Search

Barn- och ungdomsforskning : Metoder och arbetssätt | 1:a upplagan

av Soly Erlandsson och Lena Sjöberg

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2013-03-11
Upplaga 1
Antal sidor 251
ISBN 9789144075525
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

I boken belyser författarna olika metodologiska ansatser och perspektiv som blir aktuella under ett pågående forskningsarbete; från hur man formulerar en forskningsfråga och avgränsar sin studie till hur man konstruerar en lämplig undersökningsdesign och genomför sina analyser. Varje kapitel tar en särskild utgångspunkt, som en metodologisk ansats eller en metod. Bl.a.: - Att forska om människors levda liv - en livsvärldsansats - Etnografi i forskning om ungdomars vardag - Att tämja monstret - litteraturanalys i multimediamiljöer - Storskaliga studier i forskning om barn och unga - Konsten att träffa rätt - om enkätundersökningar - Barnintervjun - ur barnperspektiv och barns perspektiv - När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial - den informella intervjun - Vad är meningen med meningen? - Textanalys som metod att tolka texters innebörd - Att fånga tankar - verbala protokoll som observation - Måste man välja vilket ben man ska stå på? - om metod   trianguleringBoken har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och är skriven av forskare från ämnesområdena psykologi, socialt arbete och utbildningsvetenskap/pedagogik. Bokens målgrupp är studenter på grundnivå och avancerad nivå, men också doktorander och forskare inom de ämnesdiscipliner som inkluderar barn och ungdomar i sin forskning.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 2 

 2 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng