Search

Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap | 1:a upplagan

av Mats Niklasson och Sven G. Nilsson

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Inbunden
Utgiven 2005-04-04
Upplaga 1
Antal sidor 319
ISBN 9789144034461
Kategori(er) Naturvetenskap & teknik
 ↳ Biologi
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Den svenska skogen är ett ekosystem där mer än 25 000 arter har sin he mvist. Mer än 2 000 av dem är hotade eller missgynnade. Samtidigt som de flesta är överens om vikten av en bevarad biologisk mångfald, är be varandeinsatser ofta resurskrävande. Inte sällan står dessutom insatse r för arterna i motsats till det virkesproducerande skogsbruk som är e n av vårt lands viktigaste inkomstkällor. Hur bedriver man då ett effe ktivt naturvårdsarbete i det komplexa sydsvenska landskapet? Hur vet m an om de åtgärder man sätter in får önskad effekt och varför ska man g öra på det ena eller andra sättet? Denna bok konstaterar att det inte finns en enda gyllene lösning på hur dessa frågor ska besvaras. Däremo t finns ett antal möjliga lösningar på dessa komplexa problem. Boken ä r den första i sitt slag som koncentrerar sig just på det sydsvenska s kogslandskapet, ett landskap som på många sätt skiljer sig från våra n ordliga, boreala skogar. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande.Förf attarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia, med nedslag i områden där kunskape n är stor om historik och mångfald. Utifrån bevarandebiologisk forskni ng och kunskap ges handfasta råd om hur man kan tänka och agera i våra skogar för att bevara den biologiska mångfaldenBoken är avsedd som ku rsbok på universitetsnivå, men lämpar sig också för dem som arbetar me d skogsbruk, förvaltning av naturreservat och den intresserade allmänh eten. (Seelig)
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 8 

 0 

 4 

 3 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng