denna andra upplaga har texten reviderats utifrån den senaste forskningen på området.

Mårten Söder (red.) är professor emeritus i sociologi med inriktning mot handikapp vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Agneta Hugemark (red.) är docent i sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Karin Barron är sociolog och professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Susanne Berg har en Master i Disability Studies från Centre for Disability Studies, University of Leeds, Storbritannien. Hon arbetar på STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, som chef för avdelningen Politik och metod.

Jan-Kåre Breivik är socialantropolog och arbetar som professor i samhällsarbete vid Högskolan i Bergen.

Berth Danermark är professor i sociologi och verksam vid Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings, Jönköpings och Örebro universitet.

Julio Fuentes är sociolog och arbetar som verksamhetssekreterare och projektansvarig vid SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.

Lars Grönvik är fil.dr i sociologi och verksam som enhetschef vid Socialstyrelsen.

Dimitris Michailakis är professor i sociologi och i socialt arbete.

Johans Tveit Sandvin är professor i sociologi vid Nord universitet, Campus Bodö.

Werner Schirmer är docent i sociologi och är verksam vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 1 

 6 

 6 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng