Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Barnrättens grunder | 5:e upplagan

av Johanna Schiratzki

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2014-06-27
Upplaga 5
Fler upplagor 2017/6, 2019/7
Antal sidor 169
ISBN 9789144087580
Kategori(er) Juridik
 ↳ Civilrätt (allmänt)
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks samspelet mellan det flexibla begreppet barnets bästa och grundläggande rättssäkerhetsbegrepp som förutsägbarhet och likhet inför lagen. Vidare behandlas regelverken för fastställandet av föräldraskap, faderskapet och adoption liksom barns rätt till namn och försörjning. Tolkningen av barnets bästa i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge samt utrymmet för barnets med- och självbestämmande i förhållande till föräldrars och andra ställföreträdares ansvar analyseras. Barnrättens grunder har tillkommit för att användas vid juristutbildningar liksom andra utbildningar med anknytning till barn, juridik och samhälle. Den är också tänkt att fungera som en handbok för praktiskt verksamma jurister, socionomer med flera. I Barnrättens grunder, femte upplagan, uppmärksammas bl.a. grundlagsskyddet av barns rättigheter samt de ändrade förutsättningarna för barns underhåll som det delade barnbidraget och samarbetssamtal om barns försörjning innebär. 

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 0 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng