Search

Djuren och människan : om den moderna biologin och dess världsbild | 1:a upplagan

av Bengt Silverin, Malte Andersson, Lars Johan Erkell, Jörgen Johnsson, Charlotta Kvarnemo och Urban Olsson

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2009-09-28
Upplaga 1
Antal sidor 280
ISBN 9789144048888
Kategori(er) Naturvetenskap & teknik
 ↳ Biologi
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Biologin är en vetenskap som det är svårt att vara likgiltig inför – den påverkar starkt vår syn på världen och på oss själva. Biologin får också en allt större roll i människors vardag, och då inte bara för tillvarons materiella aspekter, även det naturvetenskapliga tankesättet blir allt mer aktuellt. Idag utvecklas biologin med rasande fart och expanderar också in på nya områden. Exempelvis söker beteendeekologin ge evolutionärt grundade förklaringar till djurs – och människors – beteenden, och försöker också svara på frågan om moralens ursprung, en fråga som tidigare varit förbehållen teologin och filosofin. Molekylärbiologins utveckling har givit oss helt nya redskap för att förstå och manipulera livets molekylära processer och öppnar svindlande perspektiv med såväl möjligheter som utmaningar. Syftet med denna bok är att ge en inblick i en dynamisk och fascinerande vetenskap. Den diskuterar naturvetenskapens historia och vetenskapsfilosofi, förhållandet mellan religion och vetenskap, liksom konflikten mellan evolutionsbiologin och ”intelligent design”. Vidare behandlas evolutionens mekanismer, arter och artbildning, biologiska aspekter på sexualitet och fortplantning, samarbetets biologi, frågan om moralen har sin grund i biologin, samt de pseudovetenskapliga ideologierna socialdarwinism och eugenik. Boken vänder sig till alla som är intresserade av biologi och dess relation till människan, kulturen och samhället. Den kräver inga särskilda förkunskaper.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 8 

 0 

 4 

 8 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng