Search

Företagsanalys - från redovisning till värdering | 1:a upplagan

av Jan Marton, Niklas Sandell och Emmeli Runesson

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Danskt band
Utgiven 2020-09-21
Upplaga 1
Antal sidor 224
ISBN 9789144111865
Kategori(er) Ekonomi & management
 ↳ Redovisning & revision
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Denna bok ger ett helhetsperspektiv över hur redovisning används i samband med värdering av och kreditgivning till företag. I boken presenteras metoder för beräkning och analys av ett stort antal nyckeltal baserade på redovisning. Vi lyfter även fram de faktorer som kan påverka redovisningens användbarhet samt hur det praktiskt kan gå till att bedöma kvalitet i redovisning. Boken ger läsaren kunskaper i konkreta modeller för värdering av företag, där information från redovisningen utgör input. Dessa modeller är både praktiskt användbara och har en direkt koppling till aktuell forskning i företagsvärdering. Boken kombinerar konkreta modeller och beräkningar med konceptuell förståelse. Bokens grundläggande pedagogiska utgångspunkt är att läsaren har större nytta av kunskaper i tekniska beräkningar (exempelvis nyckeltal) om de kopplas samman med en förståelse av vad beräkningarna innebär. Kombinationen av teknik och konceptuell förståelse gör boken användbar både i högre utbildning och i praktiken. På universitet och högskolor är boken tänkt för studenter som har läst minst en grundkurs i redovisning. I praktiken är boken användbar för de som kommer i kontakt med företagsanalys och vill utveckla sina kunskaper i hur redovisning kan användas som grund för analysen.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 2 

 2 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng